Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/4 (32)

Przegląd Urologiczny 2005/4 (32)

35. Kongres
Naukowy PTU

35. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Andrzej Borówka

Str. 7

Sprawozdanie ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Krzysztof Leńko, Marek Sosnowski

Str. 12

Jedyna taka sala w Polsce

Z prof. dr. hab. med. Krzysztofem Barem, kierownikiem Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Lublinie, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 35. Kongresu PTU, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 16

Sale obrad były pełne

Z prof. dr. hab. med. Andrzejem Borkowskim, kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 17

Szansą prywatyzacja

Z prof. Adamem Jędzurą, ordynatorem Oddziału Urologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 19

Sposób na zakażenia

Z dr Ireną Dobrzeniecką, specjalistą urologiem FEBU z Oddziału Urologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 21

Nowe oblicze "Urologii Polskiej"

Z prof. dr. hab. med. Markiem Sosnowskim z Kliniki Urologii w Łodzi, redaktorem naczelnym "Urologii Polskiej" rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 22

Przejrzysty dobór referatów, plakatów, prac konkursowych

Z prof. dr. hab. med. Mieczysławem Fryczkowskim, kierownikiem Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 24

Przełom w diagnostyce urologicznej

Z radiologiem, prof. dr. hab. med. Jerzym Waleckim, kierownikiem Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej MSW w Warszawie, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 25

Wysoki poziom prac plakatowych

Z dr. med. Piotrem Radziszewskim z Kliniki Urologii AM w Warszawie rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 26

Kongresy
sympozja

Polsko-chińskie sympozjum urologiczne na temat raka stercza

Tomasz Borkowski

Str. 27

Sprawozdanie z posiedzenia naukowego "Wzrost stężenia PSA po leczeniu radykalnym raka stercza", Sycylia 2005

Artur Pietrusa

Str. 29

Ludzie
medycyny

Między nami urologami

Regulamin silnego roju, czyli naturalny przepis na życie

Augustyn Szczawiński

Str. 31

Kongresy
sympozja

UROSILESIANA 2005

X Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego PTU oraz Pielęgniarek Urologicznych

Marcin Życzkowski

Str. 33

Książki
publikacje

Z przyjemnością przedstawiamy "Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych"

Antyczne i nowoczesne dzieje chorób w ich nazwach ukryte

Str. 38

CME
-CPD

CME-CPD i sprawy członkowskie PTU w Lublinie

Ela Ziółkowska

Str. 38

Służba
zdrowia

Rola izb lekarskich w podyplomowym doskonaleniu zawodowym lekarzy

Konstanty Radziwiłł

Str. 41

Rola Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kształceniu i doskonaleniu zawodowym urologów

Andrzej Borówka

Str. 43

Kształcenie ustawiczne w systemie amerykańskim

Komu zależy na lekarzu o najwyższych kwalifikacjach

Marek Rudnicki

Str. 47

Ciągłe doskonalenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej - czy istnieje spójny system?

Piotr Gajewski

Str. 49

Program Towarzystwa Internistów Polskich dotyczący Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych - korzyści i bariery

Piotr Gajewski

Str. 50

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii, 2005

Andrzej Borówka

Str. 51

Egzamin specjalizacyjny z urologii dziecięcej po raz pierwszy w Polsce

Andrzej Borówka

Str. 56

Uwagi na temat raka stercza nieistotnego klinicznie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Str. 57

Literatura
streszczenia redaktor prowadzący: Piotr Chłosta 

Rak gruczołu krokowego

Str. 60

Laparoskopia

Str. 60

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Str. 60

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Moja przygoda wydawnicza z EBU

Andrzej Borówka

Str. 62

Kalendarz
imprez - POLSKA

Str. 64

Nasze
rozmowy

Powrót do sytemu budżetowego

O programie zmian w ochronie zdrowia, proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, mówi Bolesław Piecha

Małgorzata Skarbek

Str. 65

Zmiany krok po kroku

Z Elżbietą Radziszewską, posłanką Platformy Obywatelskiej, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 66

Kalendarz
imprez - ZAGRANICA

Str. 68

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Spotkanie redaktorów "Urologii Polskiej"

Marek Sosnowski

Str. 69

Wspomnienia
pożegnania

Halina Małkiewicz (1918-2005)

Bolesław Kuzaka

Str. 70

Profesor dr hab. Kazimierz Adamkiewicz (1928-2004)

Krzysztof Szkarłat, Mirosław Górski, Arkadiusz Mikszewski, Lech Stachurski

Str. 71

Dr Eugeniusz Boryk (1917-1974), ordynator pierwszego w Toruniu Oddziału Urologii w Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika

Marian Łysiak

Str. 72

Ścieżki nie zarosną

Andrzej Koziak

Str. 73