Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) > 35. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego

35. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Fotografia 1
Uczestnicy kongresu odwiedzali stoiska firm farmaceutycznych, sprzętowych i stoisko PTU

W dniach 23-25 czerwca 2005 roku odbył się w nowo oddanym do użytku, bardzo udanym pod względem architektonicznym Centrum Konferencyjnym Akademii Medycznej w Lublinie, stanowi już fragment historii naszego Stowarzyszenia. W kongresie wzięło udział 1267 uczestników, w tej liczbie urolodzy i adepci urologii oraz pielęgniarki urologiczne. Przedstawiono na nim 140 oryginalnych prac naukowych, 70 plakatów, 6 filmów oraz wykłady zaproszonych gości z zagranicy. W czasie kongresu odbyło się wiele debat i sesji monotematycznych oraz sesja Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU na temat ortotopowego pęcherza jelitowego, a także sesja Europejskiej Szkoły Urologii na temat rozpoznawania i leczenia powierzchownego raka pęcherza moczowego. Ważnym punktem programu kongresu były Warsztaty Endourologiczne, przeprowadzone dzięki znakomitej współpracy PTU z firmą MEDIM, reprezentującą w Polsce m.in. firmę STORZ. W warsztatach, pod okiem 10 instruktorów, wzięło udział wielu urologów i adeptów urologii.

Fotografia 2
Prezentacja aparatury

Swego rodzaju ukoronowaniem kongresu była sesja, na której przedstawiono prace (15 referatów i 3 filmy) nominowane przez Komitet Naukowy Kongresu do nagród. Prace nominowane do nagród wyłoniono na podstawie ocen przyznanych w toku anonimowego przeglądu streszczeń dokonanego przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowego (proces ten jest opisany szczegółowo przez prof. Andrzeja Borkowskiego, przewodniczącego Komitetu Naukowego PTU, w artykule wydrukowanym w PU [A. Borkowski, "Zarys programu naukowego 35. Kongresu PTU". PU 2005; 6 (20): 56-57].

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Główny PTU. Nagrodę za najlepszą pracę (referat lub plakat) kongresu - 10 000 PLN - otrzymał zespół: Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski (Warszawa, Olsztyn) - Blokada α-1 adrenoreceptorów a stan zapalny pęcherza moczowego: doksazosyna odwraca zmiany w unerwieniu 5-HT-, VIP- i/lub NPY-immunoreaktywnym, spowodowane eksperymentalnie wywołanym stanem śródmiąższowego zapalenia pęcherza [Urol Pol (PJU) 2005; 58 (supl.1): 107-108].

Fotografia 3
Prof. Barbara Darewicz, prof. Krzysztof Bar i prof. Jerzy Lorenz

Nagrodę za najlepszą pracę z dziedziny endourologii - 3000 PLN - otrzymał zespół: Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Adam Gajda, Jan Faryna, Wojciech Pypno (Warszawa) - Wartość dwupolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza "w soli fizjologicznej" (TURIS-P). Doniesienie wstępne [Urol Pol (PJU) 2005; 58 (supl.1): 115].

Fotografia 4
Dr Paweł Ibersen

Nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną w sesji Adeptów Urologii PTU - 3000 PLN - przyznano zespołowi: Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Bartosz Małkiewicz, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Danuta Duś, Krzysztof Dudek (Wrocław) - Przydatność osoczowego stężenia rozpuszczalnej cząsteczki adhezji międzykomórkowej (sICAM-1), OB. I stężenia hemoglobiny w ocenie ryzyka rozwoju przerzutów w przypadku raka nerki [Urol Pol (PJU) 2005; 58 (supl.1): 20].

Nagrodę za najlepszy film - 3000 PLN - przyznano zespołowi: Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska (Gdańsk) - Sigmoideo-neowagino-plastyka w leczeniu powikłań po operacjach zmiany płci u transseksualistów m/k [Urol Pol (PJU) 2005; 58 (supl.1): 55?56].

