Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/4 (32) > UROSILESIANA 2005

UROSILESIANA 2005

X Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego PTU oraz Pielęgniarek Urologicznych

Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu ŚAM w Katowicach
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski

W dniach 6-7 maja 2005 roku odbyła się jubileuszowa, dziesiąta Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego PTU oraz Pielęgniarek Urologicznych "Urosilesiana". Jak co drugi rok, również tym razem organizatorem spotkania był zespół Katedry i Kliniki Urologii w Zabrzu śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Fryczkowskiego.

Na miejsce spotkania organizatorzy wybrali znane już uczestnikom i sprawdzone Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku. Tegoroczna konferencja miała wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na potrójny jubileusz: 10-lecie spotkań śląskich i dolnośląskich urologów, 20-lecie powołania Kliniki Urologii śAM w Zabrzu oraz 50-lecie powstania Oddziału Urologii w Zabrzu. Z naszego zaproszenia skorzystało prawie 350 osób. Prestiż naukowy "Urosilesiana" został potwierdzony przyznaniem akredytacji oraz 6,5 punktu w systemie CME-CPD.

Wiodącym tematem konferencji była wideourologia i andrologia. Równolegle z obradami lekarzy odbywały się sesje pielęgniarskie poświęcone opiece nad pacjentem urologicznym z cukrzycą.
Sesje naukowe rozpoczęły się już w piątkowe popołudnie. Pierwszej, uroczystej sesji przewodniczyli profesorowie: Mieczysław Fryczkowski (Zabrze), Władysław Grzeszczak (Zabrze) i Jerzy Lorenz (Wrocław).

Profesor Mieczysław Fryczkowski w znakomitym wystąpieniu, popartym archiwalnym materiałem fotograficznym, przypomniał bogatą historię zabrzańskiej urologii oraz tradycję spotkań śląskich i dolnośląskich urologów. Atmosfera na sali obrad stała się dzięki temu po trosze nostalgiczna, po trosze wesoła. Następnie dr n. med. Janusz Dembowski (Wrocław) zainteresował słuchaczy świetnym wykładem na temat postępowania u chorych na zaawansowanego raka nerki. Na zakończenie dr n. med. Jacek Huk (Zabrze) zapoznał zebranych z klinicznymi i społecznymi aspektami zaburzeń wzwodu prącia w okresie andropauzy.

Fotografia 1
Uczestników sympozjum witają prof. Mieczysław Fryczkowski i prof. Jerzy Lorenz

Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy zebrali się na kolacji, która tego wieczoru miała formę grilla na wolnym powietrzu.

Drugi dzień obrad rozpoczął się sesją poświęconą laparoskopii w urologii. Sesji tej przewodniczyli prof. Andrzej Paradysz i dr n. med. Tomasz Szydełko.

Doktor n. med. Jacek Huk (Zabrze) przedstawił zebranym rolę, jaką może spełnić laparoskopia w leczeniu chorych na zwyrodnienie wielotorbielowe nerek. Następnie dr n. med. Tomasz Szydełko podzielił się doświadczeniem zespołu Kliniki Urologii we Wrocławiu w laparoskopowych operacjach plastycznych wodonercza oraz w laparoskopowej prostatektomii radykalnej po wykonaniu 45 operacji tego rodzaju.
Z kolei dr n. med. Zbigniew Kaletka (Zabrze) poddał analizie skuteczność laparoskopowej nefrektomii w leczeniu nienowotworowych chorób nerek. Następnie dr n. med. Andrzej Potyka (Zabrze) ocenił wyniki laparoskopowych operacji organooszczędzających w raku nerki, które uznać należy za bardzo obiecujące. Sesja ta zakończyła się wykładem na temat nowych metod leczenia chemicznego w przypadku hormonoopornego raka stercza, sponsorowanym przez firmę Sanofi-Aventis, wygłoszonym przez dr. n. med. Wojciecha Poborskiego (Katowice).

Fotografia 2
Wykład w sesji pielęgniarskiej prowadzi prof. Władysław Grzeszczak
Fotografia 3
Prof. Jerzy Lorenz i prof. Mieczysław Fryczkowski

Tematem następnej sesji referatowej, pod przewodnictwem prof. Romualda Zdrojowego i dr. n. med. Jacka Huka, była andrologia i andropauza.

