Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Katarzyna Sklinda  
 
strona główna > indeks autorów > Jerzy Walecki

Katarzyna Sklinda

2017/1 (101)
 

Komentarz dotyczący przedstawienia anatomii prawidłowej i zmian łagodnych w PI-RADS v2

Część 2

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

2016/6 (100)
 

Komentarz dotyczący aspektów klinicznych przedstawionych w PI-RADS v2

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki