Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Sławomir Poletajew  
 
strona główna > indeks autorów > Sławomir Poletajew

Sławomir Poletajew

2017/5 (105)
 

Zakażenie wirusem HPV u mężczyzn - prewencja, diagnostyka, leczenie

Sławomir Poletajew

2017/4 (104)
 

Diagnostyka i leczenie mężczyzn z zapaleniem stercza

Sławomir Poletajew

Sprawozdanie ze stażu klinicznego w Klinice Urologii Uniwersytetu Karola w Pradze

Sławomir Poletajew

2017/3 (103)
 

Leczenie pacjentów w wieku podeszłym z małymi guzami nerek

Sławomir Poletajew

Diagnostyka i postępowanie z węzłami chłonnymi u chorych na raka prącia

Sławomir Poletajew

2017/2 (102)
 

Leczenie pacjentów po przeszczepieniu nerki z powikłaniami w zakresie układu moczowego

Sławomir Poletajew

2017/1 (101)
 

Gruźlica układu moczowego i płciowego - klasyfikacja, diagnostyka i leczenie

Sławomir Poletajew

2016/6 (100)
 

Leczenie nawrotowych niepowikłanych zakażeń układu moczowego

Sławomir Poletajew

2016/5 (99)
 

Złamanie prącia - metaanaliza badań

Sławomir Poletajew

15. Jubileuszowe Urologiczne Forum Naukowe

Manchester/Sheffield, 21-25 września 2016 r.

Sławomir Poletajew, Tomasz Borkowski, Anna Katarzyna Czech, Michał Skrzypczyk, Przemysław Dudek, Piotr Radziszewski, Piotr L. Chłosta, Krzysztof Bar, Andrzej Borkowski

2016/4 (98)
 

Chemioterapia drugiego rzutu u pacjentów z zaawansowanym i przerzutowym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego

Sławomir Poletajew

2016/3 (97)
 

Opcje terapeutyczne u pacjentów z opornym na kastrację rakiem stercza z przerzutami

Sławomir Poletajew

2016/2 (96)
 

Leczenie chorych ze zwężeniem cewki moczowej - uretrotomia, kalibracja i szynowanie

Sławomir Poletajew

2016/1 (95)
 

Zespół Lyncha - wiedza i wytyczne dla urologa

Sławomir Poletajew

2015/6 (94)
 

Leczenie kamicy układu moczowego u dzieci

Sławomir Poletajew

2015/5 (93)
 

Ocena przydatności metod immunohistochemicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego w badaniu histopatologicznym guza usuniętego na drodze przezcewkowej elektroresekcji

Sławomir Poletajew

Czy jazda na rowerze może powodować zaburzenia erekcji?

Sławomir Poletajew

2015/4 (92)
 

Przegląd wyników badań klinicznych nad skutecznością i bezpieczeństwem stosowania mirabegronu w leczeniu pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym

Sławomir Poletajew

2014/4 (86)
 

XI Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii PTU

Sławomir Poletajew, Marta Sochaj, Wojciech A. Cieślikowski, Piotr Radziszewski

2014/3 (85)
 

Ocena kliniczna przewlekłego procesu zapalnego w obrębie stercza

Sławomir Poletajew

2014/2 (84)
 

Organooszczędzające leczenie pacjentów z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego Janusz Lisiński

Sławomir Poletajew

2014/1 (83)
 

Otyłość a łagodny rozrost stercza

Sławomir Poletajew

2013/5 (81)
 

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 43. Kongresu Naukowego PTU - dzień pierwszy

Sławomir Poletajew, Marta Skrodzka, Marta Sochaj, Piotr Radziszewski

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 43. Kongresu Naukowego PTU - dzień drugi

Marta Sochaj, Sławomir Poletajew, Marta Skrodzka, Piotr Radziszewski

Terapie dopęcherzowe u chorych na raka pęcherza moczowego - wskazania i ograniczenia

Sławomir Poletajew

2013/4 (80)
 

Patologia raka pęcherza moczowego

Sławomir Poletajew

Charles Thomas Stent (1807?1885)

Sławomir Poletajew

2013/3 (79)
 

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy

Sławomir Poletajew

Leczenie pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym nerki

Sławomir Poletajew

2013/1 (77)
 

9. Spotkanie Adeptów Urologii

Bydgoszcz, 9-10 listopada 2012 r.

Sławomir Poletajew, Marta Sochaj, Marta Skrodzka

Dimitrie Gerota (1867-1939)

Sławomir Poletajew

2012/4 (74)
 

Frederic Foley (1891-1966)

Sławomir Poletajew

2010/4 (62)
 

100 lat nieufności. Urolodzy a operacje oszczędzające miąższ nerkowy

Sławomir Poletajew, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka

Sesja urologii 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

Sławomir Poletajew

2010/3 (61)
 

10. Czwartek Chirurgiczny - studenci o aktualnych standardach postępowania u chorych na raka nerki

Sławomir Poletajew

2009/3 (55)
 

Relacja z sesji urologii 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences - Warszawa 2009

Sławomir Poletajew