Przegląd Urologiczny 2013/2 (78) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/2 (78) > Przezpęcherzowe operacje laparoendoskopowe...

Przezpęcherzowe operacje laparoendoskopowe (transvesical laparoendoscopic single ­site surgery ­ T­LESS) w wybranych patologiach układu moczowego


Streszczenie
W ostatnich latach obserwujemy znaczący rozwój technik pozwalających wykonywać operacje laparoskopowe przez jeden trokar. Jedną z najbardziej popularnych jest metoda laparoendoskopii (LESS) wykorzystująca pojedynczy port o trzech (TriPort) lub czterech (TriPort+) kanałach roboczych. Techniką tą przeprowadzono operacje o różnym stopniu złożoności, od podwiązania żyły nasiennej po pobranie nerki od żywego dawcy. Jednym z zastosowań tej metody są również operacje wewnątrzpęcherzowe, które można przeprowadzić przez pojedynczy port wprowadzony przezskórnie bezpośrednio do pęcherza moczowego (T-LESS). Dostęp ten wykorzystano do leczenia różnych patologii dolnych dróg moczowych. W niniejszej pracy przedstawiamy technikę wykonywania operacji T-LESS oraz prezentujemy piśmiennictwo omawiające pierwsze serie zastosowania tej techniki w wybranych patologiach układu moczowego.

W ostatnich pięciu latach obserwujemy znaczący rozwój technik zmierzających do ograniczenia inwazyjności operacji laparoskopowych, zarówno standardowych, jak również z asystą robota (robot-assisted). W tym kontekście najbardziej obiecujące okazały się dostępy minilaparoskopowe przez pojedynczy trokar (laparoendoscopic single-site surgery - LESS) oraz te pozwalające na wejście do jamy otrzewnowej przez naturalne otwory ciała (natural orifice translumenal endoscopic surgery - NOTES) [1, 2]. Techniki z użyciem pojedynczego portu znalazły zastosowanie w stosunkowo szerokim zakresie operacji chirurgicznych, urologicznych i ginekologicznych. Jedną z najbardziej popularnych jest metoda laparoendoskopii wykorzystująca pojedynczy port o trzech (np. TriPort) lub czterech (np. TriPort+) kanałach roboczych. Techniką tą przeprowadzono operacje o różnym stopniu złożoności - od podwiązania żyły nasiennej przez operacje onkologiczne po pobranie nerki od żywego dawcy [3-6]. Operacje laparoendoskopowe wykonywano również u dzieci [7].

W urologii poprzez pojedynczy trokar wykonywano procedury zarówno rekonstrukcyjne, jak i ablacyjne [3, 5]. Niektóre śródpęcherzowe operacje, jak np. wyłuszczenie gruczolaka stercza lub wycięcie uchyłka pęcherza moczowego, przeprowadzono przez pojedynczy port umieszczany w jamie otrzewnowej przez nacięcie w okolicy pępka [3, 8].

Zastosowano też technikę laparoskopową dla różnych patologii śródpęcherzowych, wprowadzając standardowe trokary i narzędzia bezpośrednio do pęcherza moczowego. W ten sposób wycięto uchyłki pęcherza moczowego oraz usunięto erodujące taśmy polipropylenowe [9, 10]. Naturalnym rozwinięciem tych dostępów jest wykonywanie operacji przez pojedynczy port wprowadzony przezskórnie bezpośrednio do pęcherza moczowego. Pionierskie na tym polu procedury wykonały zespoły Desai'ego, Ingbera, Sotelo'a oraz autora niniejszego opracowania - M.R. [11-15].

