Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) > Dziesiąta edycja ustnego egzaminu...

Dziesiąta edycja ustnego egzaminu specjalizacyjnego z urologii w Polsce EBU - CEM - CMKP - PTU

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii, przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez EBU i oparty na pytaniach przygotowanych przez EBU Examination Committee, odbył się w Warszawie 2 czerwca 2007 roku. Był już dziewiątą edycją

Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Borówka
Rzecznik z ramienia EBU: dr med. Artur A. Antoniewicz, FEBU
Obserwator z ramienia PTU: dr med. Tomasz Bużański
Obserwator z ramienia NIL: dr med. Anatol Pachman
Egzaminatorzy:

 • prof. dr hab. Józef Matych
 • prof. dr hab. Andrzej Sikorski
 • prof. dr hab. Zbigniew Wolski
 • dr hab. prof. nzw. Marek Sosnowski
 • dr hab. prof. nzw. Romuald Zdrojowy
 • dr hab. Tomasz Demkow
 • dr med. Piotr Chłosta, FEBU
 • dr med. Stanisław Wroński, FEBU
 • dr med. Maciej Zbrzeźniak, FEBU
 • dr med. Marcin Słojewski

Po południu w dniu poprzedzającym egzamin Komisja Egzaminacyjna zapoznała się z problemami klinicznymi przygotowanymi do rozwiązania przez kandydatów i poddała je szczegółowej analizie. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów. Po egzaminie odbyło się spotkanie wszystkich egzaminatorów i obserwatorów, na którym szczegółowo omówiono wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów. Szczególną uwagę zwrócono na kandydatów, którzy w ocenie komisji

Fotografia 1
Egzamin przygotowało logistycznie Biuro Kongresowe PTU
sprawdzianu pisemnego tych kandydatów nie dało podstaw do poddania ich egzaminowi poprawkowemu. Ostatecznie uznano, że egzamin zdało 15 (83,3%) kolegów, a 3 (16,4%) uzyskało wynik niepomyślny (ryc. 1).
Fotografia 2
Ogłoszenie wyników egzaminu


Rycina 1
 

Kandydaci, którzy egzamin zdali, otrzymali gratulacje od członków Komisji Egzaminacyjnej oraz upominek w postaci krawatu PTU. Lekarze, którzy uzyskali tytuł specjalisty urologa i tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU) w 2007 roku:

 • Waldemar Białek - Lublin
 • Michał Białożyt - Katowice
 • Piotr Bobiarski - Lubartów
 • Radosław Boniecki - Łódź
 • Piotr Cieśliński - Baranowo, Poznań
 • Adam Gołąb - Szczecin
 • Małgorzata Hojan-Osicka - Poznań
 • Jacek Jastrzębski - Wrocław (najlepsza ocena)
 • Marek Jeromin - Łódź
 • Mirosław Kawałko - Zamość
 • Jacek Kaźmierzewski - Nysa
 • Michał Kretkowski - Poznań
 • Tomasz Podczarski - Kolbudy, Gdańsk
 • Ewelina śliszka - Zabrze
 • Marek Urban - Lublin