Przegląd Urologiczny 2016/1 (95) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/1 (95)

Przegląd Urologiczny 2016/1 (95)

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - rak nerkowokomórkowy

Część 8

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Str. 8

Urologia
- nauka i praktyka

Torbielowate zapalenie pęcherza moczowego

Marta Sochaj

Str. 20

Obustronna przetoka tętniczo-jamista jako przyczyna pourazowego priapizmu wysokoprzepływowego - opis przypadku gruczołu krokowego

Tomasz Kupski, Michał Małek, Wojciech Rogowski, Mirosław Nowicki, Bartosz Mruk

Str. 22

Rozwój nowoczesnych technik radioterapii raka gruczołu krokowego i ich wpływ na ograniczenie toksyczności leczenia

Tomasz Bajon

Str. 25

Produkty pszczele

Część III: Miody

Artur Pietrusa, Kamil Derbisz

Str. 33

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Niedokrwienie a funkcja nerki po organooszczędzających operacjach nerki - przegląd literatury

Dominika Gajewska

Str. 37

Narażenie na promieniowanie jonizujące w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym kamicy dróg moczowych

Marcin Radko

Str. 40

Zespół Lyncha - wiedza i wytyczne dla urologa

Sławomir Poletajew

Str. 45

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Leczenie ekspulsywne u dorosłych z kolką moczowodową: wieloośrodkowe, randomizowane badanie z kontrolą placebo

Str. 49

Biopsja małych guzów nerek: 13-letnie jednoośrodkowe doświadczenia

Str. 50

Chirurgiczne leczenie łagodnego rozrostu stercza z użyciem zielonego lasera (GreenLight Laser) we Francji w ostatnim dziesięcioleciu

Str. 51

Ogniskowa terapia ablacyjna zmiany głównej w wieloogniskowym raku stercza: badanie prospektywne

Str. 52

Porównanie waporyzacji za pomocą lasera GreenLight-XPS oraz przezcewkowej elektroresekcji w leczeniu łagodnego rozrostu stercza na podstawie dwóch lat obserwacji wieloośrodkowego randomizowanego badania GOLIATH typu non-inferiority

Str. 53

CME-CPD

Zaproszenie do systemu CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 55

Eponimy

Emil Theodor Kocher (1841-1917)

Aleksandra Majek

Str. 55

Kongresy,
sympozja

13. Konferencja Sekcji Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU Section of Oncological Urology - ESOU)

Warszawa, 15-17 stycznia 2016 r.

Andrzej Borkowski

Str. 57

Urologia
- nauka i praktyka

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Centro Chirurgico Toscano w Arezzo

Mariusz Blewniewski

Str. 63

Ludzie
medycyny

Jubileusz 80-lecia płk. w st. spoczynku, prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Miękosia

Zbigniew Jabłonowski

Str. 66

80 lat pracowitego życia

Małgorzata Skarbek

Str. 70

Urologia
- nauka i praktyka

Jubileusz 40-lecia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Pile

Jakub Prałat

Str. 73

Ludzie
medycyny

Wspomnienie pośmiertne o profesorze Sławomirze Dutkiewiczu

Tomasz Syryło

Str. 75

Etyka
a medycyna

Filozofia medycyny jako źródło moralnych postaw lekarskich

Sławomir Letkiewicz, Krzysztof Bar, Roman Łesiów, Jacek Madejski

Str. 76

Galeria
portretów

Portrety

Tomasz Wiatr

Str. 80