Technika operacyjna T-LESS

Operacje przeprowadza się w ułożeniu litotomijnym i w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Najczęściej wykonuje się 1,5-centymetrowe podłużne nacięcie skóry w linii pośrodkowej, 2 do 3 cm powyżej spojenia łonowego. W zależności od stanu miejscowego (otyłość, blizna po wcześniejszej operacji, lokalizacja śródpęcherzowa zmiany będącej celem leczenia) można skórę naciąć poprzecznie lub nieco bocznie od linii pośrodkowej. U pacjentów otyłych najczęściej jest konieczne około 1-centymetrowe nacięcie pochewki mięśni prostych dla ułatwienia wprowadzenia trokaru. Niektórzy autorzy zalecają założenie szwów cugowych w okolicy nacięcia skóry dla pewniejszego podparcia powłok jamy brzusznej w trakcie manewrowania zestawem single-port. Następnie wypełnia się pęcherz moczowy około 300 ml roztworu soli fizjologicznej i wykonuje standardową cystoskopię celem oceny struktur anatomicznych pęcherza moczowego oraz stwierdzonej patologii. Pod kontrolą cystoskopową delikatnie wprowadza się przez nacięcie skórne trokar zestawu fabrycznego TriPort (Olympus Winter & IBE GmbH, Hamburg, Germany) i łączy jego dwa pierścienie tak, aby były stabilne i szczelne (ryc. 1). Trokar ma trzy lub cztery kanały robocze dla kamery i manipulatorów oraz jeden lub dwa dla do- lub odprowadzania gazu. Przez odpowiedni kanał w trokarze wytwarza się dwutlenkiem węgla odmę w pęcherzu moczowym do osiągnięcia ciśnienia około 14 mm Hg. Dla bezpieczniejszego przeprowadzenia niektórych procedur (np. wycięcie uchyłka, naprawa przetoki pęcherzowo-pochwowej) należy wprowadzić cewnik moczowodowy do jednego lub obu moczowodów. Niezależnie od wskazania operację wykonuje się najczęściej z użyciem standardowej optyki laparoskopowej i zestawu standardowych sztywnych narzędzi laparoskopowych. Na ogół niezbędna w zestawie jest monopolarna elektroda haczykowata. Zastosowanie wyginającej się kamery oraz artikularnych narzędzi może ułatwić przeprowadzenie procedury. Do zszycia ubytku w ścianie pęcherza moczowego (np. po divertikulektomii) najlepiej jest użyć ciągłego samoutrzymującego się (barbed suture) szwu wchłanianego typu V-loc (The V-Loc™ 90 Absorbable Wound Closure Device, Covidien, Norwalk, CT, USA). W większości procedur T-LESS korzystnie jest wprowadzić dodatkowe narzędzie (grasper) przez cewkę moczową, aby odpowiednio pociągając tkanki ułatwić operatorowi preparowanie i szycie.

Rycina 1
Wprowadzanie TriPortu+ do pęcherza moczowego

Po zakończeniu operacji rozłącza się i usuwa pierścienie trokar TriPort. Zakłada się dwa szwy skórne, ewentualnie dodatkowy szew na nacięcie pochewki mięśni prostych. Nieliczni autorzy przez poszerzone nacięcie skórne zaszywali pęcherz w miejscu po wpro- wadzonym trokarze. Wydaje się, że manewr ten może być wskazany w nielicznych przypadkach. Cewnik Foleya 18F utrzymuje się po operacjach przez 4 do 10 dni. Dren cystostomijny najczęściej pozostawia się tylko po naprawie przetoki pęcherzowo-pochwowej. Pooperacyjnie pacjenci otrzymują osłonę antybiotykową, najczęściej chinolony lub cefalosporyny.

Pierwsze doniesienia (case series i case reports)

Desai MM, Aron M, Canes D, et al. Single-port transvesical simple prostatectomy: Initial clinical report. Urology 2008; 72: 960-965.
-3 pacjentów w wieku 82, 70, 78 lat, z gruczolakiem o objętości 187 ml, 93 ml, 92 ml
-trokar - r-Port, Advanced Surgical Concepts, Wicklow, Ireland
-instrumentarium - standardowe i artikularne
-czas operacji - 360 min, 90 min, 150 min
-utrata krwi - 900 ml, 250 ml, 350 ml
-czas hospitalizacji - 3 dni, 1 dzień, 1 dzień
-czas utrzymywania cewnika w pęcherzu - 8 dni, 7 dni, 7 dni
-skuteczność - całkowite usunięcie gruczolaka o wadze 212 g, 65 g, 45 g
-powikłania - nie stwierdzono

