Przegląd Urologiczny 2016/4 (98) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/4 (98)

Przegląd Urologiczny 2016/4 (98)

Urologia -
nauka i praktyka

Czy negatywny wynik MRI oznacza, że nie ma raka istotnego klinicznie?

Mieszko Kozikowski, Jakub Dobruch

Str. 7

Awanafil w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia

Michał Rabijewski

Str. 12

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - guzy układu kielichowo-miedniczkowego, przerzuty innych nowotworów do nerek, gruczolak kwasochłonny, mięśniak gładkokomórkowy

Część 11

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 17

Urologia -
nauka i praktyka

25 lat doświadczeń z konwersją chirurgiczną płci transseksualistów typu M/K

Kazimierz Krajka

Str. 25

Aktualne metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet

Grzegorz Gacki

Str. 33

Kamica moczowa - Wytyczne European Association of Urology

Michał Matuszewski

Str. 37

Kwestionariusze, ankiety, wywiady

Piotr Świniarski

Str. 42

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Chemioterapia drugiego rzutu u pacjentów z zaawansowanym i przerzutowym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego

Sławomir Poletajew

Str. 46

Krioablacja małych guzów nerek

Paweł Stajno

Str. 49

Postępowanie z pacjentem po splenektomii

Maciej Walędziak

Str. 52

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Nadaktywny pęcherz moczowy i objawy ze strony dolnych dróg moczowych związane z gromadzeniem moczu (storage LUTS) u pacjentów po prostatektomii radykalnej

Str. 56

Czy pomiar grubości ściany pęcherza moczowego może być przydatny w wykrywaniu przeszkody podpęcherzowej?

Str. 57

Kwalifikacja chorych do transrektalnej biopsji celowanej na podstawie mpMRI oparta o ocenę ryzyka raka stercza zapobiega niepotrzebnym badaniom mpMRI

Str. 58

Dodanie docetakselu lub bisfosfonianów do deprywacji androgenowej w leczeniu zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego hormonowrażliwego raka stercza: przegląd systematyczny i metaanaliza dostępnych danych

Str. 58

Skojarzone leczenie PSMA ADC i enzalutamidem znamiennie wydłuża przeżywalność in vivo na modelu zwierzęcym raka stercza opornego na kastrację

Str. 59

Współczesny system oceny złośliwości raka stercza: weryfikacja alternatywy dla skali Gleasona

Str. 60

Wyniki randomizowanego badania porównującego adjuwantową chemio-hipertermię mitomycyną C z BCG terapią u chorych z nieinwazyjnym rakiem pęcherza pośredniego i wysokiego ryzyka

Str. 61

Ludzie
medycyny

Satysfakcja, choć są i kłopoty

Małgorzata Skarbek

Str. 62

Listy
do PTU

Str. 65

Kongresy,
sympozja

Co z sesjami wideo? Uwagi po 46. Kongresie PTU

Marek Roslan

Str. 68

Urologia -
nauka i praktyka

Staż w ramach European Urological Scholarship Programme w Instytucie Andrologii University College of London Hospitals w Londynie

Michał Kupś

Str. 69

CME-CPD

Raporty CME-CPD (EU-ACME) 2015

Ela Ziółkowska

Str. 72

Historia
medycyny

Pierwsi trzej docenci urologii w Polsce

Piotr Kuzaka, Bolesław Kuzaka

Str. 75

Kongresy,
sympozja

Wspólne korzenie, inne światy

Kongres Polonii Medycznej 2016

Małgorzata Skarbek

Str. 79