Przegląd Urologiczny 2010/4 (62) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/4 (62) > 40. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa...

40. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bydgoszcz, 17-19 czerwca 2010 r.

W dniach 17-19 czerwca br. w Bydgoszczy odbył się 40. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Miejscem obrad był gmach Opery Novej - Centrum Kongresowe w Bydgoszczy. Zarząd Główny oraz Komitet Naukowy kongresu z okazji tej rocznicy zaplanowali bardziej uroczysty program naukowy.

Czwartek, 17 czerwca 2010 r.

Część naukowa rozpoczęła się tradycyjnie już w czwartek przed południem 10. kursem Szkoły Urologii, zorganizowanym przez Komitet Edukacji PTU. Temat kursu - "Naciekający rak pęcherza moczowego", został perfekcyjnie przygotowany przez jego przewodniczącego, prof. Andrzeja Borówkę. Zaproszeni do tej sesji wykładowcy wyczerpująco i ciekawie przedstawili problemy związane z aktualnymi sposobami leczenia tego schorzenia. W tym roku ponownie Zarząd Sekcji ESWL i Endourologii PTU zaproponował Komitetowi Naukowemu kongresu zorganizowanie własnej sesji naukowej podczas obrad kongresu. Przygotowana przez tę sekcję sesja została poświęcona laparoskopowemu leczeniu zwężeń połączenia miedniczkowo-moczowodowego. Członkowie sekcji w pięciu wykładach zaprezentowali całość tej złożonej tematyki, przybliżając wielu adeptom laparoskopii swoją wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego zabiegu.

W czwartek na sali "B" prezentowano prace na sesji wideo oraz sesji adeptów. Sesje plakatowe na sali "C" poświęcone były nowotworom nerki, pęcherza i stercza. Wykład prof. Andrzeja Borkowskiego, pt. "40 kongresów Polskiego Towarzystwa Urologicznego", przybliżył nam ciekawe, historyczne już aspekty odbytych kongresów. Po wykładzie odbyła się I część Walnego Zgromadzenia Członków podczas której na wniosek Zarządu Głównego wybrano 3 Członków Honorowych PTU. Zostali nimi: prof. Joachim Thüroff, prof. Wojciech Pypno i dr med. Tadeusz Zajączkowski.

Ceremonia uroczystej inauguracji 40. Kongresu PTU odbyła się w pięknej sali Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Prof. Zbigniew Wolski w imieniu gospodarzy otworzył kongres i przywitał gości oraz członków PTU. W imieniu Zarządu Głównego PTU i własnym uczestników kongresu powitał prezes PTU, prof. Marek Sosnowski, który podkreślił jego rocznicowy charakter, nieprzypadkowy wybór Bydgoszczy na miejsce tegorocznych obrad, a także podziękował prof. Z. Wolskiemu za pomoc i wsparcie w organizacji kongresu.

Szczególne słowa powitania prof. Sosnowski skierował do licznie przybyłych gości z zagranicy i przewodniczących trzech towarzystw naukowych: prof. Joachima W. Thüroffa - prezydenta Societè Internationale d`Urologie, prof. Jerzego Gajewskiego - prezesa Canadian Urological Association, prof. Jacques`a Corcos`a - sekretarza generalnego International Continence Society.

Znakomity wykład inauguracyjny pt. "Miejsce urologii w świecie i roli SIU" wygłosił prof. Joachim W. Thüroff. Podczas ceremonii otwarcia kongresu nadano tytuły Członków Honorowych PTU: prof. Joachimowi Thüroffowi, prof. Wojciechowi Pypno i dr. med. Tadeuszowi Zajączkowskiemu. Tradycyjnie wręczono też Nagrodę im. Prof. Tadeusza Krzeskiego ufundowaną przez firmę AstraZeneca, najważniejszą nagrodę naukową PTU za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2009 roku. Otrzymał ją na podstawie decyzji Kapituły Nagrody, powołanej przez ZG PTU, dr n. med. Paweł Dębiński z Kliniki Urologii we Wrocławiu, a dr n. med. Andrzej Ludwik Nowicki z Kalisza odebrał specjalne wyróżnienie. Członkom Wspierającym PTU, firmom farmaceutycznym - Astellas Pharma i AstraZeneca - dyplomy i medale wręczył prezes PTU, który podziękował za zrozumienie dla idei wspierania Stowarzyszenia oraz za wytrwałość w tej wieloletniej współpracy. Podziękowania przekazano również firmom: Ipsen Poland, Sanofi-Aventisi Zentiva PL za wsparcie w tym roku specjalnego Funduszu Badań Naukowych PTU. Prezes PTU złożył podziękowania i przekazał dyplomy: dr. med. Henrykowi Gajewskiemu za wieloletnią pracę na rzecz PTU i kształcenie całego pokolenia urologów, dr. med. Arturowi A. Antoniewiczowi za wieloletnią działalność i godne reprezentowanie PTU w strukturach EBU oraz za wieloletnie opracowywanie i przygotowywanie polskiej wersji egzaminów europejskich z urologii - EBU oraz dr. med. Piotrowi Chłoście i dr. hab. med. Marcinowi Słojewskiemu za redakcję Atlasu laparoskopii urologicznej i upowszechnianie tej dziedziny urologii.

