Przegląd Urologiczny 2011/6 (70) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/6 (70)

Przegląd Urologiczny 2011/6 (70)

Urologia
- nauka i praktyka

Zalecenia okulistyczne i urologiczne dotyczące chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, u których może wystąpić konieczność chirurgii wewnątrzgałkowej, np. zaćmy

Piotr Chłosta, Dariusz Dobrowolski, Tomasz Drewa, Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Sławomir Teper, Marek Sosnowski, Romuald Zdrojowy, Krystyna Raczyńska, Dariusz Kęcik

Str. 7

   

Sprawozdanie z „Sesji Plenarnej - Highlights” na 41. Kongresie PT Uw Gdańsku

Henryk Zieliński

Str. 9

Urologia
- nauka i praktyka

Narządy moczowo-płciowe zewnętrzne. Cewka moczowa. Miscellanea

Artur A. Antoniewicz

Str. 11

Leczenie raka piersi u mężczyzn

Barbara Horzela

Str. 14

   

Sukces polskich urologów w Timisoarze

Ela Ziółkowska

Str. 17

Ekspresja O-GlcNAc transferazy i β-N-acetylo-D-glukozaminidazy w nowotworach gruczołu krokowego

Pierwsza nagroda na CEM 2011 w Timisoarze

Jacek Wilkosz, Michał Markowski, Marek Lipiński, Anna Krześlak, Ewa Forma, Magdalena Bryś, Waldemar Różański

Str. 20

Środkowoeuropejskie spotkanie urologiczne Timisoara, 28-29 października 2011 r.

Kazimierz Krajka

Str. 23

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Zastosowanie paclitakselu połączonego z kwasem hialuronowym w terapii dopęcherzowej raka pęcherza moczowego in situ w przypadku choroby opornej na BGC terapię. Wyniki I fazy badania

Tomasz Drewniak

Str. 24

   

Terapia niskimi dawkami doustnej desmopresyny w leczeniu częstomoczu nocnego u chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH): badanie randomizowane - podwójnie ślepa próba z użyciem placebo

Tomasz Drewniak

Str. 24

Aktywny nadzór małych guzów nerki: przebieg progresji raka nerki o wczesnym stopniu zaawansowania

Tomasz Drewniak

Str. 25

Znaczenie współpracy pomiędzy urologami i patologami w leczeniu przypadkowo wykrytego raka stercza

Tomasz Drewniak

Str. 26

Urologia
- nauka i praktyka

Opieka przed- i pooperacyjna nad chorym z urostomią

Krystyna Pikor, Jacek Tereszkiewicz, Krzysztof Bar

Str. 30

Ludzie
medycyny

Przecieranie szlaków

Polskie badania nad szczepionką przeciw czerniakowi

Małgorzata Skarbek

Str. 35

   

Dlaczego wybrali urologię?

Małgorzata Skarbek

Str. 37

Wspomnienie o Profesorze Leszku Jerominie

Marek Lipiński, Marek Wrona

Str. 44

Sprawozdanie z przebiegu uhonorowania prof. Michaela Marbergera medalem Merentibus podczas uroczystości inauguracji 648. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zygmunt Dobrowolski, Barbara Glazar

Str. 46

Rozmowa z Profesorem Michaelem Marbergerem

Zygmunt Dobrowolski

Str. 52

Kongresy,
sympozja

Jubileuszowe 10. Forum Urologiczne

Bruksela, Leuven, 12-15 października 2011 r.

Tomasz Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Zbigniew Lew-Starowicz, Andrzej Borkowski

Str. 53

   

Sprawozdanie z 31. Kongresu Societe Internationale d’Urologie

Berlin, 16-20 października 2011 r.

Zygmunt Dobrowolski

Str. 61

Urologia
- nauka i praktyka

Chirurgia robotowa - historia rozwoju

Wojciech Witkiewicz, Jacek Jastrzębski, Jerzy Sokołowski, Marek Fiutowski, Jacek Horęzga

Str. 66

   

Zmiany w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej lekarzy w 2012 roku

Rafał Młynarski

Str. 73

Historia
medycyny

Szkolenie medyczne we Wrocławiu - początki urologii

Tadeusz Zajączkowski

Str. 74

Felieton
numeru

„Sumienni”farmaceuci

Wojciech Szczęsny

Str. 80

Książki
do przeczytania

Mistrz obserwacji

Tomasz J. Popielicki

Str. 81

   

Lekarz serc i umysłów

Tomasz J. Popielicki

Str. 83

Hobby
i pasje

Niech żyje szampan!

Władysław Sinkiewicz

Str. 84

   

Squash dla każdego!

Piotr Makowski

Str. 86