Przegląd Urologiczny 2016/3 (97) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/3 (97)

Przegląd Urologiczny 2016/3 (97)

Urologia -
nauka i praktyka

Współczesne leczenie adjuwantowe raka pęcherza moczowego nienaciekającego błony mięśniowej (NMIBC)

Łukasz Zapała, Artur A. Antoniewicz

Str. 5

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - rozrosty z układów limfatycznego i krwiotwórczego

Część 10

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 13

Urologia -
nauka i praktyka

Izolowane pęknięcie miedniczki nerkowej

Zbigniew Tański, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Zbigniew Jarząbek

Str. 19

Co oznacza rak stercza umiarkowanego ryzyka?

Michał A. Skrzypczyk

Str. 23

Prace
doktorskie

Przebieg kliniczny raka pęcherza moczowego a palenie tytoniu

Jarosław Leszniewski

Str. 28

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Zarys wytycznych PI-RADS v2 w obrazowaniu stercza multiparametrycznym rezonansem magnetycznym oraz zalecenia dotyczące ich stosowania

Anna Katarzyna Czech

Str. 33

Androgenowe szlaki sygnałowe w raku stercza opornym na wytrzebienie

Mieszko Kozikowski

Str. 37

Opcje terapeutyczne u pacjentów z opornym na kastrację rakiem stercza z przerzutami

Sławomir Poletajew

Str. 39

Urologia -
nauka i praktyka

Rola pielęgniarki operacyjnej przy operacjach urologicznych z użyciem robota chirurgicznego da Vinci

Jolanta Plens-Gałąska

Str. 43

CME-CPD

CME-CPD w Katowicach

Ela Ziółkowska

Str. 47

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Oporność bakteryjna w urosepsie: wyniki badania GPIU

Str. 48

Przegląd systematyczny i metaanaliza dokładności diagnostycznej przezskórnej biopsji guzów nerek

Str. 48

Intensyfikacja zdrowienia po operacjach urologicznych: aktualny przegląd literatury dotyczącej wyników leczenia, kluczowych problemów i wskazanie kierunku dalszych badań

Str. 50

Czy tomografia komputerowa jest konieczna w nadzorze onkologicznym chorych z rakiem stercza opornym na kastrację? Wyniki analizy bazy danych SEARCH

Str. 52

Urologia -
nauka i praktyka

Wideoureteroskopia giętka - nowy standard w ureteroskopii

Marek Zawadzki, Przemysław Zugaj

Str. 54

Kongresy,
sympozja

6. Międzynarodowy Kongres Historii Urologii zainaugurował 31. Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Roman Sosnowski

Str. 62

Sprawozdanie z 34. Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU

Tomasz Syryło, Ryszard Skiba, Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak

Str. 67

Eponimy

Hugh Humpton Young (1870-1945)

Grzegorz Niemczyk

Str. 71