Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Anna Kołodziej  
 
strona główna > indeks autorów > Anna Kołodziej

Anna Kołodziej

2023/1 (137)
 

Diagnostyka obrazowa kamicy moczowej

Ewa Wróbel, Anna Kołodziej

2021/6 (130)
 

Diagnostyka obrazowa w kamicy moczowej

Ewa Wróbel, Anna Kołodziej

2020/2 (120)
 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Urologicznego wobec pandemii SARS-CoV-2

Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Marcin Słojewski, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko; współpraca: Mikołaj Przydacz

2019/3 (115)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania produktu leczniczego Canephron

Mikołaj Przydacz, Jakub Dobruch, Anna Kołodziej, Marek Lipiński, Piotr Chłosta

2017/6 (106)
 

16. Urologiczne Forum Naukowe

Mediolan, 11-15 października 2017 r.

Sławomir Poletajew, Krzysztof Bar, Tomasz Borkowski, Piotr Chłosta, Anna Katarzyna Czech, Anna Kołodziej, Tomasz Rechberger, Marek Roslan, Michał Skrzypczyk, Piotr Słupski, Wojciech Cieślikowski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2017/2 (102)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego immunostymulatorem Uro-Vaxom (OM-89)

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Tomasz Drewa, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko, Zbigniew Wolski, Piotr L. Chłosta

2016/5 (99)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia alprostadylem w kremie chorych z zaburzeniami wzwodu

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Marcin Słojewski, Marcin Życzkowski, Piotr L. Chłosta

2011/5 (69)
 

Postępowanie zachowawcze w leczeniu raka gruczołu krokowego

Anna Kołodziej

2008/3 (49)
 

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM we Wrocławiu w nowej siedzibie

Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy

2007/3 (43)
 

Zapobieganie zakażeniu u chorych leczonych operacyjnie

Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Danuta Musioł, Ewa Wróbel

2006/4 (38)
 

Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antigen - TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego, l

Bartosz Małkiewicz, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Paweł Sedlaczek, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko

2003/5 (21)
 

Trendy w leczeniu farmakologicznym raka sterczą (cz. I)

Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz

2002/3 (13)
 

Chemioterapia systemowa w raku pęcherza moczowego

Anna Kołodziej

2001/6 (10)
 

Rola immunoterapii BCG w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego

Anna Kołodziej

Rola i miejsce chemioterapii dopęcherzowej w leczeniu raków powierzchniowych pęcherza moczowego

Anna Kołodziej