Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Sławomir Poletajew  
 
strona główna > indeks autorów > Sławomir Poletajew

Sławomir Poletajew

2021/3 (127)
 

Dopęcherzowe wlewki roztworu kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny (Ialuril) w leczeniu chorych na przewlekłe stany zapalne pęcherza moczowego: nawrotowe zakażenia układu moczowego, zespół bolesnego pęcherza moczowego/śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego, popromienne zapalenie pęcherza moczowego

Sławomir Poletajew

2020/3 (121)
 

Rola D-mannozy u chorych na nawrotowe zakażenia układu moczowego

Sławomir Poletajew

2019/1 (113)
 

Strategia leczenia chorych na raka pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania T1

Sławomir Poletajew

2018/3 (109)
 

Terapia ogniskowa raka stercza - stanowisko European Association of Urology w 2018 roku

Oprac.: Paweł Stelmach

Sławomir Poletajew

2017/6 (106)
 

Patofizjologia nietrzymania moczu u mężczyzn poddanych radykalnej prostatektomii

Sławomir Poletajew

16. Urologiczne Forum Naukowe

Mediolan, 11-15 października 2017 r.

Sławomir Poletajew, Krzysztof Bar, Tomasz Borkowski, Piotr Chłosta, Anna Katarzyna Czech, Anna Kołodziej, Tomasz Rechberger, Marek Roslan, Michał Skrzypczyk, Piotr Słupski, Wojciech Cieślikowski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2017/5 (105)
 

Zakażenie wirusem HPV u mężczyzn - prewencja, diagnostyka, leczenie

Sławomir Poletajew

2017/4 (104)
 

Diagnostyka i leczenie mężczyzn z zapaleniem stercza

Sławomir Poletajew

Sprawozdanie ze stażu klinicznego w Klinice Urologii Uniwersytetu Karola w Pradze

Sławomir Poletajew

2017/3 (103)
 

Leczenie pacjentów w wieku podeszłym z małymi guzami nerek

Sławomir Poletajew

Diagnostyka i postępowanie z węzłami chłonnymi u chorych na raka prącia

Sławomir Poletajew

2017/2 (102)
 

Leczenie pacjentów po przeszczepieniu nerki z powikłaniami w zakresie układu moczowego

Sławomir Poletajew

2017/1 (101)
 

Gruźlica układu moczowego i płciowego - klasyfikacja, diagnostyka i leczenie

Sławomir Poletajew

2016/6 (100)
 

Leczenie nawrotowych niepowikłanych zakażeń układu moczowego

Sławomir Poletajew

2016/5 (99)
 

Złamanie prącia - metaanaliza badań

Sławomir Poletajew

15. Jubileuszowe Urologiczne Forum Naukowe

Manchester/Sheffield, 21-25 września 2016 r.

Sławomir Poletajew, Tomasz Borkowski, Anna Katarzyna Czech, Michał Skrzypczyk, Przemysław Dudek, Piotr Radziszewski, Piotr L. Chłosta, Krzysztof Bar, Andrzej Borkowski

2016/4 (98)
 

Chemioterapia drugiego rzutu u pacjentów z zaawansowanym i przerzutowym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego

Sławomir Poletajew

2016/3 (97)
 

Opcje terapeutyczne u pacjentów z opornym na kastrację rakiem stercza z przerzutami

Sławomir Poletajew

2016/2 (96)
 

Leczenie chorych ze zwężeniem cewki moczowej - uretrotomia, kalibracja i szynowanie

Sławomir Poletajew

2016/1 (95)
 

Zespół Lyncha - wiedza i wytyczne dla urologa

Sławomir Poletajew

2015/6 (94)
 

Leczenie kamicy układu moczowego u dzieci

Sławomir Poletajew

2015/5 (93)
 

Ocena przydatności metod immunohistochemicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego w badaniu histopatologicznym guza usuniętego na drodze przezcewkowej elektroresekcji

Sławomir Poletajew

Czy jazda na rowerze może powodować zaburzenia erekcji?

Sławomir Poletajew

2015/4 (92)
 

Przegląd wyników badań klinicznych nad skutecznością i bezpieczeństwem stosowania mirabegronu w leczeniu pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym

Sławomir Poletajew

2014/4 (86)
 

XI Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii PTU

Sławomir Poletajew, Marta Sochaj, Wojciech A. Cieślikowski, Piotr Radziszewski

2014/3 (85)
 

Ocena kliniczna przewlekłego procesu zapalnego w obrębie stercza

Sławomir Poletajew

2014/2 (84)
 

Organooszczędzające leczenie pacjentów z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego Janusz Lisiński

Sławomir Poletajew

2014/1 (83)
 

Otyłość a łagodny rozrost stercza

Sławomir Poletajew

2013/5 (81)
 

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 43. Kongresu Naukowego PTU - dzień pierwszy

Sławomir Poletajew, Marta Skrodzka, Marta Sochaj, Piotr Radziszewski

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 43. Kongresu Naukowego PTU - dzień drugi

Marta Sochaj, Sławomir Poletajew, Marta Skrodzka, Piotr Radziszewski

Terapie dopęcherzowe u chorych na raka pęcherza moczowego - wskazania i ograniczenia

Sławomir Poletajew

2013/4 (80)
 

Patologia raka pęcherza moczowego

Sławomir Poletajew

Charles Thomas Stent (1807?1885)

Sławomir Poletajew

2013/3 (79)
 

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy

Sławomir Poletajew

Leczenie pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym nerki

Sławomir Poletajew

2013/1 (77)
 

9. Spotkanie Adeptów Urologii

Bydgoszcz, 9-10 listopada 2012 r.

Sławomir Poletajew, Marta Sochaj, Marta Skrodzka

Dimitrie Gerota (1867-1939)

Sławomir Poletajew

2012/4 (74)
 

Frederic Foley (1891-1966)

Sławomir Poletajew

2010/4 (62)
 

100 lat nieufności. Urolodzy a operacje oszczędzające miąższ nerkowy

Sławomir Poletajew, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka

Sesja urologii 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

Sławomir Poletajew

2010/3 (61)
 

10. Czwartek Chirurgiczny - studenci o aktualnych standardach postępowania u chorych na raka nerki

Sławomir Poletajew

2009/3 (55)
 

Relacja z sesji urologii 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences - Warszawa 2009

Sławomir Poletajew