Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > Laparoskopia

Laparoskopia

Czy laparoskopowa nefrektomia radykalna może zostać uznana za metodę z wyboru w leczeniu raka nerki w stopniu T1? Porównanie wyników leczenia w technice laparoskopii i technice klasycznej

BJU International, January 2004, 93, 67-70

Laparoscopic radical nephrectomy for T1 renal cancer: the gold standard? A comparison of laparoscopic vs open nephrectomy

B. Makhoul, A. de la Taille, D. Vordors, L. Salomon, P. Sebe, J. F. Audet, L. Ruiz, A. Hoznek,
P. Antiphon, A. Cicco, R. Yiou, D. Chopin, C.C. Abbou

Department of Urology, CHU Henri Mondor, Assistance Publique des Hopitaux de Paris, Créteil, France

Celem opracowania jest ocena wartości laparoskopowego i klasycznego wycięcia nerki z powodu raka (RCC) w stopniu T1. Autorzy poddali analizie podstawowe aspekty kliniczne zabiegów, odsetek powikłań i wyniki odległe. Siedmioletni okres obserwacji (1995-2002) obejmuje 39 chorych leczonych metodą laparoskopii (LN) z powodu RCC T1. Klasyczne leczenie chirurgiczne z powodu RCC T1(ON) przeszło 26 chorych. LN wykonywano z dostępu przezotrzewnowego, wykorzystując 5 trokarów. Obie grupy chorych były porównywalne względem wieku, płci, BMI oraz stopnia ASA. Średni czas zabiegu w grupie LN wynosił 134 min, a w grupie ON 133 min. Wyższą średnią utratę krwi wykazano w grupie ON (357mL vs. 133 mL). W grupie NO ilość leków przeciwbólowych oraz czas hospitalizacji były istotnie wyższe w porównaniu z grupą LN (8,8 dnia vs 5,5 dnia). Liczba powikłań śród- i pooperacyjnych była niższa u chorych poddanych LN. Podczas średniego, 18-miesięcznego okresu obserwacji (12,4 miesiąca w grupie NL i 20,4 miesiąca w grupie NO) nie stwierdzono żadnego przypadku wznowy miejscowej.

Zdaniem autorów artykułu, laparoskopowe wycięcie nerki z powodu raka w stopniu T1 jest godną polecenia techniką, która przewyższa wartością klasyczną, otwartą nefrektomię. Dodatkowym kryterium przemawiającym za operacją w technice laparoskopii jest możliwość kontroli onkologicznej w guzach o niskim stopniu zaawansowania klinicznego.