Przegląd Urologiczny 2009/2 (54) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/2 (54)

Przegląd Urologiczny 2009/2 (54)

Ludzie
medycyny

Dobra strategia -droga do sukcesu

Z dr. n. med. Zbigniewem Pawłowiczem, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Platformy Obywatelskiej, Małgorzata Skarbek

Str. 8

Honor za współtworzenie historii EAU

Z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Borkowskim, Katedry, Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego, Małgorzata Skarbek

Str. 12

Kalendarz
spotkań naukowych

Polska 2009

Str. 15

Urologia
nauka i praktyka

Skojarzone leczenie farmakologiczne objawów z dolnego odcinka dróg moczowych u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego

Zbigniew Wolski

Str. 16

Aktualne zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia późno ujawniającego się hipogonadyzmu u mężczyzn

Michał Rabijewski

Str. 18

Praktyczne implikacje leczenia pęcherza nadreaktywnegou mężczyzn - opinia ekspertów

Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, Zbigniew Kwias, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

Str. 24

Piśmiennictwo
na świecie

Przegląd literatury urologicznej na świecie 2007-2008. Część 2

Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Str. 27

Kalendarz
spotkań naukowych

Zagranica 2009

Str. 30

Urologia
nauka i praktyka

Praktyczne implikacje farmakoterapii łagodnego rozrostustercza (BPH) - opinia ekspertów

A. Borkowski, Z. Kwias, P. Radziszewski, M. Sosnowski, Z. Wolski

Str. 32

Prace
doktorskie

Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) a ureteroskopia (URSL) w leczeniu kamicy dolnego odcinka moczowodu

Krzysztof Bromber

Str. 34

Wpływ doxazosyny na ekspresję receptorów błonowych indukujących apoptozę w pierwotnej hodowli komórek nabłonkowych stercza, u chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego

Bartosz Przemysław Misterek

Str. 37

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Marek Wyczółkowski

Str. 39

Lekcje
urologii

Zachowawcze leczenie pęcherza neurogennego

Redaktor prowadzący dział: Bartosz Dybowski

Str. 42

Powikłania operacji wysiłkowego nietrzymania moczu z użyciem taśmy

Redaktor prowadzący dział: Bartosz Dybowski

Str. 46

Zastosowanie radioizotopów w leczeniu raka stercza z przerzutami do kości

Redaktor prowadzący dział: Bartosz Dybowski

Str. 49

Medycyna
i prawo

Relacje lekarz - przedstawiciel medyczny firmy farmaceutycznejw świetle obowiązującego ustawodawstwa i praktyki rynkowej

Oskar Luty

Str. 53

Prawa pacjenta w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Paweł Daniluk

Str. 55

CME
CPD

EU-ACME na świecie

Ela Ziółkowska

Str. 59

Historia
medycyny

Profesor Alfons Wojewski (1912-1992) - pierwszy kierownikKliniki Urologicznej w Szczecinie

Tadeusz Zajączkowski

Str. 60

Służba
Zdrowia - aktualności

Małgorzata Mazur

Str. 65

Konferencje,
sympozja

Jubileusz krośnieńskiej urologii

Andrzej Józefczyk, Dariusz Sobieraj

Str. 69

Felieton
numeru

Profilaktyka w gabinecie wróżbity

Wojciech Szczęsny

Str. 72

Impact
Factor

Zagraniczne publikacje polskich urologów w 2008 r. w czasopismach posiadających Impact Factor

Str. 73

Ludzie
medycyny

Wspomnienie o doktorze Andrzeju Kurpińskim

Andrzej Kidawa

Str. 74

Urologia
nauka i praktyka

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Klinice Urologii Uniwersytetu im. Johanna Gutenberga w Moguncji

Waldemar Różański

Str. 74

Konferencje,
sympozja

4. Krynicki roZjazdSympozjum naukowo-szkoleniowe urologów

Maciej Fortuna, Andrzej Borkowski

Str. 77

Sprawozdanie z 3rd Warsaw Conference of Paediatric Urology "Vesico-ureteral reflux"

Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska

Str. 85

Sprawozdanie z Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Urologia 2008"

Andrzej Antczak, Łukasz Wojnar, Ryszard Prędki

Str. 88

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału WielkopolskiegoPolskiego Towarzystwa Urologicznego, kadencja 2004-2008

Andrzej Antczak, Michał Małkowski, Ryszard Prędki

Str. 88

Sprawozdanie z 6th Meeting of the European Societyof Oncological Urology (ESOU).

Stambuł, 16-18 stycznia 2009 r.

Romuald Zdrojowy

Str. 90

Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Propolis"

Tokio, październik 2008 r.

Ewelina Szliszka

Str. 91

Chemoprewencja raka stercza a doświadczenia in vitro, czyli trudności w otrzymaniu wyników o znaczeniu klinicznym

Tomasz Drewa

Str. 93

Urologia
nauka i praktyka

"Clinical observership" w Memorial Sloan-KetteringCancer Center

Jakub Dobruch

Str. 94

Konferencje,
sympozja

Sprawozdanie z 15. Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Radiologii Urogenitalnej (ESUR)

Waldemar Białek

Str. 97

5. Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii

Joanna Bagińska

Str. 101