Przegląd Urologiczny 2006/2 (36) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/2 (36)

Przegląd Urologiczny 2006/2 (36)

   

Siedziba PTU - "Łowicka 19"

Str. 9

Pomóżmy potrzebującym! Fundacja Pomocy Urologom im. Wojciecha Husiatyńskiego

Artur A. Antoniewicz

Str. 12

Statut Fundacji Pomocy Urologom im. dr. Wojciecha Husiatyńskiego

Str. 15

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Leczenie zachowawcze dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych w przebiegu łagodnego rozrostu stercza - skuteczność, działania niepożądane, koszty

Wojciech Husiatyński

Str. 16

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Str. 21

Ludzie
medycyny

Profesor zwyczajny dr hab. med. Tadeusz Krzeski 20.02.1922 - 3.01.1998

Andrzej Borówka

Str. 22

Statut Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego

Str. 23

Wspólne zadania urologów i onkologów

Z prof. Maciejem Krzakowskim, konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 24

Medycyna
etyka - prawo

Kilka słów o Konwencji bioetycznej

Paweł Daniluk

Str. 27

Nasze
rozmowy

www.IndexCopernicus.com

Rozmowa z dr. Markiem Graczyńskim, dyrektorem Medical Science Monitor

Augustyn Szczawiński, Jakub Dobruch

Str. 30

Nowy Kodeks Etyki Marketingowej Chcemy być rzetelni

Z Pawłem Żelewskim, prezesem Stowarzyszenia Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 33

Ludzie
medycyny

Moje kontakty z urologią francuską

Stefan Wesołowski

Str. 36

Medycyna
etyka - prawo

Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta

Tadeusz Biesaga

Str. 38

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Depresja i lęk u chorych na nowotwory złośliwe

Andrzej Nowicki, Beata Rządkowska

Str. 40

Kalendarz
imprez

POLSKA

Str. 43

Nasze
rozmowy

Jestem z Łodzi

Str. 44

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

European Association of Urology

Guidelines on assessment, therapy and follow-up of men with lower urinary tract symptoms Suggestive of benign prostatic obstruction (EAU guidelines on BPH)

S. Madersbacher, G. Alivizatos, J. Nordling C.R. Sanz, M. Emberton, J.J.M.C.H. de la Rosette

Str. 48

Zasady postępowania diagnostycznego, leczniczego i obserwacyjnego u chorych z objawami ze strony dolnych dróg moczowych sugerującymi łagodną przeszkodę podpęcherzową

opracowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne przyjęte przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Wersja polskojęzyczna opracowana wspólnie z redakcją "Medycyny Praktycznej" na podstawie tekstu opublikowanego w Eur Urol 2004; 46: 547-554

Roman Mrozek, Andrzej Borówka

Str. 48

Kalendarz
imprez

ZAGRANICA

Str. 54

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

EAU-EBU Update Series (w skrócie)

Str. 55

PSA w diagnostyce raka stercza po 2005 roku.

Streszczenie opracowano na podstawie: PSA and the detection of prostate cancer after 2005. Part I EAU-EBU Update Series 2006;4(1): 2-11.

F.H. Schröder, C. Gosselaar, S. Roemeling, R.Postma, M.J. Roobol, C.H. Bangma

Str. 57

Choroby skóry prącia o etiologii nienowotworowej i nieinfekcyjnej

Tomasz Deja

Str. 60

Praktyka
urologiczna

Ultrasonografia dopplerowska, czyli co wspólnego mają kolorowe gwiazdy ze współczesną ultrasonografią

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Janusz Tyloch

Str. 62

Leczenie nietrzymania moczu. Stan aktualny i kierunki rozwoju.

Robert Górecki

Str. 66

Leczenie torbieli prostych nerek w warunkach Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie

Włodzimierz Szymon Błaszkiewicz

Str. 71

Zgorzel Fourniera

Wojciech Malkowski, Michał Malkowski

Str. 73

Kongresy
sympozja

Kongres w Łodzi

Jacek Suzin, Grzegorz Surkont

Str. 75

4th International Meeting on Reconstructive Urology - Hamburg, Niemcy, 9-11 marca 2006 r.

Adam Gołąb, Bartłomiej Gliniewicz

Str. 77

3rd Meeting of the European Society of Oncological Urology - ESOU Bruksela 13-15 stycznia 2006 roku

Marek Sosnowski, Romuald Zdrojowy

Str. 80

Sprawozdanie z posiedzenia Residency Rewiev Committee of EBU, Madryt 11 listopada 2005

Piotr Chłosta

Str. 83

Konkresy
sympozja

Sprawozdanie z VIII Zimowego Forum Urologów w Zakopanem

Str. 85

Praktyka
urologiczna

Wrażliwość uropatogennych pałeczek Gram-ujemnych na aminoglikozydy

Iwona Serafin, Alicja Rokosz, Anna Sawicka-Grzelak, Mirosław Łuczak

Str. 87

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Wykorzystanie właściowości żurawiny w zakażeniach układu moczowego

Jan Karol Wolski

Str. 92

Służba
zdrowia

Przegląd aktualności

Str. 96

Literatura
streszczenia redaktor prowadzący: Piotr Chłosta 

Rak nerki

Str. 99

Rak jądra

Str. 100

Rak pęcherza moczowego

Str. 105

Leczenie farmakologiczne

Str. 106