Przegląd Urologiczny 2006/1 (35) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/1 (35)

Przegląd Urologiczny 2006/1 (35)

Służba
zdrowia

Rozmowa z ministrem zdrowia Zbigniewem Religą

Barbara Góra

Str. 7

Nasze
rozmowy

Bóg jest kompetentny

Spotkanie z ojcem Janem Górą, dominikaninem

Augustyn Szczawiński

Str. 10

Kongresy
sympozja

Jesienne zebranie naukowe Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Roland Dadej, Zbigniew Kwias

Str. 12

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Miejsce i rola doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jako element bezpieczeństwa narodowego obywateli

Wykład wygłoszony 7.05.2005 roku w Warszawie na konferencji zorganizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską

Wojciech Rowiński

Str. 15

Ludzie
medycyny

Bardzo sprawiedliwy

Z dr. n. med. Krzysztofem Szkarłatem, ordynatorem Oddziału Urologicznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 16

Fotografią prowadzę dziennik życia

Małgorzata Skarbek

Str. 20

Wspomnienia
pożegnania

Roman Maciejewski – wędrująca gwiazda

Marlena Wieczorek

Str. 24

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Urodynamika dla opornych, część I

Kogo badać, kiedy i jakiego wyniku badania się spodziewać

Maciej Zbrzeźniak

Str. 32

Laparoskopowe wycięcie radykalne pęcherza moczowego – technika operacji

Marko Zupancic, Franc Kramer, Lubo Koršic, Zoran Krstanoski, Nado Vodopija

Str. 35

Rozwój i działalność Oddziału Urologii Szpitala Ogólnego w Slovenj Gradcu (Słowenia)

Nado Vodopija

Str. 40

Osteoporoza u mężczyzn

Michał Rabijewski

Str. 43

Sprawdzian pisemny z urologii – 2005 r.

Andrzej Borówka

Str. 46

Kurs wprowadzający z urologii

Andrzej Borówka

Str. 49

Egzamin specjalizacyjny z urologii dziecięcej

Małgorzata Baka-Ostrowska

Str. 52

CME
- CPD

Aktualności CME–CPD 2006

Ela Ziółkowska

Str. 54

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Propozycje zmian w Programie specjalizacji w urologii opracowane przez Sekcję Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bartosz Dybowski

Str. 55

Uwagi do propozycji zmian w Programie specjalizacji w urologii

Str. 56

Kongresy
sympozja

IV Urologiczne Forum Naukowe Rzym, 20–24.10.2005 roku

Tomasz Borkowski

Str. 57

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Sprawozdanie ze stażu w szpitalu Charite w Berlinie

Marek Urban

Str. 60

Kongresy
sympozja

Sprawozdanie z 4th European Urological Winter Escape Meeting – Teneryfa, 11–14 grudnia 2005 r.

Piotr Chłosta, Paweł Orłowski

Str. 63

EUROSON 2005

Waldemar Białek

Str. 67

Spotkanie Komitetu Historycznego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Paryżu

Roman Sosnowski

Str. 68

Kalendarz
imprez

POLSKA / ZAGRANICA

Str. 70

Służba
zdrowia

Przegląd aktualności

Str. 71

Książki
publikacje

Filozofia w medycynie

Jan Tatoñ

Str. 73

Literatura
streszczenia redaktor prowadzący: Piotr Chłosta 

Guz nerki

Str. 74

Rak gruczołu krokowego

Str. 75