Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Katarzyna Sklinda  
 
strona główna > indeks autorów > Jerzy Walecki

Katarzyna Sklinda

2017/4 (104)
 

Ocena zaawansowania choroby w PI-RADS v2

Komentarz dotyczący sposobu przeprowadzania badania multiparametrycznego MR w PI-RADS v2 Część 5

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

2017/3 (103)
 

Komentarz dotyczący oceny i opisu badania proponowanego w PI-RADS v2

Komentarz dotyczący sposobu przeprowadzania badania multiparametrycznego MR w PI-RADS v2 Część 4

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

2017/2 (102)
 

Badanie multiparametryczne MRI (mpMRI) w PI-RADS v2

Komentarz dotyczący sposobu przeprowadzania badania multiparametrycznego MRI w PI-RADS v2 Część 3

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

2017/1 (101)
 

Komentarz dotyczący przedstawienia anatomii prawidłowej i zmian łagodnych w PI-RADS v2

Część 2

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

2016/6 (100)
 

Komentarz dotyczący aspektów klinicznych przedstawionych w PI-RADS v2

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki