Przegląd Urologiczny 2015/1 (89) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/1 (89)

Przegląd Urologiczny 2015/1 (89)

Ultrasonografia
dla urologa

Część 4 Anatomia ultrasonograficzna nerek prawidłowych oraz wariantów rozwojowych nerek

Technika badania ultrasonograficznego nerek

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Str. 5

Urologia
– nauka i praktyka

EAU Guidelines on Priapism

Wytyczne EAU dotyczące priapizmu – bolesnego wzwodu prącia Część 2

Piotr Paweł Świniarski

Str. 19

   

„Back bone therapy” w leczeniu chorych na raka stercza opornego na wytrzebienie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Str. 28

Techniki
minimalnie inwazyjne i szkolenie w urologii

Nowoczesne szkolenie w endourologii – pierwsza edycja szkoły endourologii Stone Institute® w Polsce

Artur A. Antoniewicz

Str. 31

Urologia
– nauka i praktyka

Nowe możliwości PCNL

Waldemar Różański, Michał Markowski, Mariusz Blewniewski

Str. 40

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Morfologia wariantów histopatologicznych raka nerkowokomórkowego i ich wpływ na terapię

Str. 45

   

Ocena odpowiedzi na terapię celowaną w raku nerkowokomórkowym

Str. 49

Rozważania praktyczne na temat biopsji małych guzów nerek

Str. 52

Literatura
zagraniczna – streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

MPDL3280A (przeciwciała monoklonalne przeciwko receptorowi immunoregulatorowemu PD-1) w leczeniu przerzutowego raka pęcherza moczowego

Str. 55

   

Rola bisfosfonianów w nieprzerzutowym raku gruczołu krokowego

Str. 56

Rozpoznanie wznowy raka stercza po radykalnej prostatektomii: porównanie PET/CT z choliną oraz multiparametrycznego MRI z użyciem cewki endorektalnej

Str. 57

Radioterapia uzupełniająca i ratująca po prostatektomii radykalnej – wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Str. 58

Ostre zapalenie najądrza: wpływ diagnostyki molekularnej na aktualną etiologię i rekomendowane postępowanie

Str. 59

Prace
doktorskie

Badania nad dokładnością ocen złośliwości oraz klinicznego i patologicznego zaawansowania raka stercza

Łukasz Nyk

Str. 60

Urologia
– nauka i praktyka

Umiejscowienie kontroli zdrowia oraz lęk i depresja a czynniki socjodemograficzne u pacjentów z chorobą nowotworową układu moczowo-płciowego

Mariola Kosowicz, Marta Kulpa

Str. 64

Prawo
i medycyna

Odpowiedzialność prawna lekarza

Część 2

Teresa Gawlik-Jakubczak

Str. 69

Kongresy,
sympozja

14th Central European Meeting

Kraków, 10–12 października 2014 r.

Tadeusz Hessel, Tomasz Gołąbek

Str. 72

   

2nd EULIS Workshop. Advanced Course for Urolithiasis Treatment

Mediolan, 15–16 września 2014 r.

Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański

Str. 87

Eponimy

James Douglas (1675-1742)

Anna Różańska–Walędziak

Str. 89

Historia
medycyny

Emil August Wilhelm Schultze (1840-1924) – dyrektor Szpitala Miejskiego i Oddziału Chirurgii w Szczecinie. Jego rola we wprowadzeniu antyseptyki listerowskiej w Niemczech i w Japonii

Tadeusz Zajączkowski

Str. 92

Ludzie
medycyny

Prof. dr med., doctor honoris causa Manfred Ziegler (1934-2014)

Wspomnienie pośmiertne

Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka

Str. 100

Felieton
numeru

Mieszkańcy „Domu złego”

Wojciech Szczęsny

Str. 102

Kalendarz
imprez

Ogólnoświatowy kalendarz spotkań urologicznych/ Kalendarz polskich spotkań urologicznych

Str. 104