Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Marek Wyczółkowski  
 
strona główna > indeks autorów > Zenon Rudzki

Marek Wyczółkowski

2011/1 (65)
 

Wpływ funkcji nerek na równowagę kwasowo-zasadową po ortotopowym zastąpieniu pęcherza moczowego pęcherzem jelitowym wytworzonym z jelita grubego w porównaniu z wytworzonym z jelita cienkiego

Marek Wyczółkowski

Dwa odmienne mechanizmy wspomaganej aktywności przeciwnowotworowej poprzez modulację aktywującej/hamującej sygnalizacji immunologicznej

Marek Wyczółkowski

2010/6 (64)
 

Badanie kliniczne zastosowania przedoperacyjnego sunitinibu u pacjentów z rozpoznanym rakiem jasnokomórkowym nerki

Marek Wyczółkowski

Immunoterapia raka gruczołowego makrofagami aktywowanymi osoczopochodnymi białkami GcMAF

Marek Wyczółkowski

2010/5 (63)
 

Wpływ przeciwciał anty-EGFR (cetuximab) na komórki androgenoniezależnego raka stercza

Marek Wyczółkowski

Czynniki rokownicze u chorych poddanych radykalnej prostatektomii z wyjściowym stężeniem PSA powyżej 20 ng/ml. Europejskie wieloośrodkowe badanie na 712 chorych

Marek Wyczółkowski

2010/4 (62)
 

Marek Wyczółkowski

2010/3 (61)
 

Czy usuwać węzły chłonne miedniczne podczas prostatektomii radykalnej?

Marek Wyczółkowski

Wyniki odległe dotyczące zaburzeń mikcji i funkcji seksualnych u chorych na raka stercza, którzy przeżyli bez objawów choroby co najmniej 5 lat po prostatektomii radykalnej

Marek Wyczółkowski

2010/2 (60)
 

Skuteczność szczepionki z komórek dendrytycznych w lizacie autologicznych komórek raka nerki skojarzonej z komórkami "zabójcami" indukowanymi cytokinami w terapii zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki (analiza 10 przypadków)

Marek Wyczółkowski

Czy postępowanie oszczędzające stercz przy zabiegu usunięcia pęcherza moczowego jest wciąż uznawane za radykalną cystektomię? Argumenty przeciw cystektomii z oszczędzeniem stercza

Marek Wyczółkowski

Komentarz

Marek Wyczółkowski

2010/1 (59)
 

Nadzór onkologiczny po radykalnej cystektomii z powodu raka pęcherza moczowego - czy to ma sens?

Marek Wyczółkowski

Implantacja systemu wspomagania kontynencji ProACT za pomocą ultrasonografii przezodbytniczej: technika operacyjna oraz obserwacja przez okres średnio dwóch lat

Marek Wyczółkowski

Alfa-radioimmunoterapia dopęcherzowa przy użyciu przeciwciał monoklonalnych 213Bi-anty-EGFR udaremnia rozwój ludzkiego raka pęcherza moczowego u ksenograficznych "gołych" myszy

Marek Wyczółkowski

2009/6 (58)
 

Marek Wyczółkowski

2009/5 (57)
 

Marek Wyczółkowski

2009/4 (56)
 

Marek Wyczółkowski

2009/3 (55)
 

Marek Wyczółkowski

2009/2 (54)
 

Marek Wyczółkowski

2008/3 (49)
 

Sprawozdanie z 61. Kongresu Australijskiego i Nowozelandzkiego Towarzystwa Urologicznego

Hongkong 24-28.02.2008 r.

Marek Wyczółkowski, Zenon Rudzki