Doktor n. med. Jacek Huk (Zabrze) przedstawił zebranym ocenę problemu zaburzeń erekcji u chorych na cukrzycę typu I i II, a dr n. med. Krystyna Nałogowska-Głośnicka (Zabrze) przeanalizowała ten problem u pacjentów hemodializowanych. Z kolei dr Andrzej Kupilas (Zabrze) omówił zagadnienie żylaków powrózka nasiennego jako czynnika męskiego w niepłodności małżeńskiej na podstawie wyników ponad 600 operacji laparoskopowych wykonanych z powodu tej choroby w zabrzańskiej klinice. W ostatnim w tej sesji referacie dr n. med. Romana Pawlińska-Chmara (Opole) zapoznała słuchaczy z występowaniem zjawiska nadwagi i otyłości w populacji wielkomiejskiej mężczyzn mieszkających na śląsku. Sesję zakończył wykład sponsorowany przez firmę Yamanouchi na temat epidemiologii i farmakoterapii pęcherza nadaktywnego, który wygłosił dr n. med. Jacek Huk (Zabrze).

Następnej sesji referatowej przewodniczyli prof. Andrzej Prajsner i dr n. med. Janusz Dembowski, a tematykę jej zdominowała uroonkologia. Na wstępie dr Marcin Życzkowski (Zabrze) podzielił się z zebranymi obserwacjami dotyczącymi znaczenia klinicznego i prognostycznego różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerki u chorych po operacjach nerkooszczędzających na podstawie analizy ponad 150 przypadków. Następnie dr n. med. Michał Wróbel (Wrocław) przedstawił obserwacje wpływu współistnienia innych chorób na prognozę u chorych z rakiem nerkowokomórkowym. Z kolei dr n. med. Janusz Dembowski (Wrocław) w swoim referacie zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania stężenia hemoglobiny, OB i sICAM-1 do oceny ryzyka powstania przerzutów u chorych na raka nerki. Dr n. med. Zofia Salska (Bielsko-Biała) zapoznała zebranych z własnymi doświadczeniami w zastąpieniu moczowodu fragmentem jelita. Na zakończenie tej sesji dr n. med. Zofia Krauze-Balwińska (Zabrze), w wykładzie sponsorowanym przez Sanofi-Aventis, przedstawiła korzyści płynące z zastosowania alfuzosyny w leczeniu ostrego zatrzymania moczu.

Ostatniej na tegorocznej "Urosilesiana" sesji przewodniczyli prof. Mieczysław Fryczkowski i prof. Jerzy Lorenz. Doktor Maciej Szczębara (Zabrze) porównał w swym wystąpieniu wyniki radykalnej prostatektomii u chorych z rakiem stercza z tPSA w normie specyficznej wiekowo i powyżej niej. Zespół prof. J. Lorenza (Wrocław) przedstawił przypadek termoablacji przerzutowego guza nerkowokomórkowego w wątrobie. Zespół dr n. med. Zofii Salskiej (Bielsko-Biała) zapoznał słuchaczy z oceną wyników cystektomii z zaoszczędzeniem gruczołu krokowego oraz wykorzystania ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-moczowodowej. Na zakończenie obrad prof. Mieczysław Fryczkowski (Zabrze) przedstawił, w wykładzie firmy Yamanouchi, nowe spojrzenie na ocenę skuteczności leczenia BPH. "Urosilesiana" to także konferencja pielęgniarek urologicznych. Sesji pielęgniarskiej przewodniczyli profesorowie: Mieczysław Fryczkowski, Władysław Grzeszczak i Jerzy Lorenz. Sesję tę zdominowały znakomite wykłady prof. Władysława Grzeszczaka - kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii w Zabrzu, który przystępnie i wyczerpująco omówił problem cukrzycy jako plagi początku XXI wieku oraz przedstawił zasady przygotowania chorego na cukrzycę do zabiegu operacyjnego.

Fotografia 4
 
Fotografia 5
Od lewej: dr Andrzej Potyka, prof. Jerzy Lorenz, prof. Andrzej Paradysz, prof. Mieczysław Fryczkowski
Tradycją spotkań organizowanych przez zespół Kliniki Urologii w Zabrzu jest promocja zdrowego trybu życia i rywalizacji sportowej. W tym roku na świetnie przygotowanej murawie boiska piłkarskiego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Dolnego śląska i Górnego śląska. Walka była zacięta, doping gorący, a zwyciężyła ostatecznie drużyna Górnego śląska 5:3.

Fotografia 6
Kapitanowie drużyn piłkarskich

Dzięki sponsorom konferencji jej uczestnicy mogli także przetestować najnowsze modele samochodów marki BMW.

Konferencję zakończył uroczysty bankiet, podczas którego dyplomy Zasłużonych dla "Urosilesiana" otrzymali: prof. Jerzy Lorenz (Wrocław), prof. Romuald Zdrojowy (Wrocław), dr n. med. Janusz Dembowski (Wrocław) oraz dr n. med. Roman Szwedowski (Opole).

Dobrą zabawę gwarantował zespół Malina Kowalewski Band.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że tradycję "Urosilesiana" należy kontynuować, gdyż dobrze służy rozwojowi naukowemu i zawodowemu zebranych oraz integracji środowiska urologicznego.