Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44)

Przegląd Urologiczny 2007/4 (44)

Kongresy
sympozja

37. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Warszawa, 21–23 czerwca 2007 roku

Str. 6

Medycyna
urologia – nauka i praktyka

Edukacja ultrasonograficzna w urologii

Wiesław Jakubowski

Str. 14

Kongresy
sympozja

37. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Sesja Problemowa - Aging male

Niedobór testosteronu u starzejącego się mężczyzny. Co powinien wiedzieć urolog?

Andrzej Sikorski

Str. 16

Zespół niedoboru testosteronu (testosterone - deficiency syndrome)

Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski

Str. 16

Testosteron a choroby stercza

Romuald Zdrojowy

Str. 19

Testosteron a zaburzenia wzwodu prącia

Andrzej Sikorski

Str. 20

37. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego III Sesja Plakatowa - podsumowanie

Ryszard Hanecki

Str. 24

Najlepsi w tym roku

Małgorzata Skarbek

Str. 26

Ocena wartości prognostycznej p53, Bcl-2 i Ki-67 w raku stercza

Streszczenie rozprawy doktorskiej laureata Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego – 2007

Bartosz Małkiewicz

Str. 29

Wpływ szerokości marginesu chirurgicznego na odległe wyniki operacji organooszczędzających u chorych z guzami nowotworowymi nerek

Streszczenie rozprawy doktorskiej wyróżnionej pośród prac nominowanych do Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego – 2007

Andrzej Kupilas

Str. 31

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Warszawa, 21 i 23 czerwca 2007 roku

Str. 33

Sprawozdanie z zebrania redaktorów działów 'Urologii Polskiej'

Marek Sosnowski

Str. 35

Powstała Sekcja Pielęgniarek Urologicznych przy PTU!

Sprawozdanie z Sesji Pielęgniarek Urologicznych podczas 37. Kongresu PTU

Krzysztof Szkarłat

Str. 37

Służba
zdrowia

Po raz kolejny o systemie ochrony zdrowia

Andrzej Borówka

Str. 38

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Dziesiąta edycja ustnego egzaminu specjalizacyjnego z urologii w Polsce EBU - CEM - CMKP - PTU

Str. 41

Ludzie
medycyny

W Afryce trzeba być chirurgiem uniwersalnym

Spotkanie z dr. Ryszardem Jankiewiczem, chirurgiem pracującym od 1994 roku w misyjnym szpitalu w Nyangao w Tanzanii

Augustyn Szczawiński

Str. 43

Kalendarz
imprez

POLSKA

Str. 47

Lekcje
urologii

Priapizm - zasady postępowania

Str. 49

Skrobiawica narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych

Str. 51

Stenty metalowe w układzie moczowym

Str. 53

Kalendarz
imprez

ZAGRANICA

Str. 57

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Nokturia

Maciej Zbrzeźniak

Str. 61

Octan megestrolu w leczeniu utraty łaknienia i wyniszczenia u chorych na chorobę nowotworową

Wojciech Michalski

Str. 64

Tamsulozyna - skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu objawów ze strony dolnych dróg moczowych

Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy

Str. 69

Współczesne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory układu moczowego

Elwira Góraj

Str. 73

Historia
urologii

Profesor Hermann Bernhard Braeuning (1880–1946) - pierwszy dyrektor Szpitala Przeciwgruźliczego w Szczecinie-Zdunowie (Hohenkrug)

Tadeusz Zajączkowski

Str. 76

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Certyfikat jakości szkolenia (EBU Certfied Residency Training Programme in Urology) dla Katedry i Kliniki Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Marcin Słojewski

Str. 78

Medycyna
etyka - prawo

Lekarz wobec filozoficznych problemów etyki

Sławomir Letkiewicz

Str. 80

Skutki prawne niezachowania formy pisemnej zgody pacjenta na zabieg operacyjny w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2006 r. (I CSK 191/05)

Paweł Daniluk

Str. 84

Konferencje
sympozja

Sprawozdanie z konferencji naukowej V Katowickie Warsztaty Endoskopowe 'Laser zielony w urologii'

Michał Białożyt, Mariusz Wróblewski, Magdalena Duda, Maciej Kupajski, Piotr Chwastek

Str. 87

Challenges in Laparoscopy

Marcin Słojewski

Str. 89

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Klinice Urologii Uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana w Monachium

Piotr Kuzaka

Str. 91

Sprawozdanie z V Polsko-Ukraińskiego Sympozjum Urologii

Monika Bończyk, Krzysztof Tupikowski, Romuald Zdrojowy

Str. 92

Sprawozdanie z zebrania naukowego Oddziału Wielkopolskiego PTU Boszkowo, 11–12 maja 2007 roku

David Musielak, Łukasz Wojna, Jerzy Rajewski, Andrzej Antczak

Str. 93

XII wyprawa autokarowa urologów, Ukraina 2007 V Ukraińsko-Polskie Sympozjum Urologów Lwów, 4–6 maja 2007 roku

Emilia Pawłowska-Krajka, Kazimierz Krajka

Str. 95

Praktyka
urologiczna

Zakażenia dróg moczowych na oddziałach urologicznych

Stefania Giedrys-Kalemba, Joanna Jursa

Str. 98

Możliwości zastosowania żurawiny amerykańskiej w urologii

Cz. I. Charakterystyka botaniczna, skład chemiczny i mechanizm działania na drobnoustroje

Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia

Str. 102

Literatura
streszczenia

Rak gruczołu krokowego

Str. 111

Rak nerki

Str. 111

Rak pęcherza moczowego

Str. 111

Wiersze na koniec lata

Hala Stola

Str. 117