Przegląd Urologiczny 2014/3 (85) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/3 (85)

Przegląd Urologiczny 2014/3 (85)

   

Przejrzysta współpraca firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i jej wartość dla rozwoju medycyny

Paweł Sztwiertnia

Str. 4

Urologia
– nauka i praktyka

Witamina D w chorobach gruczołu krokowego

Paweł Pilch, Piotr Maciukiewicz

Str. 7

   

Laser holmowy w urologii

Marcin Gałęski, Marcin Słojewski

Str. 10

Nowoczesne samocewnikowanie

Emilia Pawłowska-Krajka

Str. 14

Zespół bolesnego pęcherza moczowego/śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego

Kajetan Juszczak, Piotr Maciukiewicz

Str. 19

Implantacja systemu Remeex MRS II

Piotr Marczyński, Maciej Kisiel

Str. 28

Tadalafil 5 mg dziennie w monoterapii BPH/LUTS oraz w terapii skojarzonej z finasterydem u mężczyzn z ED

Wojciech A. Cieślikowski

Str. 30

Lekcje
urologii

Związek między łagodnym rozrostem stercza a przewlekłym procesem zapalnym

Łukasz Zapała

Str. 35

   

Ocena kliniczna przewlekłego procesu zapalnego w obrębie stercza

Sławomir Poletajew

Str. 39

Znaczenie kontroli nad przewlekłym procesem zapalnym gruczołu krokowego w leczeniu pacjentów z łagodnym rozrostem stercza

Łukasz Wojnar

Str. 41

Literatura
zagraniczna – streszczenia

Zaburzenia lipidowe a ryzyko kamicy moczowej

Str. 44

   

Selekcja i monitorowanie chorych na raka stercza niskiego ryzyka: przegląd systematyczny aktualnych badań

Str. 45

Czy przyszłość systemu ochrony zdrowia oznacza koniec złotej ery technik robotycznych?

Str. 46

Ocena radykalnej prostatektomii wspomaganej robotem

Odpowiedź na prezentowaną publikację

Str. 47

Wykrywanie i leczenie nieistotnych klinicznie przypadków raka stercza

Str. 47

Wykrywalność nieistotnych klinicznie przypadków raka stercza na podstawie badań przesiewowych z wykorzystaniem oznaczania stężenia antygenu sterczowego można określić ilościowo na kilka sposobów. Wnioski praktyczne

Komentarz

Str. 47

Urologia
– nauka i praktyka

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – gorsze dziecko urologii

Jacek Ogrodnik

Str. 49

CME-CPD
c

Przyszłość systemu CME–CPD

Ela Ziółkowska

Str. 52

Kalendarz
imprez

Ogólnoświatowy kalendarz spotkań urologicznych/ Kalendarz polskich spotkań urologicznych

Str. 52

CME-CPD
c

Przyszłość systemu CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 52

   

Spedra (awanafil) – nowy lek w grupie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 i nowe perspektywy leczenia dysfunkcji erekcyjnej

Artykuł sponsorowany

Sławomir A. Dutkiewicz

Str. 54

Eponimy

Jean Alfred Fournier (1832?1914)

Marcin Łykowski

Str. 56

Kongresy,
sympozja

I Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Naukowego

Jakub Dobruch

Str. 58

   

Sprawozdanie z I International Masterclass on Functional and Genito–Urethral Reconstructive Surgery

Rzym, 27–28 marca 2014 r.

Mariusz Blewniewski

Str. 62

Urologia
– nauka i praktyka

Urologia w misyjnym szpitalu w Tanzanii

Ryszard Jankiewicz

Str. 64

   

Książka otwierająca nowy rozdział polskiej urologii

Zygmunt Dobrowolski

Str. 67

Ludzie
medycyny

Młodzi lekarze dla siebie

Rozmowa z Grzegorzem Napiórkowskim, prezesem Stowarzyszenia Młody Lekarz

Małgorzata Skarbek

Str. 68

   

Krojanty – miejsce niezwykłe

Małgorzata Skarbek

Str. 71

Felieton
numeru

Schadenfreude

Str. 75