Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) > Endourologia

Endourologia

Przegląd znikomo inwazyjnych technik w leczeniu zwężeń moczowodu

Journal of Endourology, September 2003, Vol 17, 7, 453–464

Review Update On Minimaly Invasive Managemant of Ureteral Strictures

Khaled S. Hafez, M.D., and J. Stuart Wolf, JR., M.D.
Department of Urology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

Autorzy opracowania posłużyli się bazą danych MEDLINE w celu analizy przydatności znikomo inwazyjnych metod leczenia zwężeń po- łączenia miedniczkowo-moczowodowego. W przypadku rozszerzania balonem (ang. baloon dilatation) obiektywny wskaźnik wyleczeń wynosi 48–88% (wartość średnia 55%). Z reguły zastosowanie mają balony o średnicy 4–10 mm, z możliwością powtarzania wypełniania do dziesięciu razy. Średni czas utrzymywania cewnika z balonem wynosi od 2 dni do 10 tygodni. W metodzie endoureterotomii dostęp uzyskuje się zwykle przez przetokę nerkową wytworzoną metodą nakłucia środkowego lub górnego kielicha nerki. Najczęściej wykorzystuje się endoskopy półsztywne. Nacięcie moczowodu zaczyna się poniżej zwężenia, aż do miedniczki nerkowej. Poleca się leczenie zwężeń środkowego i dolnego odcinka moczowodu metodą ureteroskopii giętkiej z wykorzystaniem lasera Ho:Yag. Okołomoczowodowe uszkodzenie tkanek włóknem powyżej 400 mikrometrów jest równoważne nacięciu nożem miękkim. Droga wstępująca stosowana jest głównie w zwężeniach dystalnej części moczowodu. Krótkie zwężenia (< 1 cm) poleca się zaopatrywać metodą endoskopową. Mimo doniesień o skuteczności endoskopowego leczenia zwężeń na odcinku dłuższym niż 5 cm (Bagley, Cowlin), sugeruje się kwalifikowanie chorych ze zwężeniami krótszymi niż 2 cm do klasycznego leczenia chirurgicznego. Spośród narządzi tnących zimny nóż ma największe zastosowanie podczas endoskopii sztywnej. Elektrokauteryzacja ma tę przewagę nad nożem zimnym, że może być wykorzystana w zestawie giętkim i półsztywnym. Zestawy noży elektrokauteryzacyjnych charakteryzują się niewielkim kalibrem, podobnie jak włókna laserowe. Użycie Acucise Cutting Balloon umożliwia uzyskanie średniego wskaźnika wyleczeń rzędu 65%. Wartość wskaźnika maleje wprost proporcjonalnie do długości zwężenia (zadowalające wyniki w 80% przy zwężeniach < 2 cm i 50% przy zwężeniach > 2 cm). Autorzy artykułu podają również zastosowanie elastycznych drutów tantalowych w utrzymaniu drożności moczowodów u chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym miednicy mniejszej i/lub przestrzeni pozaotrzewnowej. Dane uzyskane z piśmiennictwa wskazują na leczenie zwężeń moczowodów po operacjach przeciwodpływowych metodą rozszerzania balonem lub utrzymaniem stentów 7F/14F przez okres 4–14 tygodni. Zadowalające wyniki uzyskuje się w 40–70% przypadków.