Przegląd Urologiczny 2013/3 (79) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/3 (79)

Przegląd Urologiczny 2013/3 (79)

Urologia
- nauka i praktyka

Zagrożenia i pułapki nowoczesnej endourologii: RIRS (retrograde intrarenal surgery)

Artur A. Antoniewicz, Gerard Grotthuss, Alicja Scholl, Sergiej Sikorski

Str. 6

   

Zwiększenie doustnej podaży płynów jako podstawa zapobiegania i leczenia aktywnej kamicy dróg moczowych

Agnieszka Majda, Dariusz Moczulski

Str. 16

Samoistny ropień pęcherzyka nasiennego leczony operacyjnie

Marcin Dłużyński, Grzegorz Krzyżanowski

Str. 19

Wpływ modyfikacji znieczulenia ogólnego dotchawiczego na poziom stresu operacyjnego u pacjentów poddanych operacji usunięcia pęcherza moczowego z powodu naciekającego raka

Liliana Mucha-Smejda, Mariusz Gawrysiak, Józef Matych

Str. 22

Technika znieczulenia nerwu zasłonowego w kanale przywodzicieli u pacjentów z guzem pęcherza moczowego kwalifikowanych do elektroresekcji przezcewkowej

Marcin Dłużyński, Grzegorz Krzyżanowski, Józef Matych

Str. 26

Rak nerki u pacjentki w okresie ciąży - opis przypadku i przegląd literatury

Michał Hrab, Karolina Olek-Hrab, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias

Str. 30

Zakażenia układu moczowego a żurawina jako suplement wspomagający leczenie

Jan Karol Wolski

Str. 33

Lekcje
urologii

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy

Sławomir Poletajew

Str. 39

   

Rak nerkowokomórkowy - epidemiologia, etiologia, patogeneza

Agata Cyran-Chlebicka

Str. 43

Chirurgiczne leczenie ograniczonego raka nerki

Paweł Stajno

Str. 47

Leczenie pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym nerki

Sławomir Poletajew

Str. 53

Aktualne możliwości leczenia onkologicznego pacjentów z przerzutowym rakiem jasnokomórkowym nerki

Anna M. Czarnecka, Magdalena Buczek

Str. 59

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Pierwotny rak cewki moczowej - wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Str. 64

   

Leczenie dutasterydem przez okres dłuższy niż 2 lata spowalnia narastanie poziomu antygenu swoistego dla stercza (PSA) u chorych z biochemicznymi cechami wznowy po radykalnym leczeniu raka stercza - wyniki randomizowanego badania z użyciem placebo Avo

Str. 65

Inhibitory 5-alfa reduktazy w leczeniu raka stercza - badania naukowe a praktyka kliniczna

Komentarz

Str. 65

Otyłość a rak stercza: ocena dowodów

Str. 66

Urologia
- nauka i praktyka

Zmiany w egzaminie EBU

Małgorzata Skarbek

Str. 68

   

„Tydzień Urologii” 2013

Str. 73

„Tydzień Urologii” na Ursynowie

Magdalena Tyburczy

Str. 74

Eponimy
c

Donald Floyd Gleason (1920-2008)

Anna Wasążnik-Jędras, Małgorzata Kołos

Str. 75

Sprzęt
dla urologii

ESWL - techniczne i praktyczne aspekty kruszenia kamieni w układzie moczowym

Wiesław Zinka, Piotr Ryckiewicz

Str. 80

CME
-CPD

Czas na Sztokholm!

Ela Ziółkowska

Str. 82

   

Regulamin dofinansowania wyjazdów zagranicznych członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Str. 83

Ludzie
medycyny

W każdym cierpieniu można pomóc

Małgorzata Skarbek

Str. 85

Historia
medycyny

Profesor Antoni Krystian Bryk (1820-1881) - kierownik Zakładu Medycyny Sądowej (1852-1860) oraz dyrektor Katedry i Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1860-1881)

Tadeusz Zajączkowski

Str. 89

Hobby
i pasje

Eno(uro)logia - krótki kurs wiedzy o winie dla urologów

Wina austriackie

Krzysztof Balawender

Str. 96

Książki
do przeczytania

Dobro: konieczność, potrzeba i brak

Tomasz J. Popielicki

Str. 100

   

Biografia niezwykła

Str. 101