Przegląd Urologiczny 2011/3 (67) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/3 (67)

Przegląd Urologiczny 2011/3 (67)

Urologia
nauka i praktyka

Hemostaza loży po guzie jako istotny czynnik przebiegu śród- i pooperacyjnego w laparoskopowej organooszczędnej resekcji guza nerki

Piotr Petrasz, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Str. 4

   

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

Str. 8

Testosteron a dysfunkcje seksualne u mężczyzn

Michał Rabijewski

Str. 14

Literatura
zagraniczna streszczenia

Terapia naczyniowa w popromiennym zapaleniu pęcherza moczowego

Tomasz Drewniak

Str. 20

   

Wyniki odległe oraz interwencje zabiegowe po wszczepieniu neuromodulatora nerwów krzyżowych u chorych z objawami ze strony dolnych dróg moczowych ? 14-letnie doświadczenia jednego ośrodka

Tomasz Drewniak

Str. 20

Prospektywne randomizowane badanie EORTC fazy trzeciej, porównujące wyniki chirurgii nerkooszczędnej i radykalnej nefrektomii w raku nerki o niskim stopniu zaawansowania

Tomasz Drewniak

Str. 21

Czynniki prognostyczne przeżywalności chorych z rakiem stercza po radykalnej prostatektomii w 15-letniej obserwacji

Tomasz Drewniak

Str. 22

Urologia
nauka i praktyka

Nie święci garnki lepią, czyli wrażenia ze szkolenia „Jak skutecznie publikować prace naukowe”

Marek Roslan

Str. 23

   

Nie bójmy się biostatystyki

Ewa Wiercińska, Roman Topór-Mądry

Str. 24

Ludzie
medycyny

Pamięci doktora Marka Wyczółkowskiego

Piotr Maciukiewicz

Str. 27

Aby uratować czyjeś życie

Małgorzata Skarbek

Str. 28

Konferencje,
sympozja

EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM)

Ryga, 10-11 września 2010 r.

Marta Pokrywczyńska, Jan Adamowicz, Jakub Tworkiewicz

Str. 32

Praca zespołu naukowców z Bydgoszczy nagrodzona podczas EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM) w Rydze

Marta Pokrywczyńska, Tomasz Drewa

Str. 33

Sprawozdanie z 26. Kongresu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Wiedeń, 18-22 marca 2011 r.

Maciej Salagierski

Str. 34

Urologia
nauka i praktyka

„Modernistyczny” projekt: państwowa uczelnia w prywatnym szpitalu

Augustyn Szczawiński

Str. 39

Konferencje,
sympozja

3rd Leading Lights in Urology

Lago Maggiore, 2010 r.

Marek Roslan

Str. 44

   

Sprawozdanie z 4th Leading Lights in Urology Meeting

Lago Maggiore, 7-9 kwietnia 2011 r.

Maciej Salagierski

Str. 46

Felieton
numeru

Nieskalane sumienia

Wojciech Szczęsny

Str. 49

Medycyna
i prawo

Wybrane problemy prawne i etyczne wykonywania zawodu pielęgniarki

Paweł Daniluk

Str. 50

Hobby
i pasje

„Hej, ho! Żagle staw” Moje hobby - żeglarstwo

Maciej Szwedowski

Str. 57

Nordic Walking - co warto wiedzieć

Aleksandra Molska

Str. 64

Książki
do przeczytania

Pisarz na trudne czasy

Tomasz J. Popielicki

Str. 68

Co wiemy o Ameryce

Tomasz J. Popielicki

Str. 69