Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Marek Lipiński  
 
strona główna > indeks autorów > Leszek Jeromin

Marek Lipiński

2020/2 (120)
 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Urologicznego wobec pandemii SARS-CoV-2

Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Marcin Słojewski, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko; współpraca: Mikołaj Przydacz

2019/3 (115)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania produktu leczniczego Canephron

Mikołaj Przydacz, Jakub Dobruch, Anna Kołodziej, Marek Lipiński, Piotr Chłosta

2017/2 (102)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego immunostymulatorem Uro-Vaxom (OM-89)

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Tomasz Drewa, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko, Zbigniew Wolski, Piotr L. Chłosta

2016/5 (99)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia alprostadylem w kremie chorych z zaburzeniami wzwodu

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Marcin Słojewski, Marcin Życzkowski, Piotr L. Chłosta

2013/2 (78)
 

Diagnostyka fluorescencyjna nowotworów pęcherza moczowego

Marek Lipiński

2012/2 (72)
 

11th Central European Meeting (CEM) - ponowny sukces PTU

Timisoara, 28-29 października 2011 r.

Marek Lipiński

2011/6 (70)
 

Ekspresja O-GlcNAc transferazy i β-N-acetylo-D-glukozaminidazy w nowotworach gruczołu krokowego

Pierwsza nagroda na CEM 2011 w Timisoarze

Jacek Wilkosz, Michał Markowski, Marek Lipiński, Anna Krześlak, Ewa Forma, Magdalena Bryś, Waldemar Różański

Wspomnienie o Profesorze Leszku Jerominie

Marek Lipiński, Marek Wrona

2008/2 (48)
 

Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu raka pęcherza moczowego

Marek Lipiński

2006/4 (38)
 

Streszczenie rozprawy habilitacyjnej pt. "Wartość diagnostyki i terapii fotodynamicznej w rozpoznawaniu i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego"

Marek Lipiński

2003/1 (17)
 

IV Kongres Naukowy Central European Urological Association (CEUA)

Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin

2001/2 (6)
 

Wczesna diagnostyka powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego

Marek Lipiński, Leszek Jeromin