Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Marcin Słojewski  
 
strona główna > indeks autorów > Marcin Słojewski

Marcin Słojewski

2020/2 (120)
 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Urologicznego wobec pandemii SARS-CoV-2

Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Marcin Słojewski, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko; współpraca: Mikołaj Przydacz

2018/1 (107)
 

Informacje i zgody dla pacjentów dotyczące planowanych zabiegów urologicznych

Marcin Słojewski

2016/5 (99)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia alprostadylem w kremie chorych z zaburzeniami wzwodu

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Marcin Słojewski, Marcin Życzkowski, Piotr L. Chłosta

2015/3 (91)
 

Przezskórna nefrolitotomia bez drenażu (tubeless) w świetle aktualnych doniesień i własnych doświadczeń

Marcin Słojewski

2014/3 (85)
 

Laser holmowy w urologii

Marcin Gałęski, Marcin Słojewski

2013/5 (81)
 

EndoPower - kulisy pomysłu

Marcin Słojewski

2012/6 (76)
 

42. Kongres Naukowy PTU

II Sesja Plakatowa: Nowotwory nerki

Marcin Słojewski

2012/4 (74)
 

Triptorelina znana i nieznana - nowe aspekty zastosowania w świetle najnowszych badań i wytycznych

Marcin Słojewski

Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu Laparoskopowego „Challenges in Laparoscopy & Robotics”

Rzym 7-9 czerwca 2012 r.

Marcin Słojewski, Piotr Cieśliński

2012/1 (71)
 

Badminton - sport dla prawdziwych mężczyzn (i nie tylko), czyli ferrari na korcie

Marcin Słojewski

2011/5 (69)
 

Europejska Szkoła Urologii wspiera polskie aspiracje do pełnoprawnego uczestnictwa w europejskiej społeczności

Marcin Słojewski

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2011/4 (68)
 

Sprawozdanie z Challenges in Laparoscopy & Robotics

Lipsk, 9-11 czerwca 2011

Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Piotr Cieśliński

2011/3 (67)
 

Hemostaza loży po guzie jako istotny czynnik przebiegu śród- i pooperacyjnego w laparoskopowej organooszczędnej resekcji guza nerki

Piotr Petrasz, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2010/4 (62)
 

Operacja czy zabieg - dylemat semantyczny

Marcin Słojewski

2009/6 (58)
 

3rd North Eastern European Meeting of the European Association of Urology

Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

2009/1 (53)
 

Czy chirurgia przez naturalne otwory ciała (NOTES) może mieć zastosowanie w urologii?

Marcin Słojewski

2008/3 (49)
 

Laparoskopia w urologii - stan aktualny

Marcin Słojewski

2007/4 (44)
 

Certyfikat jakości szkolenia (EBU Certfied Residency Training Programme in Urology) dla Katedry i Kliniki Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Marcin Słojewski

Challenges in Laparoscopy

Marcin Słojewski

2006/6 (40)
 

Co nowego w Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Marcin Słojewski

2006/5 (39)
 

II Urocross-Country Sprawozdanie z wyprawy rowerowej Białystok-Szczecin

Marcin Słojewski

2005/1 (29)
 

XVI Sypomozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

I POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE UROLOGICZNE Szczecin 6-7 maja 2005

Marcin Słojewski

2004/5 (27)
 

Sprawozdanie z XV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

2004/3 (25)
 

Laparoskopia

Czy laparoskopowa nefrektomia radykalna może zostać uznana za metodę z wyboru w leczeniu raka nerki w stopniu T1? Porównanie wyników leczenia w technice laparoskopii i technice klasycznej

Marcin Słojewski

Laparoskopia

Powikłania ze strony klatki piersiowej po operacjach laparoskopowych wykonywanych z powodów urologicznych

Marcin Słojewski

Laparoskopia

Dostęp przezotrzewnowy czy pozaotrzewnowy podczas radykalnej prostatektomii laparoskopowej: niepotrzebna debata wobec prawdziwego wyzwania

Marcin Słojewski

2003/6 (22)
 

XIV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Marcin Słojewski

2002/4 (14)
 

Triki laparoskopowe

Marcin Słojewski

2002/3 (13)
 

Wpływ wyniku badania palcem przez odbytnicę, stężenia PSA w surowicy i ultrasonografii przezodbytniczej na wynik biopsji stercza

Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz

XIII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL

Marcin Słojewski

2002/1 (11)
 

Model prognostyczny oceny przeżywalności chorych po cystektomii z powodu raka pęcherza moczowego

Marcin Słojewski

Przygotowywanie prezentacji medycznych

Marcin Słojewski, Artur A. Antoniewicz

XII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL

Marcin Słojewski

2001/6 (10)
 

Strona internetowa PTU w nowej szacie

Marcin Słojewski

TTM - Internetowy Serwis Medyczny

Marcin Słojewski

2001/5 (9)
 

Urologia z Internetu. Ocena użycia Internetu przez pacjentów urologicznych i informacji na temat chorób urologicznych 80

Marcin Słojewski

2001/4 (8)
 

Porównanie wartości konwencjonalnych metod diagnostycznych w raku stercza z trójwymiarową ultrasonografią dopplerowską wykonywaną ze wzmocnieniem kontrastowym

Marcin Słojewski

Ultrasonografia przezodbytnicza z zastosowaniem \"power Doppler\" w rozpoznawaniu raka stercza

Marcin Słojewski

2001/3 (7)
 

Nawrót i progresja nienaciekających guzów pęcherza moczowego w stadium Ta w długotrwałej obserwacji

Marcin Słojewski

Znaczenie limfadenektomii dla określenia stopnia zaawansowania i prognozowania wyników leczenia chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego

Marcin Słojewski

2001/2 (6)
 

Internet dla urologa

Marcin Słojewski