Fotografia 1
 

Wyjątkową atmosferę całej uroczystości podkreśliła swoim występem w części artystycznej Marta Bizoń (aktorka Teatru Starego w Krakowie) wraz z zespołem muzycznym Camerata. Zaprezentowany przez artystów program wzbudził powszechny aplauz uczestników ceremonii otwarcia.

Piątek, 18 czerwca 2010 r.

Obrady naukowe w piątek rozpoczął wykład zaproszonego gościa, prof. Andrzeja Stelmacha, prezesa PTChO, który przybliżył nam w ciekawy sposób problemy związane z chirurgicznym leczeniem zaawansowanych miejscowo postaci raka nerki. Następnie w sesji polsko-kanadyjskiej prowadzonej przez profesorów Zbigniewa Wolskiego i Jerzego Gajewskiego omawiano problemy leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn. Profesor Gajewski w swoim wykładzie zapoznał nas z zasadami leczenia NTM u mężczyzn z zastosowaniem sztucznego zwieracza cewki moczowej, a dr med. Tomasz Szopiński przedstawił wyniki leczenia NTM w Polsce u mężczyzn z zastosowaniem sztucznego zwieracza cewki moczowej.

W swoim wykładzie oraz w dyskusji panelowej prof. Jacques Corcos wypowiedział się z dużym dystansem na temat stosowania taśm w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn. Bardzo ciekawy wykład w tej sesji przedstawił również doc. Tomasz Drewa, który omówił w oparciu o najnowsze pozycje piśmiennictwa możliwości zastosowania w przyszłości hodowli komórkowych wszczepianych w miejsce uszkodzonego zwieracza dla jego odbudowy w przypadkach NTM. W sesji zaproszonych gości wykłady przedstawili: prof. Roger Dmochowski z Vanderbilt University (USA) - spojrzenie amerykańskich urologów na dalszy rozwój uroginekologii w ramach urologii, prof. Alvaro Morales z Queen`s University z Kanady - swoje doświadczenie i postęp w dopęcherzowym leczeniu nienaciekającego raka pęcherza moczowego oraz prof. Jack Schalken z Uniwersytetu w Nijmegen w Holandii, który zapoznał nas z aktualnymi wynikami nowego testu diagnostycznego w raku stercza - PCa-3.

Do następnej sesji programowej, również poświęconej nietrzymaniu moczu, ale u kobiet, zostali zaproszeni przez prowadzącego sesję doc. Piotra Radziszewskiego znakomici znawcy tego tematu w Polsce: prof. Tomasz Rechberger i prof. Włodzimierz Baranowski zajmujący się od wielu lat tym problemem w ramach działalności Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ciekawe przypadki do dyskusji przygotowali dr med. Magdalena Mikulska-Jovanović oraz dr med. Mariusz Blewniewski.

Dwugodzinny kurs European School of Urology, The Education Office of EAU, był poświęcony w tym roku wybranym tematom z zakresu leczenia chirurgicznego i radioterapii zaawansowanego miejscowo raka stercza. Wykładowcami byli prof. Günter Janetschek z Uniwersytetu w Salzburgu (Austria) i prof. Thomas Wiegel z Zakładu Radiologii Uniwersytetu w Ulm z Niemiec. Udział w dyskusji nad przygotowanymi przypadkami ze strony PTU przygotowali profesorowie Tomasz Demkow i Romuald Zdrojowy.

