Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) > Certyfikat jakości szkolenia (EBU Certfied...

Certyfikat jakości szkolenia (EBU Certfied Residency Training Programme in Urology) dla Katedry i Kliniki Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Dzień 9 maja 2007 roku okazał się wyjątkowym dla zespołu Katedry i Kliniki Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Tego dnia Europejska Rada Urologii nadała Katedrze i Klinice Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie certyfikat jakości szkolenia (EBU Certfied Residency Training Programme in Urology).

Historia zaczęła się ponad dwa lata temu, kiedy to na ręce delegata EBU dr. Piotra Chłosty złożyliśmy komplet dokumentów potrzebnych do aplikacji o certyfikat jakości szkolenia i zapłaciliśmy opłatę z tym związaną w wysokości 500 euro. Przedsięwzięcie to wymagało uzyskania pozytywnej opinii PTU, sporządzenia szczegółowych planów przebiegu szkolenia specjalizacyjnego oraz wypełnienia 3-częściowej ankiety dotyczącej naszego ośrodka. Procedury biurokratyczne trwały długo, ale w końcu poproszono nas o wyznaczenie terminu wizyty dla dwóch członków Europejskiej Rady Urologii. 3 kwietnia br. przybyli do naszej kliniki przedstawiciele EBU w osobach: prof. S. Tellaoglu z Turcji oraz prof. H. P. Schmida ze Szwajcarii. Nasz dzień pracy nie różnił się niczym od pozostałych, poza tym, że w rozmowach z gośćmi i między nami, ale w ich obecności, używaliśmy języka angielskiego. Odprawę lekarską również prowadziliśmy po angielsku, co zresztą nie jest w naszym oddziale niczym nadzwyczajnym, gdyż prowadzimy zajęcia ze studentami norweskimi. Goście bardzo uważnie przyglą- dali się naszej pracy, szczególnie zwracali uwagę np. na stosunek starszych lekarzy do adeptów. Wizyta była bardzo dokładnie, niemal co do minuty, zaplanowana. Zlustrowane zostały wszystkie pracownie kliniki. Kluczowym momentem wizyty przedstawicieli EBU była indywidualna rozmowa wizytatorów z wybranymi rezydentami.

Podczas rozmowy pytano m.in. o realizację programu specjalizacyjnego, relacje w zespole, pomoc lekarzy specjalistów, dostęp do czasopism, dyżury, zarobki, plany na przyszłość, zainteresowania naukowe. Koledzy odnieśli wrażenie, że najważniejszą sprawą dla obserwatorów było zadowolenie i satysfakcja adepta, ilość i jakość wykonywanych przez niego zabiegów. Rozmowa odbywała się w bardzo przyjaznej atmosferze, a odpowiedzi zapisywano na specjalnych formularzach. Zauważyliśmy, iż kilkakrotnie odpowiedź na pytanie o liczbę wykonanych zabiegów zaskoczyła pytających. Zdziwił ich fakt samodzielnego wykonywania przez rezydentów np. nefrektomii laparoskopowych, przetok nerkowych czy biopsji stercza. Bardzo ważnym źródłem wiedzy o adeptach okazały się dostarczone wcześniej do EBU tzw. log-books. Nasi goście odwiedzili również blok operacyjny, przyglądali się, w jaki sposób nadzoruje się pracę rezydentów podczas wykonywania określonych procedur. Tego dnia wykonywali oni: zabiegi TUR-B, TUR-P, PCNL, URS i dwie nefrektomie laparoskopowe. Zdecydowanie mniejszą wagę przywiązywali do wyposażenia oddziału i jego warunków lokalowych. Trzeba pamiętać, że ich ocena nie miała dotyczyć oddziału jako całości, lecz jakości odbywającego się tam szkolenia.

Ocena ośrodka polegała na przyznaniu punktacji w następujących kategoriach: program edukacyjny, nadzór specjalistów, realizacja celów szkoleniowych, klimat edukacyjny ośrodka, szkolenie kliniczne i teoretyczne oraz wyposażenie. Wizytatorzy przez cały czas wizyty zachowywali „kamienne twarze ”i nawet podczas wieczornego spotkania woleli chwalić polskie jedzenie niż rozmawiać na temat ewentualnego wyniku audytu. Po analizie zgromadzonego materiału wnioski przekazali do Residency Review Committee, który w tajnym głosowaniu pozytywnie zaopiniował szczeciński ośrodek. Dopiero po otrzymaniu oficjalnego listu gratulacyjnego z EBU dowiedzieliśmy się, że na naszych gościach szczególne wrażenie zrobiła dobra atmosfera edukacyjna istniejąca w ośrodku. Jednocześnie Komitet Edukacji zarekomendowa ł zwiększenie liczby urządzeń diagnostycznych w ośrodku pod postacią usg.

Przyznanie certyfikatu jest ukoronowaniem wysiłków kliniki w celu podniesienia jakości prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej, wdrożenia nowoczesnych standardów postępowania terapeutycznego oraz otwarcia na ponadgraniczny charakter współczesnej urologii. European Board of Urology, jako międzynarodowy komitet zajmują- cy się nadzorem nad kształceniem w dziedzinie urologii oraz jednocześnie główny ośrodek egzaminacyjny z urologii, zaliczył naszą klinikę do szacownego grona 50 ośrodków europejskich (w tym 4 polskich), w których program kształcenia z urologii jest zgodny ze standardami europejskimi i cechuje go najwyższa jakość. Akredytacja nie wiąże się z żadnymi korzyściami - poza satysfakcją i prestiżem. Dla rezydentów jest za to gwarancją, że tryb szkolenia w ośrodku jest akceptowany przez niezależne, europejskie towarzystwo naukowe. Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat, co zmusza ośrodek do stałego podtrzymywania wypracowanych standardów.