Przegląd Urologiczny 2013/2 (78) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/2 (78)

Przegląd Urologiczny 2013/2 (78)

Urologia
- nauka i praktyka

Przezpęcherzowe operacje laparoendoskopowe (transvesical laparoendoscopic single ­site surgery ­ T­LESS) w wybranych patologiach układu moczowego

Marek Roslan, Dariusz Perkowski

Str. 4

Diagnostyka fluorescencyjna nowotworów pęcherza moczowego

Marek Lipiński

Str. 7

Znaczenie rozległej limfadenektomii miednicznej u chorych leczonych z powodu raka gruczołu krokowego

Jakub Dobruch, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Borówka11

Str. 11

Zaburzenia wzwodu - nowe możliwości terapeutyczne

Michał Rabijewski

Str. 15

Finasteryd w terapii dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych na tle łagodnego rozrostu stercza - LUTS-BPH

Bartosz Małkiewicz

Str. 19

Sprawozdanie z I sesji 10th Meeting of ESOU - Prostate Cancer I: Screening, diagnosis, staging and treatment

Andrzej Borkowski

Str. 23

NanoKnife - nieodwracalna elektroporacja: nowa nadzieja w leczeniu chorych na raka stercza?

Andrzej Wronczewski, Jerzy Siekiera, Michał Studniarek

Str. 26

Tadalafil 5 mg raz na dobę - nowe podejście do terapii pacjentów z ED, u których występują objawy BPH

Ryszard Hanecki

Str. 31

Lekcje
urologii

Zwężenie połączenia miedniczkowo - moczowodowego u dzieci

Sebastian Piotrowicz

Str. 39

Diagnostyka i leczenie wnętrostwa

Jakub Tworkiewicz

Str. 41

Dysfunkcja dolnych dróg moczowych u dzieci

Sylwia Bender

Str. 45

Spodziectwo

Paweł Wołyniec

Str. 51

Literatura
zagraniczna ­ streszczenia

Długoterminowe wyniki obserwacji w badaniach populacyjnych mężczyzn z rakiem stercza w oparciu o grupy ryzyka

Tomasz Drewniak

Str. 54

Czas na zmianę paradygmatów w raku stercza

Tomasz Drewniak

Str. 54

Ocena wpływu zakresu ochrony pęczków naczyniowo -nerwowych podczas prostatektomii z użyciem robota na wczesny powrót trzymania moczu przy podziale chorych w oparciu o grupy ryzyka raka stercza

Tomasz Drewniak

Str. 55

Enzalutamid wydłuża przeżycie u chorych z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację po uprzedniej chemioterapii

Tomasz Drewniak

Str. 56

Ostateczne wyniki randomizowanego badania EORTC-GU poświęconego stosowaniu BCG-terapii u pacjentów z urotelialnym brodawczakowatym rakiem pęcherza moczowego w stopniu Ta, T1 z grup średniego i wysokiego ryzyka nawrotu i progresji: 1/3

Tomasz Drewniak

Str. 57

Maintenance Bacillus Calmette-Guérin for Non-Muscle ­Invasive Bladder Cancer: Do We Finally Know the Best Schedule?

Tomasz Drewniak

Str. 58

Urologia
- nauka i praktyka

Jesień Andrologiczna 2012 roku

Piotr Paweł Świniarski, Jan Karol Wolski

Str. 59

Session To Evaluate Progress (STEPS)

Jakub Dobruch

Str. 61

Sympozja
, warsztaty

Sprawozdanie z 22. Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski, Emil Śledź

Str. 63

8. Krynicki roZjazd

Maciej Fortuna, Krzysztof Bar, Tomasz Borkowski, Ewa Bres, Andrzej Buczyński, Piotr Chłosta, Piotr Dobroński, Bartosz Dybowski, Włodzimierz Klima, Łukasz Kupis, Andrzej Paradysz, Andrzej Sikorski, Roman Sosnowski, Andrzej Stelmach, Cezary Torz, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

Str. 68

Ludzie
medycyny

Genetyka - najważniejsze ciągle przed nami

Str. 85

Urologia w genach - Cieślikowscy

Małgorzata Skarbek

Str. 89

Eponimy
c

Caspar Friedrich Wolff (1734 -1794)

Piotr Wojcieszak

Str. 95

Prawo
i medycyna

Dopuszczalność rozszerzenia "pola operacyjnego" bez dodatkowej zgody pacjenta

Katarzyna Kwiatkowska

Str. 96

Felieton
numeru

48-godzinny dezodorant, czyli nasze życie z dinozaurami

Wojciech Szczęsny

Str. 99

Sprzęt
dla urologii

Endourologia a laser holmowy średniej mocy

Tomasz Jabłoński

Str. 101

Hobby
i pasje

Eno(uro)logia - krótki kurs wiedzy o winie dla urologów

Krzysztof Balawender

Str. 104

Książki
do przeczytania

Na początku było...

Tomasz J. Popielicki

Str. 108

Primum non nocere humanit as

Tomasz J. Popielicki

Str. 109