Ingber M, Stein R, Rackley R, et al. Single-port transvesical excision of foreign body in the bladder. Urology 2009; 74(6): 1347-1350.
-2 pacjentki w wieku 71 i 83 lat, z erozją pęcherzową taśmy polipropylenowej
-trokar - Tri-Port, Advanced Surgical Concepts, Wicklow, Ireland
-instrumentarium - standardowe i artikularne
-czas operacji - śr. 113 min
-utrata krwi - śr. 100 ml
-czas hospitalizacji - 1dzień, 1 dzień
-czas utrzymywania cewnika w pęcherzu - 7 dni, 7 dni
-skuteczność - 1 pacjentka - częściowe, 2 pacjentka - całkowite usunięcie taśmy
-powikłania - nie stwierdzono

Sotelo R, Ramirez D, Carmona O, et al. A novel technique for distal ureterectomy and bladder cuff excision. Actas Urol Esp 2011; 35: 168-174.
-1 pacjent 80-letni, z guzem urothelialnym miedniczki nerkowej
-trokar - single-port device
-instrumentarium - standardowe
-czas operacji - śr. 375 min (etap pęcherzowy - 45 min) -utrata krwi - minimalna
-czas utrzymywania cewnika w pęcherzu - 6 dni
-skuteczność - guz pT3pN0(0/7)G3, marginesy wolne od nowotworu
-powikłania - nie stwierdzono

Roslan M, Markuszewski M, Kłącz J, et al. Laparoendoscopic single-port transvesical diverticulectomy: preliminary clinical experience. J Endourol 2012; 26(8): 975-979.
-3 pacjentów w wieku 62, 64, 76 lat, z objawowym uchyłkiem pęcherza moczowego śr. 5 cm, 6 cm, 5 cm
-trokar - TriPort+, Olympus Winter & IBE GmbH, Hamburg, Germany
-instrumentarium - standardowe
-czas operacji - 130 min, 80 min, 175 min
-utrata krwi - minimalna
-czas hospitalizacji - 3 dni, 2 dni, 4 dni
-czas utrzymywania cewnika w pęcherzu - 4 dni, 6 dni, 7 dni
-skuteczność - całkowite usunięcie uchyłka
-powikłania - nie stwierdzono

Roslan M, Markuszewski M, Kłącz J, et al. Laparoendoscopic single-site transvesical ureteroneocystostomy for vesicoureteral reflux in an adult: a one-year follow- up. Urology 2012; 80(3): 719-723.
-1 pacjentka w wieku 38 lat, z odpływem pęcherzowo- moczowodowym V st. oraz nawracającymi zakażeniami układu moczowego
-trokar - TriPort, Olympus Winter & IBE GmbH, Hamburg, Germany
-instrumentarium - standardowe i artikularne
-czas operacji - 250 min
-utrata krwi - minimalna
-czas hospitalizacji - 4 dni
-czas utrzymywania cewnika w pęcherzu - 7 dni
-skuteczność - ustąpienie refluksu i brak infekcji
-powikłania - nie stwierdzono

Obecnie doniesienia dotyczące operacji z zastosowaniem pojedynczego portu w urologii są jeszcze stosunkowo nieliczne i zwykle obejmują materiał nie większy niż kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów. Tylko trzy zestawienia obejmują materiał stu i więcej cho- rych [3, 5, 16]. W największej analizie obejmującej 17 ośrodków w okresie 2007-2010 oceniono 1076 operacji urologicznych z użyciem pojedynczego portu [16]. Część materiału włączona została do analizy w kilku wcześniejszych publikacjach, a operacje T-LESS nie zawsze są wyróżniane. Można zatem przyjąć, że ogólna liczba operacji single-port w urologii w przedziale 2007-2010 wyniosła około 1100 procedur. Na podstawie dostępnych publikacji oraz doświadczenia autorów można przyjąć, że w tym okresie liczba procedur T-LESS wyniosła około 70 [11-15, 17]. Najczęściej wykonywaną procedurą z dostępu T-LESS było wyłuszczenie gruczolaka stercza, w publikacji nazwanej operacją STEP (single-port transvesical enucleation of the prostate) [17]. W najliczniejszym materiale obejmującym 34 pacjentów czas operacji wyniósł 116 min, a czas hospitalizacji 3 dni, dwukrotnie wykonano konwersję do operacji otwartej i raportowano jeden zgon z powodu wstrząsu krwotocznego u świadka Jehowy [17]. Ten sam zespół wykonał też jedną operację STEP z asystą robota.

