Przegląd Urologiczny 2015/1 (89) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/1 (89) > MPDL3280A (przeciwciała monoklonalne przeciwko...

MPDL3280A (przeciwciała monoklonalne przeciwko receptorowi immunoregulatorowemu PD-1) w leczeniu przerzutowego raka pęcherza moczowego

MPDL3280A (przeciwciała monoklonalne przeciwko receptorowi immunoregulatorowemu PD-1) w leczeniu przerzutowego raka pęcherza moczowego

MPDL3280A (anti-PD-L1) treatment leads to clinical activity in metastatic bladder cancer

Powles T1, Eder JP2, Fine GD3, Braiteh FS4, Loriot Y5, Cruz C6, Bellmunt J7, Burris HA8, Petrylak DP2, Teng SL3, ShenX3, Boyd Z3, Hegde PS3, Chen DS3, Vogelzang NJ9

1 Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London, Barts Experimental Cancer Medicine Centre, London EC1M 6BQ, UK 2 Yale Cancer Center, 333 Cedar Street, WWW211, New Haven, Connecticut 06520, USA 3 Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, USA 4 Comprehensive Cancer Centers of Nevada, 3730 S. Eastern Avenue, Las Vegas, Nevada 89169, USA 5 Gustave Roussy, 114 Rue Édouard Vaillant, 94805 Villejuif, France 6 Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) and Vall d’Hebron University Hospital. Passeig Vall d’Hebron, 119–129, 08035, Barcelona, Spain 7 Bladder Cancer Center, Dana–Farber/Brigham and Women’s Cancer Center, Harvard Medical School, 450 Brookline Avenue, Boston, Massachusetts 02215, USA 8 Sarah Cannon Research Institute, 3322 West End Avenue, Suite 900, Nashville, Tennessee 37203, USA 9 University of Nevada School of Medicine and US Oncology/Comprehensive Cancer Centers of Nevada, 3730 S. Eastern Avenue, Las Vegas, Nevada 89169, USA

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie odnotowano znaczącego postępu w rozwoju metod leczenia raka pęcherza moczowego w stadium przerzutów. Chemioterapia pozostaje leczeniem z wyboru. Ocena efektów leczenia pacjentów, w szczególności tych, u których chemioterapia nie jest skuteczna lub nie jest dobrze tolerowana, pozostaje skąpa. Jedną z cech raka pęcherza moczowego jest wysoka częstość występowania mutacji somatycznych. Te zmiany mogą poprawić zdolność układu odpornościowego gospodarza do rozpoznawania komórek nowotworowych jako obce z powodu zwiększonej liczby antygenów na powierzchni komórki nowotworowej. Jednakże te nowotwory mogą uniknąć nadzoru immunologicznego i likwidacji przez gospodarza dzięki ekspresji receptora immunoregulatorowego PD-1 (Programmed Death 1) programowanej śmierci komórki w mikrośrodowisku guza.

W badaniu oceniono skuteczność ogólnej immunoterapii w leczeniu przerzutowego raka pęcherza moczowego. Zastosowano preparat MPDL3280A – ludzkie przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi immunoregulatorowemu PD–1 na powierzchni limfocytów T. Przeciwciała przeciwko PD–1 wiążą i blokują aktywację PD–1 poprzez ligandy PD–-L1 i PD–L2, w rezultacie aktywując limfocyty T i odpowiedź immunologiczną przeciwko komórkom nowotworowym. Wyniki badania są godne uwagi, gdyż pokazują skuteczność przeciwciał anty–PD–1 w leczeniu przerzutowej postaci raka pęcherza moczowego. Pacjenci otrzymywali preparat średnio przez okres 65 dni. 67 pacjentów oceniono pod kątem skuteczności terapii. U 17 pacjentów (25%) obserwowano pozytywną odpowiedź na leczenie. Wysoki odsetek pacjentów, u których guzy nowotworowe wykazywały ekspresję komórek immunologicznych zawierające ligand PD–1, wykazywał dobrą odpowiedź na leczenie. Po co najmniej 6 tygodniach obserwacji 13 chorych (43%) z 30 pacjentów z guzami o wysokiej ekspresji PD–L1 osiągnęło obiektywną odpowiedź (95% CI: 26–63), a w 7% przypadków stwierdzono całkowitą odpowiedź. Tylko u 4 (11%) z 35 pacjentów z nowotworami o niższym poziomie ekspresji PD–L1 uzyskano obiektywną odpowiedź. Po co najmniej 12 tygodniach obserwacji u 13 (52%) z 25 pacjentów uzyskano obiektywną odpowiedź (95% CI: 32–70). W 16 przypadkach w grupie 17 pacjentów, którzy zareagowali na terapię, obserwowano dalszą odpowiedź na leczenie i u wszystkich kontynuowano immunoterapię. U pacjentów z wysoką bądź niską ekspresją PD–L1 czas odpowiedzi na leczenie wynosił odpowiednio 0,1–30,3 tygodni oraz 0,1–6,0 tygodni.

Lek MPDL3280A cechował dobry profil bezpieczeństwa i niska toksyczność, w tym brak toksycznego wpływu na czynność nerek, co sugeruje lepszą tolerancję u pacjentów w podeszłym wieku, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii. U 57% pacjentów wystąpiły działania niepożądane, w tym klasy 3 (jak: osłabienie, trombocytopenia, obniżenie poziomu fosforu w surowicy krwi). Obecnie prowadzone są duże randomizowane badania 2. fazy, natomiast badanie 3. fazy zostanie rozpoczęte w najbliższym czasie.

Oprac.: dr n. med.Kajetan Juszczak