Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Wojciech Dyś  
 
strona główna > indeks autorów > Wojciech Dyś

Wojciech Dyś

2019/2 (114)
 

Sztuczny zwieracz cewki moczowej u mężczyzn - 5-letnie doświadczenia w implantacjach ZSI 375 w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Ireneusz Ostrowski, Emil Śledź, Wojciech Dyś, Mateusz Józefczak, Janusz Ciechan

2016/5 (99)
 

Wszczepienie sztucznej hydraulicznej protezy prącia Zephyr ZSI 475 w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej w Puławach

Wojciech Dyś, Emil Śledź, Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan

2014/5 (87)
 

Jubileusz 40–lecia działalności Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Wojciech Dyś, Emil Śledź, Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan

2014/2 (84)
 

Pierwsze implantacje sztucznych zwieraczy cewki moczowej w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Emil Śledź, Wojciech Dyś, Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan

23. Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski, Wojciech Dyś, Emil Śledź

2013/6 (82)
 

Sprawozdanie z 65. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego

Drezno, 25-28 września 2013 r.

Ireneusz Ostrowski, Wojciech Dyś

2013/5 (81)
 

Sprawozdanie ze stażu szkoleniowego w Klinice Urologii w Mannheim

Wojciech Dyś

2012/3 (73)
 

„Niech moc będzie... z nami”

Sprawozdanie z 21. Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego (drugiego międzynarodowego)

Ireneusz Ostrowski, Wojciech Dyś