Przegląd Urologiczny 2014/6 (88) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/6 (88)

Przegląd Urologiczny 2014/6 (88)

Ultrasonografia
dla urologa

Część 2
Aparaturowe podstawy badania ultrasonograficznego w skali szarości

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Str. 6

   

Część 3
Widać czy nie widać? Oto jest pytanie

Artefakty w badaniu ultrasonograficznym w skali szarości

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Str. 18

Urologia
- nauka i praktyka

Preparaty uzyskane po prostatektomii radykalnej świadczą przeciwko stosowaniu terapii lokalnej u chorych na raka gruczołu krokowego

Przemysław Adamczyk, Jakub Tworkiewicz, Tomasz Drewa

Str. 30

   

Prostatektomia radykalna w asyście robota chirurgicznego da Vinci - pierwsze własne doświadczenia

Marek Fiutowski, Jacek Jastrzębski, Jerzy Sokołowski, Leszek Świebocki, Krzysztof Ratajczyk, Adrian Czekaj, Amadeusz Winkler, Paweł Hackemer

Str. 36

Lekcje
urologii

Rola proPSA w diagnostyce mężczyzn w kierunku raka stercza

Str. 43

   

Rola immunoterapii w leczeniu mężczyzn z rakiem stercza opornym na kastrację

Str. 45

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Rola terapii ogniskowej w leczeniu raka stercza: przegląd systematyczny aktualnych badań

The Role of Focal Therapy in the Management of Localised Prostate Cancer: A systematic Review

Str. 48

   

Ocena przeżycia chorych z rakiem stercza i przerzutami do kości leczonych izotopem radu 223 emitującym promieniowanie alfa

Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer

Str. 49

Różnica w czasie do progresji nie jest czynnikiem predykcyjnym przeżycia zależnego od raka stercza u chorych leczonych natychmiastową lub odroczoną hormonoterapią - wyniki badania EORTC 30891 z 12-letnim okresem obserwacji

Differences in Time to Disease Progression Do Not Predict for Cancer-specific Survival in Patients Receiving Immediate or Deferred Androgen-deprivation Therapy for Prostate Cancer: Final Results of EORTC Randomized Trial 30891 with 12 Years of Follow-up

Str. 49

Inhibitor cyklooksygenazy-2 hamuje progresję przerzutów raka gruczołu krokowego do kości u myszy

Cyclooxygenase-2 inhibitor suppresses tumour progression of prostate cancer bone metastases in nude mice

Str. 50

Znaczenie wiedzy dotyczącej poziomu testosteronu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

The importance of knowing testosterone levels in patients with prostate cancer

Str. 51

CME
- CPD

Zmiany w systemie CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 55

Urologia
- nauka i praktyka

Odpowiedzialność prawna lekarza

Część 1

Teresa Gawlik-Jakubczak

Str. 60

Kongresy
, sympozja

10. Sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Genitourinary Cancers: Integrating Biology Into Patient-Centered Care - omówienie wyników aktualnych badań San Francisco, 30 stycznia - 1 lutego 2014 r. Część 2

Janusz Wojtacki

Str. 67

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 44. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Anna Katarzyna Czech

Str. 86

Reminiscencje z 13th Central European Meeting

Praga, październik 2013 r.

Marcin Radko, Grzegorz Piotrowicz

Str. 89

Urologia Jednego Dnia na Kongresie British Association of Day Surgery (BADS)

Scarborough, 18-19 czerwca 2014 r.

Krzysztof Partyka

Str. 90

Sprawozdanie z 66. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego

Düsseldorf, 1-4 października 2014 r.

Ireneusz Ostrowski

Str. 92

13. Urologiczne Forum Naukowe

Heidelberg, 24-27 września 2014 r.

Tomasz Borkowski, Krzysztof Bar, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Piotr Radziszewski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

Str. 98

Ludzie
medycyny

Zakażenia - zmartwienie medycyny

Małgorzata Skarbek

Str. 107

Urologia
- nauka i praktyka

Skuteczność i bezpieczeństwo sildenafilu w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego i cukrzycą

Krzysztof Dęmbe

Str. 109

Eponimy

Enrico Dormia (1928-2009)

Tomasz Piecha

Str. 115

Felieton
numeru

Coma

Redaktor prowadzący dział Wojciech Szczęsny

Str. 117