Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/1 (23)

Przegląd Urologiczny 2004/1 (23)

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Skuteczność i bezpieczeństwo alfuzosyny

stosowanej raz dziennie w dawce 10 mg
w grupie 196 mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza

Andrzej Borkowski

Str. 9

Kwas zoledronowy

- znaczenie w zapobieganiu i leczeniu powikłań związanych z przerzutami do kości

Romuald Zdrojowy

Str. 16

Osteoporoza u mężczyzn - etiologia i czynniki ryzyka

Michał Rabijewski

Str. 21

BPH - fitoterapia

Zalety i działania niepożądane

Wojciech Ejchman

Str. 26

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby

- aspekty patogenetyczne i lecznicze

Franciszek Kokot, Rafał Ficek

Str. 32

Ocena urodynamiczna zaburzeń oddawania moczu u kobiet

Maciej T. Zbrzeźniak

Str. 35

Hemostaza w urazach wielonarządowych

Robert Jureczko

Str. 38

Brachyterapia stercza

Jarosław Długosz, Damian Kazalski, Grzegorz Miller, Bogusława Orzechowska, Agata Prejsnar, Marta Rogowska, Zbigniew Wcisło, Jarosław Żarów

Str. 40

Ludzie
medycyny

Przypadek czy przeznaczenie

Z profesorem Franciszkiem Kokotem rozmawia Adam Wojciechowski

Adam Wojciechowski

Str. 46

Ochrona
zdrowia

Katalogu procedur medycznych nie można zaakceptować

Barbara Niczyporuk

Str. 49

Ustawa o NFZ niezgodna z Konstytucją

Barbara Niczyporuk

Str. 51

O zdrowiu obywateli debatowano w Belwederze

Barbara Niczyporuk

Str. 53

Jaki będzie nowy system opieki zdrowotnej w Polsce

Barbara Niczyporuk

Str. 55

Kongresy
sympozja

V Międzynarodowe Sympozjum Diagnostyki i Terapii Fotodynamicznej w Praktyce Klinicznej

Artur Pietrusa

Str. 57

Spotkanie Komitetu Historycznego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Roman Sosnowski

Str. 59

Wybrane zagadnienia z patologii dróg moczowych - rak pęcherza moczowego

Coroczna konferencja konsultacyjno-informacyjna patomorfolgów

S. Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski

Str. 60

IV Kurs Szkoły Urologii PTU

Ireneusz Ostrowski

Str. 61

2nd European Urological Winter Escape Meeting

Teneryfa 30 listopada - 3 grudnia 2003 r.

Piotr Chłosta, Cezary Szcześniak

Str. 65

VI Kongres ESSM - wrażenia adepta urologii

Tomasz Jakubczyk

Str. 66

I Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Onkologii Urologicznej

Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

Paweł Pyrzycki, Tadeusz Ossoliński, Adam Selwa

Str. 68

CME
- CPD

Rejestracja punktów CME - CPD

Ela Ziółkowska

Str. 71

Egzaminy
specjalizacyjne

Pisemny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2003 roku

Andrzej Borówka

Str. 72

Kongresy
sympozja

Przełom w propagowaniu nowoczesnej wiedzy urologicznej

Wiedza w akcji

Maciej Jesionowski

Str. 74

Transmisja satelitarna operacji laparoskopowej

Wiedza w akcji

Piotr Jarzemski

Str. 74

Ludzie
medycyny

Profesor Andrzej Sikorski członkiem honorowym KTL

Zbigniew Kledecki

Str. 76

Kongresy
sympozja

Sprawozdanie z wykładu profesora Kelma Hjälmåsa pt. "The Past and the Future of Pediatric Urology"

Andrzej Gołębiewski, Marek Bukowski

Str. 77

Spotkanie naukowe poświęcone pamięci profesora Romulada Sztaby

Gdańsk, listopad 2003 rok

Czesław Stoba

Str. 78

Książki
publikacje

Zalecenia postępowania w onkologii

Maciej Krzakowski

Str. 79

Kalendarz
imprez

Kalendarz imprez

Str. 80

Listy
do redakcji

Komentarz do pracy "Porównanie zaleceń AUA i EAU dotyczących diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza"

Sławomir Dutkiewicz

Str. 80

Uwagi do komentarza dr hab. Sławomira Dutkiewicza

Romuald Zdrojowy

Str. 81

Literatura
streszczenia redaktor prowadzący: Piotr Chłosta 

Rak gruczołu krokowego

Radykalna prostatektomia z dostępu kroczowego z oszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych

Ireneusz Ostrowski

Str. 82

Rak gruczołu krokowego

Badania przesiewowe związane z rakiem stercza, prowadzone co dwa lata na podstawie oznaczeń PSA, są wystarczające do wykrycia nowotworu gruczołu krokowego w stopniu umożliwiającym leczenie radykalne

Jakub Dobruch

Str. 82

Laparoskopia

Ocena porównawcza wyników leczenia metodą klasycznej i laparoskopowej nefrektomii z powodów nienowotworowych: dziesięcioletnie wyniki nierandomizowanego badania klinicznego obejmującego 549 chorych

Ireneusz Ostrowski

Str. 82

Endourologia

Przegląd znikomo inwazyjnych technik w leczeniu zwężeń moczowodu

Artur Pietrusa

Str. 83

Laparoskopia

Ocena bezpieczeństwa onkologicznego operacji laparoskopowych w przypadkach nowotworów wywodzących się z układu moczowego: doświadczenia na podstawie ponad 1000 operacji

Jarosław Jaskulski

Str. 83

Kongresy
sympozja

Urosilesiana 2003

Marcin Życzkowski

Str. 84