Przegląd Urologiczny 2006/1 (35) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/1 (35) > Sprawdzian pisemny z urologii – 2005 r.

Sprawdzian pisemny z urologii – 2005 r.

przewodniczący Komitetu Edukacji PTU
prezes PTU
Fotografia 1
 

Dziewiąta w Polsce edycja pisemnej części egzaminu specjalizacyjnego z urologii (Written Assessment), zorganizowana przez European Board of Urology (EBU), Komitet Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), odbyła się w Warszawie 26 listopada 2005 r. Struktura sprawdzianu pisemnego była taka sama jak w latach ubiegłych. Sprawdzian składał się ze 150 pytań testowych. Każde z nich opatrzone było czterema odpowiedziami, z których należało wybrać jedną - poprawną (MCQs - multiple choice questions). EBU Examination Committee ocenił odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak o wyniku ostatecznym egzaminu decydowały odpowiedzi na 100 pytań, wyznaczonych przez Komitet przed sprawdzianem. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosił 2 i pół godziny (1 minuta na jedno pytanie). Warunkiem zdania sprawdzianu było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 60 pytań (uzyskanie ≥ 6 punktów).

Egzamin został przeprowadzony, jak zwykle, w sali wykładowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (d. Centralny Szpital Kolejowy). Jego przebieg nadzorowało 5 osób: przewodniczący Komitetu Edukacji PTU (prof. A. Borówka), dwóch adiunktów Kliniki Urologii CMKP (dr med. Przemysław Szostek, FEBU i dr med. Maciej Zbrzeźniak, FEBU); częścią administracyjną zajmowały się: pani Iwona Sribniak (szefowa Biura PTU) oraz pani Małgorzata Dudzińska (sekretarka I Zespołu Dydaktyki Urologicznej Kliniki Urologii CMKP).

Chęć przystąpienia do egzaminu w Warszawie zadeklarowało 33 kandydatów, w tej liczbie tylko jedna kobieta. Dwóch kandydatów nie zgłosiło się na egzamin: jeden z nich w ostatniej chwili zrezygnował ze zdawania egzaminu z powodów zdrowotnych, drugi nie nadesłał usprawiedliwienia. Ostatecznie egzamin zdawało 30 kandydatów z Polski (tabela 1) oraz jeden lekarz z Ukrainy. Liczba wszystkich zdających sprawdzian w kilku ośrodkach, europejskich, w tym także w Warszawie, wyniosła 188. Kandydaci z Polski stanowili zatem 16,5% wszystkich zdających (tabela 2).
Spośród 30 polskich kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu w Warszawie, zdało go 23 (76,6%). Ocena średnia uzyskana przez zdających wyniosła 6,83 punktów. Zestawienie ocen przyznanych za ten sprawdzian przedstawia tabela 3.

Tabela 1
Liczby kandydatów zdających sprawdzian pisemny z urologii w Warszawie 2005 roku
Tabela 2
Liczby kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu pisemnego w różnych miastach Europy w 2005 roku
Tabela 3
Wyniki sprawdzianu pisemnego, uzyskane przez kandydatów z Polski w 2005 roku
Tabela 4
Oceny średnie sprawdzianu pisemnego w Polsce w latach 1997-2005
Tabela 5
Oceny średnie sprawdzaniu pisemnego z uwzględnieniem poszczególnych dziedzin urologii - Polska 2005 r.

Średnia ocena uzyskana przez zdających w tym roku mieści się w ramach przeciętnych ocen średnich sprawdzianów, które odbyły się w Polsce od 1997 roku - najniższa ocena średnia wynosiła 6,27 w 1998 roku, najwyższa - 78,2 w 2003 roku (tabela 4).
Oceny średnie uzyskane przez kandydatów z Polski za odpowiedzi dotyczące poszczególnych działów urologii przedstawia tabela 5.

Średnia ocena tegoroczna kandydatów z Polski jest tylko o 1,3 punktu procentowego mniejsza od oceny średniej wszystkich zdających. Odsetki kandydatów, którzy zdali sprawdzian pisemny w latach 1997-2005 przedstawia tabela 6.

Tabela 6
Liczby (%) kandydatów z Polski, którzy zdali sprawdzian pisemny

Kandydatom, którzy zdali sprawdzian pisemny w 2005 roku, pozostaje życzyć powodzenia na egzaminie ustnym, który odbędzie się 10 czerwca 2006 roku, zaś tym, którzy nie zaliczyli sprawdzianu, pomyślności w kolejnej próbie, która nastąpi 25 listopada 2006 roku.

Uprzejmie dziękuję Pani Iwonie Sribniak za pomoc w przygotowaniu danych do tego sprawozdania.