Przegląd Urologiczny 2008/6 (52) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/6 (52)

Przegląd Urologiczny 2008/6 (52)

Ludzie
medycyny

Długie, bogate życie

Małgorzata Skarbek

Str. 13

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Studia doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Z dr hab. med. Hanną Kowalczyńską, prof. ndzw. CMKP, kierownikiem Studiów Doktoranckich CMKP w Warszawie, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 17

Inauguracja w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Marta Wojtach

Str. 19

Urologia i JGP - ciąg dalszy

Andrzej Borówka

Str. 21

Prace
doktorskie

Prospektywna porównawcza ocena pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej zmodyfikowaną techniką sekstantową i saturacyjną

Rozprawa wyróżniona pośród prac nominowanych, Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego ? 2008

Str. 25

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu nadaktywnego pęcherza moczowego

Konrad Futyma, Tomasz Rechberger

Str. 27

Powstało Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych

Krzysztof Szkarłat, Jolanta Pokoca

Str. 29

Kongresy
sympozja

Jubileuszowy kongres Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego

Sprawozdanie z 60. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego w Stuttgarcie 24?27.09.2008 r.

Ireneusz Ostrowski

Str. 31

Sprawozdanie z 2. Spotkania Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Europy Północno-Wschodniej

Łukasz Nyk

Str. 34

Literatura
streszczenia Redaktor prowadzący dział: Piotr Chłosta

Rak gruczołu krokowego

Str. 35

Rak pęcherza moczowego

Str. 38

Rak nerki

Str. 39

Varia

Str. 40