Przegląd Urologiczny 2010/4 (62) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/4 (62)

Przegląd Urologiczny 2010/4 (62)

Kongresy
sympozja

40. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bydgoszcz, 17-19 czerwca 2010 r.

Marek Sosnowski

Str. 8

Urologia
nauka i praktyka

Licytacja na rzecz Fundacji Pomocy Urologom

Wojciech Pypno

Str. 20

Zdarzyło się 20 lat temu w Łodzi

Wspomnienia na temat ostatniego Dnia Urologicznego PTU

Eugeniusz Miękoś

Str. 21

Tydzień Urologii - 2010

Str. 24

Kamica w nerce przeszczepionej. Trudności terapeutyczne i diagnostyczne

Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Romuald Butkiewicz

Str. 24

100 lat nieufności. Urolodzy a operacje oszczędzające miąższ nerkowy

Sławomir Poletajew, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka

Str. 27

Zastosowanie finasterydu w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Sławomir Dutkiewicz

Str. 31

Kongresy
sympozja

Nowości w leczeniu raka stercza na podstawie materiałów z 7th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology

Miłosz Jasiński, Jerzy Siekiera

Str. 35

Urologia
nauka i praktyka

Czy stosowanie fitoterapii w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego jest skuteczne i bezpieczne?

Magdalena Hurkacz

Str. 38

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Marek Wyczółkowski

Str. 40

Prace
doktorskie

Ocena ekspresji naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF), białka p53, mdm-2, jądrowego antygenu komórek proliferujących (PCNA) oraz limfangiogenezy w raku nerki - zastosowanie jako czynników prognostycznych i wskaźników kwalifikujących do terapii

Paweł Dębiński

Str. 42

Beta-katenina jako czynnik prognostyczny w raku gruczołu krokowego

Andrzej Ludwik Nowicki

Str. 42

Urologia
nauka i praktyka

Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej" stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy

Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Tomasz Dzik, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Str. 48

CME
CPD

Wiedeń za darmo!

Str. 52

Kongresy
sympozja

Sesja urologii 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

Sławomir Poletajew

Str. 52

Jubileusz 30. Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Urologów Wojska Polskiego i Sympozjów Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Eugeniusz Miękoś

Str. 54

Sprawozdanie z jubileuszowej konferencji naukowej EAU The 25th Anniversary EAU Congress

Barcelona, 16-20 kwietnia 2010 r.

Maciej Salagierski

Str. 59

Sprawozdanie z V Urologicznych Warsztatów Ultrasonograficznych

Poznań, 6-9 kwietnia 2010 r.

Mariusz Szewczyk

Str. 61

Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu Laparoskopii (część I)

Rzym, 10-12.06.2010 r.

Marek Roslan, Piotr Cieśliński

Str. 62

Urologia
nauka i praktyka

Laparoskopowe leczenie zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego

Sprawozdanie z 2. Sesji Sekcji Endourologii i ESWL PTU podczas 40. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Bydgoszczy

Marcin Miklas, Waldemar Dudzic

Str. 65

Ludzie
medycyny

Walczę o każde dziecko

Sylwetka prof. Alicji Chybickiej

Małgorzata Skarbek

Str. 68

Historia
urologii

Urologia we Lwowie do 1944 roku

Tadeusz Zajączkowski

Str. 71

Ludzie
medycyny

Wierny nerkom i górom od początku do końca

Ewa Skrzypek-Fakhoury, Roman Sosnowski

Str. 76

Kalendarz
spotkań naukowych

Polska 2010

Str. 79

Zagranica 2010

Str. 80

Felieton
numeru

Pacjenci - opowieść chirurga w średnim wieku

Redaktor prowadzący dział: Wojciech Szczęsny

Str. 80

Medycyna
i prawo

Zasady wykonywania zawodu lekarza w Kodeksie Etyki Lekarskiej (część I)

Paweł Daniluk

Str. 87

Urologia
nauka i praktyka

Operacja czy zabieg - dylemat semantyczny

Marcin Słojewski

Str. 90

Filozofia
etyka

Medyczne i filozoficzne kryterium śmierci

Sławomir Letkiewicz

Str. 92

Hobby
i pasje

Modelarstwo kartonowe? Tak!

Mariusz Gortyński

Str. 95

Po pierwsze: pokonać wstyd

Ogólnopolska kampania edukacyjna "CoreWellness - wewnętrzna siła"

Anna Sarnacka

Str. 99

Moje hobby - kolarstwo

Piotr Kryst

Str. 101

Jak uzyskać większy komfort jazdy na rowerze

Str. 108