Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Anna Kołodziej  
 
strona główna > indeks autorów > Anna Kołodziej

Anna Kołodziej

2017/2 (102)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego immunostymulatorem Uro-Vaxom (OM-89)

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Tomasz Drewa, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko, Zbigniew Wolski, Piotr L. Chłosta

2016/5 (99)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia alprostadylem w kremie chorych z zaburzeniami wzwodu

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Marcin Słojewski, Marcin Życzkowski, Piotr L. Chłosta

2011/5 (69)
 

Postępowanie zachowawcze w leczeniu raka gruczołu krokowego

Anna Kołodziej

2008/3 (49)
 

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM we Wrocławiu w nowej siedzibie

Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy

2007/3 (43)
 

Zapobieganie zakażeniu u chorych leczonych operacyjnie

Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Danuta Musioł, Ewa Wróbel

2006/4 (38)
 

Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antigen - TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego, l

Bartosz Małkiewicz, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Paweł Sedlaczek, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko

2003/5 (21)
 

Trendy w leczeniu farmakologicznym raka sterczą (cz. I)

Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz

2002/3 (13)
 

Chemioterapia systemowa w raku pęcherza moczowego

Anna Kołodziej

2001/6 (10)
 

Rola immunoterapii BCG w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego

Anna Kołodziej

Rola i miejsce chemioterapii dopęcherzowej w leczeniu raków powierzchniowych pęcherza moczowego

Anna Kołodziej