Współczesna medycyna we wszystkich specjalnościach zmierza do stałego zmniejszenia inwazyjności wykonywanych procedur terapeutycznych. Takim wyzwaniom wychodzą naprzeciw operacje laparoendoskopowe LESS i T-LESS, które redukują liczbę trokarów użytych do wykonania procedury laparoskopowej i potencjalnie mogą zmniejszyć zarówno liczbę śródoperacyjnych powikłań, jak i pooperacyjną chorobowość (morbidity). Rozpowszechnienie tych technik wydaje się pożądane również w kontekście uzgodnień LESSCAR (Laparo-Endoscopic Single-Site Surgery Consortium for Assessment and Research), w myśl których liczba wykonywanych procedur z użyciem pojedynczego portu może się podwoić w nadchodzących pięciu latach [18].

dr n. med. Marek Roslan

Katedra i Klinika Urologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Dariusz Perkowski

Katedra i Klinika Urologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

kierownik kliniki: dr hab. n. med. Marcin Matuszewski

Piśmiennictwo w internecie

Piśmiennictwo:

1. Kaouk J, Haber, Goel GR, et al. Single;port laparoscopic surgery in urology: initial experience. Urology 2008; 71: 3-6.

2. Zhu J. Scarless endoscopic surgery: NOTES or TUES. Surgical Endoscopy 2007; 21: 1898-1899.

3. Desai MM, Berger AK, Brandina R, et al. Laparoendoscopic single;site surgery: initial hundred patients. Urology 2009;74:805;812.

4. Michalik M, Orłowski M, Frask A, et al. LESS (laparo;endoscopic single;site surgery) right hemicolectomy. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4 (4): 164;167.

5. Gettman M, White MW, Aron M, et al. Where do we really stand with LESS and NOTES? Eur Urol 2011;59:231-234.

6. Ganpule A, Dhawan D, Kurien A, et al. Laparoendoscopic single;site donor nephrectomy: A single;center experience. Urology 2009;74(6):1238-1240.

7. Urbanowicz W, Sulislawski J, Wolnicki M. Single incision laparoscopic surgery in children - a preliminary report. CEJUrol 2010;63(3)132-134.

8. Stolzenburg JU, Do M, Kallidonis P, Dietel A, et al. Laparoendoscopic single;site bladder diverticulectomy: technique and initial experience. J Endourol 2011;25:85-90.

9. Pansadoro V, Pansadoro A, Emiliozzi P. Laparoscopic transvesical diverticulectomy. BJU Int 2009;103:412-424.

10. Johnson MH, Ferguson GG, Klutke CG. Antegrade endoscopic removal of retained urethral sling mesh in the bladder. J Endourol 2012;26:980-982.

11. Desai MM, Aron M, Canes D, et al. Single;port transvesical simple prostatectomy: Initial clinical report. Urology 2008;72:960-965.

12. Ingber M, Stein R, Rackley R, et al. Single;port transvesical excision of foreign body in the bladder. Urology 2009; 74(6):1347-1350.

13. Sotelo R, Ramirez D, Carmona O, et al. A novel technique for distal ureterectomy and bladder cuff excision. Actas Urol Esp 2011;35:168-174.

14. Roslan M, Markuszewski M, Kłącz J, et al. Laparoendoscopic single;port transvesical diverticulectomy: preliminary clinical experience. J Endourol 2012; 26(8):975;979.

15. Roslan M, Markuszewski M, Kłącz J, Krajka K. Laparoendoscopic single;site transvesical ureteroneocystostomy for vesicoureteral reflux in an adult: a one;year follow;up. Urology 2012; 80(3): 719;723.

16. Kaouk JH, Autorino R, Kim FJ, et al. Laparoendoscopic single;site surgery in urology: worldwide multi;institutional analysis of 1076 cases, Eur Urol 2011;60:998-1005.

17. Desai MM, Fareed K, Berger AK, et al. Single;port transvesical enucleation of the prostate: a clinical report of 34 cases. BJU Int 2010;105(9):1296-1300.

18. Gil IS, Advincula AP, Aron M, et al. Consensus statement on the consortium for laparoendoscopic single site (LESS) surgery. Surg Endosc 2010;24:762-768.

Dr n. med. Marek Roslan

Adiunkt Katedry i Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Dariusz Perkowski

Adiunkt Katedry i Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik kliniki: dr hab. med. Marcin Matuszewski