Przegląd Urologiczny 2010/1 (59) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/1 (59)

Przegląd Urologiczny 2010/1 (59)

Ludzie
medycyny

Pamięci Profesora Stefana Wesołowskiego

Andrzej Borkowski, Janusz Judycki, Bolesław Kuzaka

Str. 8

Urologia
nauka i praktyka

Histoskaning jako nowa metoda komputerowego wspomagania ultrasonograficznego obrazowania stercza w opcji trójwymiarowej

Waldemar Białek, Krzysztof Hałasa, Krzysztof Bar

Str. 18

Postępy w diagnostyce raka gruczołu krokowego. Czy możliwe jest wczesne wykrywanie nowotworów istotnych klinicznie?

Maciej Salagierski, Marek Sosnowski, Daphne Hessels, Jack A. Schalken

Str. 26

Terapia ogniskowa raka stercza (Focal therapy for prostate cancer)

Andrzej Borkowski

Str. 28

Trudna, ale obiecująca - wrażenia po wykonaniu pierwszych operacji techniką LESS

Marek Roslan, Marcin Markuszewski, Artur Gibas

Str. 30

Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego o etiologii MRSA u pacjentów leczonych w oddziałach urologicznych - rola personelu pielęgniarskiego

Anna Zera, Zbigniew Tadeusz Jarząbek, Andrzej Krupienicz

Str. 31

Prace
doktorskie

Wpływ otyłości, przedoperacyjnego stężenia PSA oraz bezwzględnej masy PSA na wyniki radykalnej prostatektomii załonowej u mężczyzn z rakiem stercza

Piotr Bryniarski

Str. 34

Wpływ leczenia bezobjawowego zapalenia gruczołu krokowego na stężenie antygenu PSA w surowicy krwi

Maciej Szwedowski

Str. 36

Atypowy rozrost drobnozrazikowy (ASAP) i anaplazja śródnabłonkowa (PIN) jako stany przedrakowe u pacjentów z podejrzeniem i rakiem stercza

Przemysław Adamczyk

Str. 38

Impact
Factor

Zagraniczne publikacje polskich urologów w 2009 r. w czasopismach posiadających Impact Factor

Str. 39

Ludzie
medycyny

Życiorys człowieka upartego

Małgorzata Skarbek

Str. 40

Medycyna
i prawo

Rzecznik Praw Pacjenta

Paweł Daniluk

Str. 47

Felieton
numeru

Panie doktorze, na razie dziękuję

Redaktor prowadzący dział: Wojciech Szczęsny

Str. 50

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Nadzór onkologiczny po radykalnej cystektomii z powodu raka pęcherza moczowego - czy to ma sens?

Marek Wyczółkowski

Str. 51

Implantacja systemu wspomagania kontynencji ProACT za pomocą ultrasonografii przezodbytniczej: technika operacyjna oraz obserwacja przez okres średnio dwóch lat

Marek Wyczółkowski

Str. 52

Alfa-radioimmunoterapia dopęcherzowa przy użyciu przeciwciał monoklonalnych 213Bi-anty-EGFR udaremnia rozwój ludzkiego raka pęcherza moczowego u ksenograficznych "gołych" myszy

Marek Wyczółkowski

Str. 53

CME
CPD

"Pięciolatki" CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 54

Nasze
rozmowy

Ciało jest nieodstępowalne

Rozmowa z ks. prof. Stanisławem Warzeszakiem o transplantacji, dualistycznych prostytutkach, ciele i duszy

Augustyn Szczawiński

Str. 54

English
in Urology

Kamica moczowa - Urolithiasis

Piotr Świniarski

Str. 57

Historia
medycyny

Nagrody Nobla w urologii

Roman Sosnowski, Jan K. Wolski, Grzegorz Kapuściński

Str. 60

Konferencje
sympozja

6th European Robotic Urology Symposium 2009

Piotr Świniarski, Marcin Matuszewski

Str. 64

Sprawozdanie z konferencji naukowej EAU9th Central European Meeting (CEM)

Lublana, 23-24 października 2009 r

Maciej Salagierski

Str. 66

Pierwsze nowojorsko-krakowskie spotkanie urologiczne

Str. 69

Polsko-niemiecka współpraca urologiczna

Tomasz Deja

Str. 71

8. Forum Urologiczne

Madryt, 14-16 października 2009 r.

Tomasz Borkowski

Str. 72

Urologia
nauka i praktyka

ESRU - razem ku lepszej przyszłości urologii w Europie

Łukasz Pokrywka

Str. 79

Listy
do redakcji

Do wywiadu z księdzem prof. Stanisławem Warzeszakiem uwag kilka

Wojciech Szczęsny

Str. 80

W odpowiedzi na polemikę dr. n. med. Wojciecha Szczęsnego

Augustyn Szczawiński, Stanisław Warzeszak

Str. 80

Kalendarz
spotkań naukowych

Polska 2010, Zagranica 2010

Str. 83

Konferencje
sympozja

Jubileusz XX-lecia Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski

Str. 83

Sprawozdanie z 3rd International Symposium on The Exstrophy - Epispadias Complex

Baltimore, 14-15 października 2009 r.

Karina Felberg, Małgorzata Baka-Ostrowska

Str. 88

Sprawozdanie z 27. Światowego Kongresu Endourologii i ESWL (WCE&SWL)

Monachium, 6-10 października 2009 r.

Waldemar Białek

Str. 93

Urosilesiana 2009

Marcin Życzkowski

Str. 105

11. Zimowe Forum Urologów

Zygmunt Dobrowolski

Str. 108

V Krynicki roZjazd

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów

Maciej Fortuna, Andrzej Borkowski, Andrzej Sikorski

Str. 109

Hobby
i pasje

Zaczynamy jeździć na snowboardzie

Szczepan Ligocki

Str. 116

Sezon dla autorów "Central European Journal of Urology"

Str. 117