Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Anna Katarzyna Czech  
 
strona główna > indeks autorów > Anna Katarzyna Czech

Anna Katarzyna Czech

2017/4 (104)
 

Wybór chorych, u których biopsję należy poprzedzić MRI

Anna Katarzyna Czech

2016/6 (100)
 

13. Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Kraków, 30 września 2016 r.

Anna Katarzyna Czech

2016/5 (99)
 

15. Jubileuszowe Urologiczne Forum Naukowe

Manchester/Sheffield, 21-25 września 2016 r.

Sławomir Poletajew, Tomasz Borkowski, Anna Katarzyna Czech, Michał Skrzypczyk, Przemysław Dudek, Piotr Radziszewski, Piotr L. Chłosta, Krzysztof Bar, Andrzej Borkowski

2016/3 (97)
 

Zarys wytycznych PI-RADS v2 w obrazowaniu stercza multiparametrycznym rezonansem magnetycznym oraz zalecenia dotyczące ich stosowania

Anna Katarzyna Czech

2016/2 (96)
 

Znaczenie rezonansu magnetycznego u mężczyzn ze stężeniem PSA poniżej 3 ng/ml

Anna Katarzyna Czech

2015/2 (90)
 

Znaczenie przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego w leczeniu raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki: przegląd systematyczny nowych technologii

Anna Katarzyna Czech

Definicja i leczenie nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego pośredniego ryzyka

Anna Katarzyna Czech

2014/6 (88)
 

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 44. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Anna Katarzyna Czech