Przegląd Urologiczny 2014/6 (88) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/6 (88) > Ocena przeżycia chorych z rakiem stercza i...

Ocena przeżycia chorych z rakiem stercza i przerzutami do kości leczonych izotopem radu 223 emitującym promieniowanie alfa

Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer

N Engl J Med. 2013 Jul 18; 369(3): 213-223

Parker C1, Nilsson S2, Heinrich D3, Helle SI4, O′Sullivan JM5, Foss? SD6, Chodacki A7, Wiechno P8, Logue J9, Seke M10, Widmark A11, Johannessen DC12, Hoskin P13, Bottomley D14, James ND15, Solberg A16, Syndikus I17, Kliment J18, Wedel S19, Boehmer S20, Dall?Oglio M21, Franzén L22, Coleman R23, Vogelzang NJ24, O′Bryan-Tear CG25, Staudacher K26, Garcia-Vargas J27, Shan M28, Bruland ′S29, Sartor O30; ALSYMPCA Investigators

1Royal Marsden National Health Service Foundation Trust and Institute of Cancer Research, Sutton; 2Karolinska University Hospital,Stockholm; 3Akershus University Hospital, L.renskog; 4Haukeland University Hospital, Bergen; 5Centre for Cancer Research and Cell Biology, Queen?s University, Belfast; 6Radiumhospitalet Norway; 7Hospital Kochova, Chomutov, Czech Republic; 8Maria Sklodowska-Curie Institute of Oncology, Warsaw, Poland; 9Christie Hospital, Manchester; 10Centrallasarettet V.xj., V.xj.; 11Ume. University; 12Ullev.l University Hospital; 13Mount Vernon Hospital Cancer Centre, Northwood; 14St. James?s University Hospital, Leeds; 15Cancer Research UK Clinical Trials Unit,School of Cancer Sciences, Birmingham; 16Oslo, and St. Olavs Hospital, Trondheim; 17Clatterbridge Center for Oncology, Wirral; 18Jessenius School of Medicine, University Hospital, Martin, Slovakia; 19Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach, Klinik für Urologie und Kinderurologie, Offenburg; 20Gemeinschaftspraxis, Berlin; 21Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de S.o Paulo, Instituto do Cancer do Estado de S.o Paulo, S.o Paulo; 22Ume. University Hospital; 23Weston Park Hospital, Sheffield; 24Comprehensive Cancer Centers of Nevada, Las Vegas; 25Algeta Norway; 26Algeta Norway; 27Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Montville, NJ; 28Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Montville, NJ; 29Norwegian Radium Hospital and Faculty of Medicine, University of Oslo; 30Tulane Cancer Center, New Orleans


Chlorek radu 223 jest źródłem promieniowania alfa, który selektywnie naświetla obszary zwiększonego obrotu kostnego w przerzutach kostnych, emitując wysokoenergetyczne cząstki promieniowania na małym obszarze. Według dotychczasowych badań chlorek radu 223 ma bardzo korzystny profil bezpieczeństwa terapii i charakteryzuje się minimalną mielotoksycznością oraz niewielką ilością działań niepożądanych.

Autorzy pracy badali skuteczność i bezpieczeństwo terapii chlorkiem radu 223 w porównaniu z placebo u mężczyzn z hormonoopornym rakiem stercza i przerzutami do kości. Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą objęło 921 chorych, którzy w przeszłości otrzymywali docetaksel, nie kwalifikokwalifikowali się do chemioterapii lub zrezygnowali z terapii tym lekiem. Badana grupa (2/3 chorych) otrzymała 6 dożylnych iniekcji chlorku radu 223 w dawce 50 kBq na kilogram masy ciała, a grupa kontrolna (1/3 chorych) iniekcje placebo. Chlorek radu podawano co 4 tygodnie. Mężczyzn biorących udział w badaniu objęto ścisłym nadzorem medycznym i nie stosowano u nich dodatkowych metod chemio- czy radioterapii.

Najważniejszym punktem końcowym badania był czas ogólnego przeżycia. Oceniano także czas do wystąpienia objawów zdarzeń kostnych oraz przypadki określonego zwiększenia poziomu fosfatazy alkalicznej lub PSA. Zdarzenia kostne definiowano jako przypadki klinicznie objawowych złamań patologicznych, natomiast nie stosowano okresowej kontroli radiologicznej. Pierwsza analiza wyników oceniająca wpływ chlorku radu 223 na przeżycie została przeprowadzona po śmierci 314 chorych. Dane zaktualizowano po śmierci 528 chorych, przed przejściem z ramienia placebo na terapię chlorkiem radu 223.

W obecnie przedstawianej w artykule analizie obejmującej 921 chorych potwierdzono stwierdzone już wcześniej zwiększenie ogólnego przeżycia (mediana 1,9 miesiąca vs 11,3 miesiąca; p<0,001). Ocena wszystkich punktów końcowych dowodziła znamiennych statystycznie korzyści z terapii chlorkiem radu 223 w porównaniu do placebo. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych (progresja choroby, ból kostny, anemia, kompresja rdzenia kręgowego) była niższa w grupie chorych leczonych chlorkiem radu, podobnie jak liczba chorych, którzy nie ukończyli badania z powodu zdarzeń niepożądanych. Nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu powikłań hematologicznych w obu grupach.

Powyższe badanie daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie chorych z opornym na kastrację, rozsianym do kości rakiem stercza, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą otrzymywać chemioterapii. Korzystny profil bezpieczeństwa i unikalny mechanizm działania daje możliwość połączenia terapii chlorkiem radu 223 z innymi sposobami leczenia tej grupy chorych.


Oprac.: lek. Krzysztof Sołtys