Przegląd Urologiczny 2008/6 (52) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/6 (52) > Powstało Stowarzyszenie Pielęgniarek...

Powstało Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych

Siódma w historii Kongresów PTU Sesja Pielęgniarek Urologicznych składała się z dwóch części. W pierwszej, naukowej, wygłoszono rekordową liczbę 14 referatów. Druga część poświęcona była powołaniu Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych.

Sesję tradycyjnie poprowadził dr Krzysztof Szkarłat, a współprze-wodniczył prof. Zbigniew Wolski. Witając zebranych, dr Szkarłat podkreślił wkład prof. Andrzeja Borówki, który jako prezes PTU stworzył warunki do organizacji zarówno Sesji Naukowych, jak również przyczynił się do powstania Sekcji Pielęgniarek Urologicznych przy PTU. Obecnemu na sali prezesowi zebrane podzię-kowały gromkimi brawami!

Pięć pierwszych referatów dotyczyło pracy pielęgniarek bloku operacyjnego. Kol. Durajewska, reprezentująca Klinikę Urologii w Bydgoszczy, przedstawiła specyfikęinstrumentariumużywanego w laparoskopowych zabiegach guzów nadnercza. Podobne tematy dotyczące doboru instrumentów i roli pielęgniarki podczas radykalnej prostatektomii i cystektomii laparoskopowej były tematem wystąpienia kol. Justyny Kaczor ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Interesujący i znakomicie ilustrowany referat dotyczący endoskopowego leczenia kamicy moczowodowej u ciężarnych zaprezentowała Elżbieta Lisicka z Kliniki Urologii w Warszawie. Nie używano promieniowania RTG, a złogi kruszono laserem. Analiza błędów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, ich wpływ na pracę pielęgniarki bloku operacyjnego i sposoby eliminacji były tematem pracy prezentowanej przez Mariolę Zientarską z Kościerzyny.

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym poddawanym operacji z powodu raka pęcherza oraz opieka zarówno nad chorym przyjmującym przeszczep nerki, jak i spokrewnionym z nim dawcą omówione były w referatach wygłoszonych przez Katarzynę Zagórską z Centrum Onkologii w Warszawie i Bogusławę Dolecką ze Szpitala im. Pirogowa w Łodzi. Duży wkład pracy w przygotowanie referatu widać było podczas multimedialnej prezentacji Krystyny Pikor z Rzeszowa. Ilustrowany filmamireferatdotyczył zastosowania nowoczesnego sprzętu urostomijnego w nadpęcherzowym odprowadzeniu moczu. Urostomia, ale w porównaniu z kolostomią, była tematem wystąpienia Anny Kubiak ze Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy. Okazało się, że w grupie ankietowanych chorych z uro- i kolostomią ci drudzy oceniają znacznie gorzej (trzykrotnie) jakość życia. Wpływ na tę ocenę ma także płeć (gorzej jakość życia oceniają mężczyźni) i wiek (mniej zadowoleni są ludzie starsi).

W części przygotowanej przez sponsora sesji, firmęPoloplast,prezentowano 5 referatów. Bardzo ciekawe były wystąpienia Kata-rzyny Chyry i Marioli Kosowicz. Pierwsza omówiła konsekwencje społeczne niepełnosprawności osób z urostomią i wagę odpowiedniego doboru odprowadzenia moczu w ich minimalizowaniu. Drugi bardzo cenny właśnie dla pielęgniarek temat dotyczył aspektów psychologicznych opieki nad chorymi leczonymi w od-działach urologii. Rzadko omawiana, a bardzo ważna kwestia diety osób z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu była tematem drugiego w tej sesji wystąpienia Krystyny Pikor. Część referatową zakończyły prezentacje sprzętu firmyPoloplast,adresowanego do osób z nietrzymaniem moczu i urostomią.

Fotografia 1
Profesor Zbigniew Wolski i pielęgniarki podczas Sesji Pielęgniarek na kongresie PTU w Wiśle w 2008 roku
W drugiej części spotkania Zarząd Sekcji Pielęgniarek Urologicz-nych przy PTU zaproponował powołanie Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych. Sporo czasu zajęła dyskusja nad Statutem Stowarzyszenia. Zaproponowano możliwość tworzenia Oddziałów Regionalnych. Główne cele Stowarzyszenia to:
 • reprezentowanie interesów pielęgniarek i innych zawodów medycznych związanych z urologią;
 • wyznaczenie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna celem podnoszenia kwalifikacjizawodowychswoich członków;
 • integracja środowiska zawodowego pielęgniarek pracujących w dziedzinie urologii i reprezentowanie w sprawach socjalno-bytowych swoich członków;
 • organizowanie kursów i szkoleń z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa urologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą;
 • udział w kształtowaniu poziomu moralnego oraz ochrona godności i etyki zawodowej pielęgniarek urologicznych;
 • udział w kształtowaniu i doskonaleniu standardów pielęgniarskich opieki urologicznej;
 • utworzenie specjalizacji z pielęgniarstwa urologicznego.
 • Przy olbrzymim zaangażowaniu obecnych na sali obrad wybrano przewodniczącą Stowarzyszenia, którą została Jolanta Pokoca
  z Kliniki Urologii w Łodzi.
  W skład Zarządu weszły ponadto: Alina Dąbrowska - Warszawa
  Renata Dądela - Bydgoszcz
  Edyta Domańska - Kielce

  Renata Kazimierska - Łódź Beata Pilarska - Bydgoszcz Marzena Tusk - Kościerzyna

  Ukonstytuował się także Sąd Koleżeński w osobach:
  Joanna Zajączkowska - Łódź
  Katarzyna Zagórska - Warszawa
  Ewa Kieliszczyk - Warszawa

  Komisja Rewizyjna, w skład której weszły:
  Bożena Przywojska - Bełchatów
  Justyna Kaczor - Kielce
  Alina Madej - Pabianice

  W tej części spotkania uczestniczył prezes elekt PTU, prof. Marek Sosnowski. Zapewnił zebrane, że w stosunku do Stowarzyszenia będzie kontynuatorem działań profesora Andrzeja Borówki. Zadeklarował wsparcie lokalowe i logistyczne ze strony PTU.

  Następnego dnia podczas zamknięcia obrad Kongresu nagrody finansowe Zarządu Głównego PTU za najlepsze prace zaprezentowane w czasie Sesji Pielęgniarek Urologicznych otrzymały: Krystyna Pikor z Rzeszowa i Elżbieta Lisicka z Warszawy.

  dr n. med. Krzysztof Szkarłat
  Oddział Urologii im. prof. Kazimierza Adamkiewicza
  Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

  pielęgniarka oddziałowa Jolanta Pokoca
  I Klinika Urologii UM w Łodzi