Fotografia 5
Uczestnicy kongresu podczas wykładu

W czasie kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTU, któremu przewodniczył prof. Marek Sosnowski. Pierwsza część posiedzenia poświęcona była prezentacji kandydatów do godności Członka Honorowego PTU - prof. Imre Romicsa (Budapeszt) i prof. Savy Perovicia (Belgrad) - sylwetki obu kandydatów przedstawione były na łamach "Przeglądu Urologicznego" [2005/6/3]. Wynik głosowania tajnego był bardzo korzystny dla obydwu kandydatów. Dyplomy Członka Honorowego PTU wręczyli im prezes i sekretarz PTU w czasie uroczystej inauguracji kongresu. Podczas inauguracji wręczono także dyplomy Członków Wspierających PTU przedstawicielom trzech firm farmaceutycznych - Astellas (dawniej Yamanouchi), AstraZeneca i MSD. Firmy te ściśle współpracują z PTU w formie członkostwa wspierającego od 2001 roku. Druga część Walnego Zgromadzenia poświęcona była analizie działalności PTU w pierwszym roku bieżącej kadencji.
Kongresowi towarzyszyła wystawa, w której uczestniczyły 34 firmy farmaceutyczne i firmy sprzętu medycznego. Kongres uzyskał akredytację EBU i dzięki temu był uwzględniony w systemie Continuing Medical Education - Continuing Professional Development (CME-CPD) EBU-PTU. Kongres otrzymał 15,5 pkt. Ponadto dwie sesje kongresowe: 6. Kurs Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU oraz kurs ESU otrzymały akredytację szczegółową - uczestniczenie w tych sesjach było rejestrowane przez system komputerowy. Uczestnicy kursu Szkoły Urologii PTU otrzymali 2 punkty, uczestnicy kursu ESU - 3 punkty. W sumie na kongresie uczestnicy systemu CME-CPD mogli zgromadzić 20,5 pkt kredytowych. Kongres był ponadto akredytowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie, tym samym wszyscy uczestnicy kongresu mieli możliwość uzyskania 20,5 pkt edukacyjnych.

Fotografia 6
Wystąpienie prof. Krzysztofa Bara
Fotografia 7
Prof. Tadeusz Zajączkowski z Niemiec
Fotografia 8
Prof. Andrzej Borkowski, przewodniczący Komitetu Naukowego PTU
Fotografia 9
Prof. Marek Sosnowski

Przed przedstawieniem kilku osobistych uwag i opinii na temat kongresu chciałbym podziękować wszystkim jego uczestnikom oraz wyrazić wdzięczność i uznanie tym, którzy występowali w nim czynnie. Zorganizowanie i przeprowadzenie kongresu wymagało ogromnego wysiłku bardzo wielu osób, wysiłku podjętego po to, aby uczestnicy nie żałowali przyjazdu do Lublina. Bardzo dziękuję Prof. Krzysztofowi Barowi i Jego Współpracownikom, stanowiącym miejscowy Komitet Organizacyjny. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do członków Komitetu Naukowego i jego przewodniczącego, Prof. Andrzeja Borkowskiego. Bardzo dziękuję Dr. Arturowi A. Antoniewiczowi, skarbnikowi PTU, który znakomicie zadbał nie tylko o ekonomiczny aspekt kongresu. Dziękuję wykładowcom i uczestnikom debat oraz przewodniczącym sesji i instruktorom Warsztatów Endourologicznych. Ogromną wdzięczność pragnę wyrazić Pani Iwonie Sribniak, dyrektorce Biura Kongresowego PTU, za tytaniczną pracę, która w ogromnej mierze przyczyniła się do sukcesu kongresu. Pani Iwona Sribniak po raz kolejny dała dowód silnego, osobistego związania z PTU. Dziękuję także pracownikom Biura PTU - Pani Grażynie Gulbińskiej, Pani Małgorzacie Eychler, Pani Eli Ziółkowskiej - Biuro CME-CPD, oraz Panu red. Augustynowi Szczawińskiemu. Na gorące podziękowanie zasługują również: Pani Maria Kokczyńska za przygotowanie pięknej scenografii i oprawy plastycznej Centrum Kongresowego, Pan Jarosław Stróż i Jego Współpracownicy za zapewnienie znakomitej obsługi audiowizualnej kongresu oraz Pan Bogdan Kokoszka za niezawodną pomoc techniczną.

Fotografia 10
Prof. Barbara Darewicz, prof. Jerzy Lorenz, prof. Józef Matych, dr Jacek Tereszkiewicz i dr Paweł Ibersen podczas sesji
Fotografia 11
Prof. Andrzej Borówka gratuluje nowym Członkom Honorowym PTU: profesorom Imre Romicowi i Sawie Peroviciowi
Fotografia 12
Przedstawiciele firm farmaceutycznych - Członkowie Wspierający PTU
Fotografia 13
Przedstawiciele firm: Astellas, AstraZeneca i MSD
Fotografia 14
Przewodniczący Sekcji Adeptów - Bartosz Dybowski i wiceprzewodniczący Bartosz Małkiewicz
Fotografia 15
Prof. Zbigniew Kwias podczas wykładu
Fotografia 16
Dr Jakub Dobruch przed wejściem do Centrum Kongresowego AM
Fotografia 17
Stoisko PTU
Fotografia 18
Uroczysty wieczór PTU w Wierzchowiskach