Przegląd Urologiczny 2014/3 (85) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/3 (85) > Przyszłość systemu CME-CPD

Przyszłość systemu CME-CPD

W związku ze zmianami zachodzącymi w systemie CME-CPD, które są konsekwencją zmian we współpracy European Board of Urology i UEMS, konieczne było podjęcie dyskusji na temat przyszłości systemu CME-CPD, koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Urologiczne.

Zarząd Główny PTU, na zebraniu w dniu 16 maja 2014 roku, zdecydował o kontynuowaniu udziału PTU w programie EU-ACME z uznaniem Naczelnej Izby Lekarskiej jako organu akredytującego wydarzenia naukowe. Oznacza to, że każde wydarzenie naukowe z dziedziny urologii, zarejestrowane za pośrednictwem PTU w programie EU-ACME, będzie musiało wcześniej uzyskać akredytację izby lekarskiej.

Efektem kilkumiesięcznej korespondencji profesora Andrzeja Borówki i profesora Zbigniewa Wolskiego z przewodniczącym EBU Accreditation Committee, Stephenem Müllerem i przewodniczącym EU-ACME Committee, Rienem Nijmanem, jest uzgodnienie, że system CME-CPD w ramach PTU będzie działał na dotychczasowych zasadach do końca 2014 roku.

Zmiany w systemie CME-CPD będą wprowadzone od stycznia 2015 roku. Nowe zasady funkcjonowania systemu CME-CPD zostaną przedstawione w kolejnych numerach „Urologicznego”.


Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager