Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Janusz Tyloch  
 
strona główna > indeks autorów > Janusz Tyloch

Janusz Tyloch

2015/5 (93)
 

Żegnaj, Przyjacielu

Wspomnienie o dr. med. Macieju Łazicy

Janusz Tyloch

2012/5 (75)
 

Urologiczne akcenty 11. Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Olsztynie

Janusz Tyloch

2011/2 (66)
 

Urologiczne akcenty X Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Janusz Tyloch

2011/1 (65)
 

VII Spotkanie Adeptów Urologii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2010/2 (60)
 

6. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2009/5 (57)
 

Między odkryciem Piotra Curie a ultrasonografią trójwymiarową

Janusz Tyloch

2009/1 (53)
 

5. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii wraz z Warsztatami Brachyterapii Raka Stercza

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2008/2 (48)
 

4. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii wraz z Warsztatami Pozytronowej Emisyjnej Tomografii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2007/3 (43)
 

Pro memoria - przyczynek do historii urologii polskiej

Janusz Tyloch

2007/2 (42)
 

VI Sympozjum Urologii Onkologicznej, 3. Spotkanie Adeptów Urologii i Warsztaty Pozytronowej Emisyjnej Tomografii

VI Sympozjum Urologii Onkologicznej,

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2006/2 (36)
 

Ultrasonografia dopplerowska, czyli co wspólnego mają kolorowe gwiazdy ze współczesną ultrasonografią

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Janusz Tyloch

2002/6 (16)
 

Ferdynand Tyloch (1929-2002)

Janusz Tyloch