Przegląd Urologiczny 2008/2 (48) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/2 (48)

Przegląd Urologiczny 2008/2 (48)

Ludzie
medycyny

Wywiad z prof. Theo de Reijke,
MD, PhD, FEBU
przewodniczącym EORTC GU group

Andrzej Borówka

Str. 10

Mam jeszcze wiele do zrobienia

Z prof. dr. hab. n. med. Wenancjuszem Domagałą, patomorfologiem, byłym rektorem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 12

Dzięki niemu głusi słyszą

Małgorzata Skarbek

Str. 15

Prace w Katedrze Biologii Molekularnej KUL. Czy będzie nowy lek na nowotwory?

Małgorzata Skarbek

Str. 18

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

RT following radical prostatectomy:
Indications, results and complications

Zbigniew Petrovich

Str. 20

Hiperkalcemia w chorobach nowotworowych układu moczowego

Ryszard Maranda

Str. 26

Rozpoznawanie i leczenie zespołu niedoboru testosteronu u mężczyzn

Michał Rabijewski

Str. 29

Czy zjawisko zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy) ma znaczenie w leczeniu łagodnego rozrostu stercza?

Tomasz Drewa

Str. 35

Zespół bolesnego pęcherza i śródmiąższowe zapalenie pęcherza.
Przyczyny i możliwości leczenia z uwzględnieniem roli dopęcherzowego stosowania kwasu hialuronowego

Stanisław Wroński

Str. 38

Biofilm w zakażeniach odcewnikowych układu moczowego - etiologia i metody prewencji

Marzenna Bartoszewicz, Anna Secewicz

Str. 43

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej w chirurgii urologicznej

Tomasz Urbanek, Damian Ziaja

Str. 45

Wnętrostwo - postępowanie diagnostyczne i lecznicze

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

Jarosław Leszniewski, Zbigniew Wolski

Str. 52

Kalendarz
imprez POLSKA/ZAGRANICA str. 55

Str. 52

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

4. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii wraz z Warsztatami Pozytronowej Emisyjnej Tomografii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

Str. 56

Konferencje
sympozja

23. Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Jakub Dobruch

Str. 62

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu raka pęcherza moczowego

Marek Lipiński

Str. 64

Prace
doktorskie

Występowanie oraz wyniki leczenia guzów nerek na terenie północnej Wielkopolski

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Sławomir Brzóska

Str. 73

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia preparatem tamsulosyny wykorzystującym system kontrolowanego uwalniania (OCAS) w porównaniu do tamsulosyny w kapsułkach

Tomasz Chwaliński

Str. 76

Lekcje
urologii

Patofizjologia i leczenie przedwczesnego wytrysku nasienia

Str. 79

Sztuczny zwieracz cewki moczowej AMS 800

Str. 81

Znieczulenie w laparoskopii urologicznej

Str. 83

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy u dzieci

Str. 85

CME
- CPD

CME - CPD kontynuacja

Ela Ziółkowska

Str. 88

Konferencje
sympozja

7. Spotkanie Urologów Europy Środkowej (EAU 7th Central European Meeting - CEM)

Zagrzeb 26-27 października 2007 r.

Marek Sosnowski

Str. 90

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Życie seksualne kobiet po leczeniu operacyjnym nietrzymania moczu

Konrad Futyma, Tomasz Rechberger

Str. 93

Konferencje
sympozja

3. Warszawska Konferencja Urologii Dziecięcej

Str. 94

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Sprawozdanie z pobytu w Klinice Urologii Uniwersytetu Martina Luthera w Halle Wittenbergi

Wojciech Cieślikowski Jr.

Str. 95

Sprawozdanie ze stażu w Klinice Urologii w Hamburgu oraz w Martini Klinik

Szczepan Pabiś

Str. 96

Sprawozdanie z I spotkania Północno-Wschodniego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Piotr Petrasz

Str. 98

Listy
do redakcji

The Holy Cross Experience

Str. 100

Historia
medycyny

History Office EAU

Marek Sosnowski

Str. 101

Literatura
streszczenia

Rak gruczołu krokowego

Str. 104

Łagodny rozrost stercza

Str. 104

Laparoskopia

Str. 105

Rak pęcherza moczowego

Str. 105

Varia

Str. 106