Przegląd Urologiczny 2008/2 (48) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/2 (48) > CME - CPD kontynuacja

CME - CPD kontynuacja

W styczniu 2008 roku profesor Andrzej Borówka, prezes PTU oraz profesor Helmut Madersbacher, przewodniczący komitetu EU-ACME podpisali drogą korespondencyjną list intencyjny dotyczący dalszej współpracy w ramach programu EU-ACME (CME-CPD). List ten dotyczy współpracy na okres jednego roku począwszy od 1.01.2008 i będzie ona przedłużona automatycznie na kolejne lata, chyba że jedna ze stron wypowie warunki tej umowy nie później niż trzy miesiące przed końcem danego roku. Szczegółowe warunki współpracy Biura CME-CPD PTU w Warszawie i Biura EU-ACME w Arnhem określa załącznik do listu intencyjnego.

Koszt udziału polskich urologów uczestniczących w systemie punktów kredytowych nie uległ zmianie, wynosi 10 euro za każdego uczestnika na rok. Opłaty tej dokonuje PTU na podstawie aktualnej listy uczestników CME-CPD - członków PTU. Warunkiem uczestnictwa w systemie EU-ACME (CME-CPD) jest regularne opłacanie składki członkowskiej. Brak opłaconej składki PTU powoduje wyrejestrowanie z systemu. Z systemu wyrejestrowani są również ci uczestnicy, którzy przez kolejne dwa lata nie uzyskali żadnych punktów.

Przedłużenie członkostwa w systemie EU-ACME (CME-CPD) następuje automatycznie. Obecnie trwają zapisy nowych uczestników. W celu rejestracji w systemie należy wypełnić wniosek "Rejestracja w systemie CME-CPD" (formularz dostępny w części dotyczącej CME-CPD na stronie internetowej PTU pod adresem: www.pturol.org.pl) i wysłać go na adres Biura CME-CPD PTU. Warunkiem przystąpienia do EU-ACME (CME-CPD) jest posiadanie specjalizacji z urologii oraz opłacenie składki członkowskiej PTU. Zapisy na rok 2008 zakończą się 30 czerwca 2008 roku.

Według danych biura EU-ACME w Holandii do systemu punktów kredytowych CME-CPD należy około 10 tysięcy urologów. Grupę aktywną w systemie stanowi około 30%. Od początku roku 2002 w tej aktywnej grupie znajduje się duża liczba polskich urologów.

Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager