Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) > CME-CPD i sprawy członkowskie PTU w Lublinie

CME-CPD i sprawy członkowskie PTU w Lublinie

CME-CPD Projekt Manager
e-mail: cmecpd@ptu.net.pl

Punkty kredytowe

35. Kongres Naukowy PTU, który odbył się w Lublinie 23-25.06. 2005 roku, był akredytowany w systemie EU-ACME (CME-CPD). Uczestnicy kongresu mieli możliwość uzyskania 20,5 punktów kredytowych: 2 punkty za udział w 6. Kursie Szkoły Urologii PTU, 3 punkty za udział w kursie ESU oraz 15,5 punktu za udział w pozostałych sesjach. Dodatkowe punkty uzyskali wykładowcy, autorzy prac, członkowie komitetu organizacyjnego i naukowego. Punkty naliczone będą automatycznie przez Biuro CME-CPD. Informacje na temat CME-CPD były udzielane w piątek i w sobotę w stoisku PTU. Szczegółowa informacja na temat systemu CME-CPD (EU-ACME) była również zamieszczona na plakacie znajdującym się w stoisku PTU.

Nowe rejestracje

Na uwagę zasługuje fakt, że podczas kongresu do systemu CME-CPD zapisało się 26 osób. Jest to duża liczba, jeśli wziąć pod uwagę, że system ten działa w Polsce już czwarty rok i udział w nim jest dobrowolny. Osoby, które zapisały się do CME-CPD na kongresie, będą miały naliczane punkty od momentu rejestracji, tak więc punkty za uczestnictwo w kongresie znajdą się na ich indywidualnych kontach. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi wcześniej zapisy na rok 2005 do systemu CME-CPD zostały zakończone. Obecnie do systemu CME-CPD (EU-ACME) w Polsce należy 365 specjalistów urologów.

Karty członkowskie

Wydane niedawno nowe karty EU-ACME, które zastąpiły karty EBU, wywołały nieco zamieszania. Oto krótka informacja na ten temat:

Rycina 1
Karta członkowska PTU
Karta członkowska PTU to karta, którą powinni posiadać wszyscy członkowie PTU opłacający składkę PTU. Stanowi ona rodzaj legitymacji członka Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W roku ubiegłym karty PTU służyły do tajnego głosowania w wyborach władz PTU.
Rycina 2
Karta EU-ACME
Karta EU-ACME. Tę kartę mają tylko ci członkowie PTU, którzy należą do systemu CME-CPD (EU-ACME). Kartę należy zabierać ze sobą na zagraniczne akredytowane imprezy naukowe, gdzie dzięki niej organizatorzy automatycznie naliczają punkty za uczestnictwo.
Rycina 3
Przekreślona karta EBU
Przekreślona karta EBU. Tę kartę otrzymali dwa lata temu uczestnicy systemu CME-CPD. Była ona skanowana np. na Kongresie PTU w Krakowie. Od 2005 roku ta karta jest nieważna - zastąpiła ją karta EU-ACME.

Certyfikaty uczestnictwa

Certyfikaty uczestnictwa były wydawane w sobotę. Pełniły one w tym roku dodatkową rolę: były zaświadczeniem o uzyskaniu punktów edukacyjnych. Na certyfikacie, zgodnie z wymogami Naczelnej Rady Lekarskiej, znalazła się formuła informująca o tym, że uczestnikom kongresu przysługuje 20,5 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.10.2004 roku oraz zgody Prezydium ORL w Lublinie. Punkty były przyznane za udział w całym kongresie i dlatego wydawane były ostatniego dnia kongresu.

CME-CPD a punkty edukacyjne

Dużo pytań dotyczyło nowego systemu punktów edukacyjnych. Uczestnicy CME-CPD mają nadzieję, że negocjacje PTU z Naczelną Izbą Lekarską przyniosą zadowalający wynik, jakim będzie możliwość zaliczenia na poczet pierwszego okresu rozliczeniowego punktów CME-CPD zgromadzonych wcześniej.

Baza adresowa PTU

W teczkach kongresowych znajdowały się ankiety członkowskie dla tych osób, które chciały uaktualnić swoje dane adresowe, podać właściwy tytuł naukowy lub adres e-mail. Ankiety te należało wypełnić i oddać w stoisku PTU. W tym roku liczba wypełnionych ankiet była dużo mniejsza niż rok temu w Krakowie, co może świadczyć o tym, że baza adresowa PTU jest dość aktualna. Wszystkie zmiany prosimy kierować pod adresem e-mail:baza@ptu.net.pl lub pod adresem Biura PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa z dopiskiem "Baza".

Członek PTU - adept

Dużo osób, których nazwiska znajdują się w bazie danych PTU, nie należy do żadnego oddziału terenowego PTU. Dotyczy to przede wszystkim adeptów. Przypominam więc, że aby zostać adeptem PTU, trzeba najpierw stać się członkiem zwyczajnym PTU. Można to zrobić wysyłając swoje zgłoszenie do terenowego oddziału PTU. Dopiero członek PTU może wybrać sekcję, do której chce należeć (np. Sekcję Adeptów). Wysłanie zgłoszenia tylko do Sekcji Adeptów i opłacenie składki członkowskiej w wysokości 100 zł nie jest równoznaczne z przynależnością do PTU. Żeby być członkiem Sekcji Adeptów PTU, najpierw trzeba stać się członkiem zwyczajnym PTU.

Tabela 1