Przegląd Urologiczny 2014/5 (87) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/5 (87) > Rozszerzona limfadenektomia w trakcie...

Rozszerzona limfadenektomia w trakcie nefrektomii z powodu raka nerki wpływa na przeżywalność zależną od raka i czas do wystąpienia przerzutów odległych w specyficznej podgrupie chorych

Extent of lymph node dissection at nephrectomy affects cancer-specific survival and metastatic progression in specific sub-categories of patients with renal cell carcinoma (RCC)

Capitanio U, Suardi N, Matloob R, Roscigno M, Abdollah F, Di Trapani E, Moschini M, Gallina A, Salonia A, Briganti A, Montorsi F, Bertini R


San Raffaele Scientific Institute, Mediolan i U.O. Papa Giovanni XXIII Hospital, Bergamo, Italy


Limfadenektomia w raku nerki jest uznanym, według wytycznych EAU, sposobem oceny zaawansowania miejscowego choroby węzłowej, lecz jej wpływ na przeżywalność chorych jest nadal kontrowersyjny. W prezentowanej pracy Capitanio wraz z współpracownikami przedstawił jedną z największych grup chorych z rakiem nerki (n=1983) leczonych nefrektomią wraz z limfadenektomią, próbując zdefiniować, w której grupie chorych można się spodziewać wpływu usunięcia węzłów chłonnych na przeżywalność i na czas do wystąpienia przerzutów odległych. Badacze wykazali, że w przypadku powiększonych klinicznie węzłów chłonnych (węzeł >10 mm w TK) usunięcie węzłów chłonnych i ich liczba wpływają jako niezależne czynniki prognostyczne na przeżywalność zależną od nowotworu oraz na czas wolny od przerzutów odległych w grupie chorych z guzem (>10 cm), guzem ze skrzepliną żylną naciekającą ścianę żyły próżnej dolnej lub zasięgiem ponad przeponę, w guzach miejscowo zaawansowanych (naciek na torebkę tłuszczową bądź powięź Gerota) oraz guzach z komponentą sarkomatoidalną. Uzyskane przez badaczy wyniki potwierdzają obserwację z jedynego prospektywnego randomizowanego badania EORTC 30881 i aktualnych przeglądów literatury o chirurgicznym leczeniu raka nerki, wykazując niski odsetek zajęcia węzłów chłonnych (ok. 4%) i brak wskazań do usuwania węzłów chłonnych w grupie małych, ograniczonych do narządu guzów nerek (T1a, T1b). Wykazano, że liczba usuniętych węzłów chłonnych jest czynnikiem prognostycznym przeżywalności w przypadkach, gdy guz zalicza się do grupy wysokiego ryzyka zajęcia węzłów chłonnych. W analizie wieloczynnikowej usunięcie każdego kolejnego węzła chłonnego związane było z 3–19% spadkiem ryzyka wystąpienia przerzutów odległych i zmniejszonym prawdopodobieństwem zgonu z powodu raka nerki. Potwierdzono w tym badaniu opisane przez Blute (J Urol 2004) niezależne czynniki ryzyka choroby węzłowej w raku nerki, tj. wielkość guza, stopień T3 i T4, stopień 3 i 4 w skali Fuhrman, obecność martwicy koagulacyjnej i komponenty sarkomatoidalnej w guzie. Identyfikacja tych czynników wymaga jednak śródoperacyjnej oceny histopatologicznej guza nerki. Nie wykazano wpływu limfadenektomii na przeżywalność w grupie chorych z przerzutami odległymi. Wyniki badania, mimo retrospektywnego charakteru, są kolejnym sygnałem, że istnieje grupa chorych z rakiem nerki bez przerzutów odległych, która może być wyleczona poprzez wykonanie limfadenektomii.
Autorzy zalecają przeprowadzenie tzw. rozszerzonej limfadenektomii u chorych z powiększonymi w badaniach obrazowych węzłami chłonnymi, natomiast w grupie chorych z niepowiększonymi węzłami usuwać je, gdy istnieją omówione w tym artykule niekorzystne czynniki ryzyka zajęcia węzłów chłonnych. Ostateczne potwierdzenie zasadności tego postępowania wymaga prospektywnych badań randomizowanych.


Oprac.: dr n. med.Tomasz Drewniak