Fotografia 2
 

Równie ciekawe były sesje sponsorowane przez firmy farmaceutyczne, poświęcone problemom związanym z leczeniem raka stercza oraz zaburzeń erekcji. Wykłady prowadzili urolodzy, seksuolodzy i onkolodzy. W jednej z nich dr med. Andrzej Depko oraz prof. Artur Mamcarz w wykładzie-dialogu omówili ze swadą zaburzenia seksualne związane z zaburzeniami erekcji, ich leczenie i objawy uboczne oraz powikłania ze strony układu krążenia.

Podczas trzech sesji plakatowych w tym dniu przedstawiano prace z zakresu: nowotworów jądra, neurourologii i uroginekologii oraz urologii dziecięcej i rekonstrukcyjnej. Wszystkie prezentacje plakatów można było obejrzeć podczas kongresu na specjalnych sześciu telebimach. Mam nadzieję, że ta forma możliwości wcześniejszego zapoznania się z przedstawianymi pracami spodobała się uczestnikom kongresu.

Sesja pielęgniarek urologicznych była zorganizowana i prowadzona przez panie z Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych. Obrady były podzielone na 4 części: prezentacje prac, spotkanie z radcą prawnym, wykład zaproszonego gościa i zebranie organizacyjne Stowarzyszenia. Ze strony PTU, prezes, prof. Zbigniew Wolski i dr med. Krzysztof Szkarłat udzielili rad i pomocy organizacyjnej podczas kongresu, na prośbę Zarządu PSPU. Zarząd Główny PTU będzie udzielał nadal potrzebnego wsparcia i pomocy organizacyjnej stowarzyszeniu pielęgniarek urologicznych.

Termin II części Walnego Zgromadzenia Członków PTU na prośbę wielu osób zmieniono z soboty na piątek po zakończeniu obrad. W części A obrad WZC wysłuchano sprawozdań z działalności Zarządu Głównego: sekretarza, skarbnika, przewodniczących Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej oraz redaktorów naczelnych CEJU i "Przeglądu Urologicznego". W części B poddano ożywionej dyskusji propozycje zmian Zarządu Głównego w statucie Stowarzyszenia, przedstawione w kwietniowym wydaniu "Przeglądu Urologicznego". Znakomitą większość propozycji zmian w statucie PTU, Walne Zgromadzenie Członków specjalną uchwałą zaakceptowało po wyjaśnieniu wątpliwości przez obecnego radcę prawnego, Annę Malicką. Ostatnia część WZC była poświęcona wyborowi prezesa elekta na następną kadencję. Kandydata Zarządu Głównego na prezesa elekta przedstawił prezes Marek Sosnowski, który ogłosił, iż prof. Zbigniew Wolski jest jedynym kandydatem Zarządu Głównego PTU na stanowisko prezesa elekta. Po potwierdzeniu kandydowania, i jednoczesnym braku innych kandydatur ze strony Walnego Zgromadzenia, prof. Z. Wolski przedstawił swój program działania w przyszłej kadencji władz Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdziła w swoim komunikacie: "W tajnym głosowaniu WZC PTU w dniu 18.06.010 roku za kandydaturą Prof. Z. Wolskiego opowiedziało się 106 członków PTU, przeciwnych było 11, a 5 członków wstrzymało się od głosu. Prezesem Elektem PTU na przyszłą kadencję władz PTU został wybrany Prof. Zbigniew Wolski". Po owacjach i gratulacjach dla prezesa elekta zakończono obrady Walnego Zgromadzenia.

Na zakończenie tego pracowitego dnia w gmachu Filharmonii Pomorskiej, z obawy przed kapryśną w tym roku pogodą, Biuro Kongresowe PTU przygotowało wieczór PTU. Coroczne spotkanie całego naszego środowiska urologicznego, jakim jest kongres, to nie tylko możliwość prezentacji swoich prac i osiągnięć zawodowych czy naukowych, poznania nowości i kierunków rozwoju urologii, ale także okazja do wspólnego spędzenia czasu. W tym roku oprócz występu estradowego gwiazdy polskiej estrady - Kasi Kowalskiej, podczas wieczoru PTU prezes Zarządu Fundacji Pomocy Urologom im. dr. n. med. Wojciecha Husiatyńskiego wspaniale przeprowadził aukcję sprzętu urologicznego podarowanego fundacji przez firmę Meden-Inmed. Uzyskane znaczne fundusze wzbogacą kasę fundacji również w celu pomocy urologom dotkniętym stratami finansowymi z powodu tegorocznej powodzi.

