Przegląd Urologiczny 2011/1 (65) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/1 (65)

Przegląd Urologiczny 2011/1 (65)

Urologia
nauka i praktyka

Anatomiczne uwarunkowania przezskórnego dostępu do układu kielichowo-miedniczkowego nerki podczas zabiegów endoskopowych

Stanisław Wroński

Str. 5

Finasteryd i dutasteryd w leczeniu przeszkody podpęcherzowej u chorych z łagodnym rozrostem stercza

Bartosz Misterek, Zbigniew Wolski

Str. 10

Postępowanie wobec pacjentów z problemami kostnymi w przebiegu terapii antyandrogenowej

Panel ekspertów, 31 sierpnia 2010 r.

Andrzej Borówka

Str. 12

Osteoporoza - definicja, rozpoznanie i znaczenie kliniczne

Waldemar Misiorowski

Str. 14

Układ kostny a leczenie antyandrogenowe

Tomasz Drewa

Str. 18

Postępowanie w przypadku problemów kostnych u chorych leczonych hormonalnie z powodu raka gruczołu krokowego

Jakub Dobruch

Str. 20

Leczenie hormonalne chorych na raka gruczołu krokowego

Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, Piotr Chłosta

Str. 23

Komentarz do artykułu "Pessaroterapia w nowoczesnej uroginekologii"

Mariusz Blewniewski

Str. 35

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Wartość diagnostyczna PET z użyciem [11C] choliny dla określenia stopnia zaawansowania raka stercza z nawrotem biochemicznym po radykalnej prostatektomii bez zmian w rutynowych badaniach obrazowych

Marek Wyczółkowski

Str. 36

Wpływ funkcji nerek na równowagę kwasowo-zasadową po ortotopowym zastąpieniu pęcherza moczowego pęcherzem jelitowym wytworzonym z jelita grubego w porównaniu z wytworzonym z jelita cienkiego

Marek Wyczółkowski

Str. 36

Dwa odmienne mechanizmy wspomaganej aktywności przeciwnowotworowej poprzez modulację aktywującej/hamującej sygnalizacji immunologicznej

Marek Wyczółkowski

Str. 37

Urologia
nauka i praktyka

Notatki z warsztatów poświęconych zastosowaniu lasera tulowego

Waldemar Białek

Str. 39

Sprawozdanie ze spotkania Skeletal Care Academy

Wiedeń, 29-30 października 2010 r.

Maciej Salagierski

Str. 41

Nowoczesna urologia w Krośnie

Andrzej Józefczyk

Str. 42

Kongresy
sympozja

9. Forum Urologiczne

Lyon, 22-25 września 2010 r.

Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski

Str. 45

Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum na temat Hormonalnego Leczenia Raka Stercza

St. Julians, Malta, 22-24 października 2010 r.

Eugeniusz Miękoś

Str. 50

Sprawozdanie z kursu "Basic Pelvic Neuromodulation Training Program"

Maastricht, 2-3 grudnia 2010 r.

Mariusz Blewniewski

Str. 56

VII Spotkanie Adeptów Urologii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

Str. 57

Ludzie
medycyny

Pracowite półwiecze

Małgorzata Skarbek

Str. 61

Doktor od trudnych przypadków

Małgorzata Skarbek

Str. 65

Urologia
nauka i praktyka

Organizacja pracy w amerykańskim i austriackim oddziale urologii

Jakub Dobruch

Str. 72

Prestiż zawodowy polskiej pielęgniarki

Kwiryna Kijak

Str. 74

Medycyna
i prawo

Znaczenie art. 68 Konstytucji dla systemu ochrony zdrowia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Paweł Daniluk

Str. 75

Filozofia
etyka

Eksperyment medyczny - ocena etyczno-deontologiczna

Sławomir Letkiewicz

Str. 78

Kalendarz
spotkań naukowych

Polska - 2011 Zagranica - 2011

Str. 81

Ludzie
medycyny

Dr med. Jan Renkielski (1913-1996)

(do 1946 r. jako Hartwig Jan Reinke)

Tadeusz Zajączkowski

Str. 82

Felieton
numeru

"Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu"

Wojciech Szczęsny

Str. 87

Hobby
i pasje

I Rajd Urologów

Inowrocław-Chomiąża Szlachecka 18-19 września 2010 r.

Bartosz Misterek, Marcin Zaremba

Str. 89

Książki
do przeczytania

O szukaniu duszy medycyny i innych rzeczy też

Tomasz J. Popielicki

Str. 91

Paryż na trudne czasy

Tomasz J. Popielicki

Str. 92

Hobby
i pasje

Wino w starożytności

Władysław Sinkiewicz

Str. 93

Narciarstwo biegowe

Agnieszka Anszczak

Str. 96