Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Bartosz Małkiewicz  
 
strona główna > indeks autorów > Michał Wróbel

Bartosz Małkiewicz

2013/2 (78)
 

Finasteryd w terapii dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych na tle łagodnego rozrostu stercza - LUTS-BPH

Bartosz Małkiewicz

2008/3 (49)
 

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM we Wrocławiu w nowej siedzibie

Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy

2007/4 (44)
 

Ocena wartości prognostycznej p53, Bcl-2 i Ki-67 w raku stercza

Streszczenie rozprawy doktorskiej laureata Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego – 2007

Bartosz Małkiewicz

Tamsulozyna - skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu objawów ze strony dolnych dróg moczowych

Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy

2007/3 (43)
 

Zapobieganie zakażeniu u chorych leczonych operacyjnie

Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Danuta Musioł, Ewa Wróbel

2007/2 (42)
 

Potencja po radykalnej prostatektomii: od nowych technik do lepszych wyników

Bartosz Małkiewicz

2006/4 (38)
 

Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antigen - TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego, l

Bartosz Małkiewicz, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Paweł Sedlaczek, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko

2003/6 (22)
 

Porównanie zaleceń AUA i EAU dotyczących diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza

Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy, Michał Wróbel