Fotografia 3
 

Sobota, 19 czerwca 2010 r.

W ostatnim dniu kongresu w porannej pierwszej sesji przedstawiono "Highlights" z sesji plakatowych, będące podsumowaniem przedstawianych prac. Zaprezentowali je przewodniczący poszczególnych sesji: prof. Andrzej Paradysz, doc. Tomasz Drewa, prof. Waldemar Różański, prof. Barbara Darewicz, dr. n. med. Maciej Zbrzeźniak i Ryszard Hanecki.

W następnej sesji, im. Profesora Tadeusza Krzeskiego, odbyła się prezentacja nagrodzonej pracy doktorskiej. Laureatem Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego został dr n. med. Paweł Dębiński, który przedstawił pracę pt. "Ocena ekspresji naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF), biała 53, mdm-2, jądrowego antygenu komórek proliferujących (PCNA) limfangiogenezy w raku nerki - zastosowanie jako czynników prognostycznych i wskaźników kwalifikującychdoterapiiuzupełniającej".NastępnieAndrzejLudwikNowicki, autor wyróżnionej pracy, wygłosił wykład pt. "Beta-katenina jako czynnik prognostyczny w raku gruczołu krokowego".

W sesji nagrodowej przedstawiono prace nominowane do nagród przez recenzentów Komitetu Naukowego, które uzyskały największą liczbę punktów wśród prac nadesłanych przed kongresem. Podczas tej sesji przyznano nagrody ufundowane przez PTU: Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszy film - pt. "Technika rozszerzonego wycięcia węzłów chłonnych u chorych poddanych radykalnej cystektomii laparoskopowej" otrzymał zespół w składzie: Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Jarosław Jaskulski, Mateusz Obarzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch i Andrzej Borówka.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszą pracę zgłoszoną przez adepta urologii - pt. "Polimorfizm liczby powtórzeń genu receptora androgenowego wpływa na charakterystykę kliniczną raka stercza" otrzymał Artur Lemiński wraz z zespołem z Kliniki i Katedry Urologii oraz Zakładu Genetyki Pomorskiej AM w Szczecinie.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszy plakat z dziedziny urologii klinicznej pt. "Zastępczy pęcherz dwujetowy - funkcjonalna wieloczynnikowa analiza wyników odległych oryginalnej ortotopowej rekonstrukcji dolnych dróg moczowych po radykalnej cystoprostatektomii" otrzymali: Artur A. Antoniewicz, Łukasz Zapała, Sławomir Poletajew, Michał Skrzypczyk, Andrzej Borówka z Oddziału Urologii Szpitala w Międzylesiu w Warszawie.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszy plakat z dziedziny nauk podstawowych otrzymała praca pt. "Immunomodulująca rola mezenchymalnych komórek macierzystych w rekonstrukcji ściany pęcherza moczowego u szczura", przedstawiona przez zespół w składzie: Marta Pokrywczyńska, Arkadiusz Jundziłł, Jan Adamowicz, Aleksander Deptuła, Andrzej Marszałek, Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepsze prace przedstawione na sesji pielęgniarek urologicznych otrzymały dwie prace z sesji referatowej: praca Małgorzaty Durajewskiej pt. "Założenie sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 u mężczyzn" oraz praca Kwiryny Kijak i Hanny Jaroch pt. "Prestiż zawodowy polskiej pielęgniarki".

Wszystkie aktualności i ważne wiadomości były przedstawiane na bieżąco w ukazujących się codziennie "Wiadomościach Kongresowych" - gazecie, która od lat towarzyszy kongresom PTU, a przygotowywana była przez firmę IWENT - Conference & Consulting Agency.

Kongres zakończył się w sobotę po południu i podsumowując go, należy podkreślić, że - jak twierdzili jego uczestnicy - był udany zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym. Na miarę jubileuszowego, 40. Kongresu PTU. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o wspaniałej wielomiesięcznej pracy nie tylko Biura Kongresowego PTU, ale również wszystkich pozostałych biur i agend PTU włożonej w przygotowanie tego kongresu. Zorganizowanie tego kongresu wymagało aktywności i zaangażowania również wielu innych osób - członków PTU, jest więc sukcesem całego Stowarzyszenia. Wszystkim składam serdeczne podziękowania za wkład w przygotowanie i pomyślne przeprowadzenie kongresu.

Marek Sosnowski
prezes PTU