Przegląd Urologiczny 2014/5 (87) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/5 (87)

Przegląd Urologiczny 2014/5 (87)

Ultrasonografia
dla urologa

Aparaturowe podstawy badania ultrasonograficznego w skali szarości

Część 2

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Str. 4

Urologia
– nauka i praktyk

EAU Guidelines on Priapism

Wytyczne EAU dotyczące priapizmu – patofizjologia i diagnostyka Część 1

Piotr Paweł Świniarski

Str. 16

   

Walidacja kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 i QLQ-PR25 do oceny jakości życia polskich pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Zbigniew Jabłonowski

Str. 21

Izolowane pęknięcie miedniczki nerkowej (IPMN) - niezwykle rzadka choroba

Zbigniew Tański, Dorota Półtorak, Jakub Biedrzycki, Maciej Truszkowski

Str. 24

Ostre zapalenie jądra i najądrza – etiologia, diagnostyka i leczenie

Wiktor Kępa, Grzegorz Krzyżanowski, Andrzej Zieliński

Str. 27

Jaka jest rola terapii hormonalnej w skojarzeniu z radioterapią w leczeniu pacjentów z rakiem stercza pośredniego oraz wysokiego ryzyka progresji?

Tomasz Milecki, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Michał Hrab, Piotr Milecki

Str. 33

Przezskórna nefrolitotrypsja (PNL) jako metoda leczenia kamicy odlewowej

Artur Rybka, Bartłomiej Dymek, Ryszard Maranda, Waldemar Różański

Str. 37

Odległy wynik operacji Foleya z powodu zwężenia połączenia miedniczkowo–moczowodowego

Opis przypadku

Piotr Kuzaka, Bolesław Kuzaka

Str. 40

Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia

Paweł Dębiński, Tadeusz Niezgoda

Str. 42

Lekcje
urologii

Operacje laparoskopowe w asyście robota w urologii dziecięcej

Str. 49

   

Rola zaburzeń czynności pęcherza moczowego i jelit u dzieci z odpływem pęcherzowo–moczowodowym

Str. 52

Łagodne i umiarkowane wodonercze wrodzone – klasyfikacja i postępowanie

Str. 57

Przydatność badania stężenia PSA w postępowaniu z chorymi na zaawansowanego raka stercza

Str. 61

Literatura
zagraniczna– streszczenia

Wpływ wydolności nerek na kwalifikację do chemioterapii i przeżycie u pacjentów po radykalnej nefroureterektomii

Impact of renal function on eligibility for chemotherapy and survival in patients who have undergone radical nephro-ureterectomy

Str. 64

   

Przegląd systematyczny i metaanaliza adjuwantowej i neoadjuwantowej chemioterapii w leczeniu raka urotelialnego górnych dróg moczowych

A Systematic Review and Meta-analysis of Adjuvant and Neoadjuvant Chemotherapy for Upper Tract Urothelial Carcinoma

Str. 65

Przegląd systematyczny oraz metaanaliza publikacji dotyczących adjuwantowej oraz neoadjuwantowej chemioterapii w przypadkach raka urotelialnego górnych dróg moczowych

A Systematic Review and Meta-analysis of Adjuvant and Neoadjuvant Chemotherapy for Upper Tract Urothelial Carcinoma

Str. 66

Wpływ leczenia tadalafilem na powrót funkcji seksualnych u mężczyzn po radykalnej prostatektomii z obustronnym zaoszczędzeniem pęczków nerwowych

Effects of Tadalafil Treatment on Erectile Function Recovery Following Bilateral Nerve-sparing Radical Prostatectomy: A Randomised Placebo-controlled Study (REACTT)

Str. 67

Rozszerzona limfadenektomia w trakcie nefrektomii z powodu raka nerki wpływa na przeżywalność zależną od raka i czas do wystąpienia przerzutów odległych w specyficznej podgrupie chorych

Extent of lymph node dissection at nephrectomy affects cancer-specific survival and metastatic progression in specific sub-categories of patients with renal cell carcinoma (RCC)

Str. 68

Chemioterapia neoadjuwantowa u chorych z rakiem naciekającym mięśniówkę pęcherza moczowego: którzy chorzy odnoszą korzyść?

Neoadjuvant chemotherapy in patients with muscle invasive bladder cancer: which patients benefit?

Str. 68

Urologia
jednego dnia

Kwalifikacja do zabiegu w trybie jednodniowym

Krzysztof Partyka

Str. 70

Kongresy,
sympozja

10. Sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Genitourinary Cancers: Integrating Biology Into Patient–Centered Care – sukcesy, porażki, plany na przyszłość San Francisco, 30 stycznia – 1 lutego 2014 r. Część 1

Janusz Wojtacki

Str. 72

   

Sprawozdanie z 3. Forum Urologicznego w Pekinie (3rd International Forum on Frontiers in Urology – IFFU) oraz sesji dla młodych urologów (3rd IFFU Young Urologists Forum)

Maciej Salagierski

Str. 88

Sprawozdanie z XI Lubelskich Dni Urologicznych

Radosław Starownik, Krzysztof Bar

Str. 90

Jubileusz 40–lecia działalności Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Wojciech Dyś, Emil Śledź, Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan

Str. 93

Eponimy

Jan Mikulicz–Radecki (1850–1905)

Maciej Walędziak

Str. 100

Urologia
– nauka i praktyka

Czy tu dobrze leczą?

Artur Olesch

Str. 102

Kalendarz
imprez

Ogólnoświatowy kalendarz spotkań urologicznych/ Kalendarz polskich spotkań urologicznych

Str. 104