Przegląd Urologiczny 2010/3 (61) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/3 (61) > Analiza moczu w kierunku mutacji FGFR-3 w...

Analiza moczu w kierunku mutacji FGFR-3 w obserwacji pacjentów z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego (low-grade)

FGFR-3 Mutation Analysis on Voided Urine for Surveillance of Patients with Low-grade Non-muscle Invasive Bladder Cancer

Tahlita C.M. Zuiverloon1,4, Madelon N.M. van der Aa1, Theo H. van der Kwast2, Ewout W. Steyeberg3, Hester F. Lingsma3, Chris H. Bangma4, Ellen C. Zwarthoff1
1 Department of Pathology, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands
2 Department of Pathology, University Health Network, Toronto, Canada
3 Department of Medical Decision making, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands
4 Department of Urology, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands

Mutacje receptora czynnika wzrostu fibroblastów 3 (Fibroblast Growth Factor Receptor - FGFR-3) zidentyfikowano u 70% pacjentów z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego (Non-muscle Invasive Bladder Cancer - NMI-BC) (low-grade). Ponadto pacjenci z NMI-BC i mutacją FGFR-3 mają lepsze rokowanie. Celem eksperymentu była ocena przydatności analizy moczu w kie-runku mutacji FGFR-3 w wykrywaniu nawrotu procesu nowotworowego u pacjentów z NMI-BC (low-grade) - pTa i pT1. Do badania włączono pacjentów z low-grade NMI-BC (pTa, pT1), bez raka in situ. Na podstawie analizy 200 guzów pacjentów z NMI-BC (low-grade) opisano rodzaje mutacji w zakresie FGFR-3. Następnie pacjenci, u których wykazano istnienie mutacji w genie receptora dla FGF-3, zostali włączeni do dalszej obserwacji, okresowo wykonywano u nich cystoskopię i analizę moczu pod kątem mutacji FGFR-3 (n=134). Łącznie pobrano do analizy 463 próbek moczu. W przypadku stwierdzenia nawrotu guza obliczono czułość i wartość predykcyjną testu analizy mutacji FGFR-3. Oszacowano też wartość predykcyjną przyszłej wznowy. Średni czas obserwacji wyniósł 3,5 roku. W grupie 292 pacjentów u 193 stwierdzono mutację FGFR-3 i jednocześnie u 10/193 (5,2%) stwierdzono progresję do postaci naciekowej. Natomiast w grupie pacjentów bez mutacji FGFR-3 u 15/99 (15,2%) stwierdzono progresję. Wykazano, że czułość metody analizy mutacji FGFR-3 w przypadku stwierdzenia wznowy w cystoskopii wyniosła 26/45 (58%). 358/463 próbek było FGFR-3 (-), z czego u 317 (89%) pacjentów nie było wznowy, natomiast u 41 (11%) wystąpił nawrót w ciągu 12 miesięcy. 105/463 próbek było FGFR-3 (+), z czego 58 (55%) wiązało się z nawrotem guza do 12 miesięcy od badania, natomiast u 85/105 (81%) wiązało się z aktualną lub przyszłą wznową procesu nowotworowego. Na podstawie analizy statystycznej Coxa autorzy stwierdzili, że dodatni wynik analizy moczu pod kątem istnienia mutacji dla FGFR-3 wiązał się z 3,8-krotnie większym ryzykiem nawrotu choroby (p<0,0001). Odmiennie, jedynie 41/358 (11%) próbek moczu z brakiem mutacji dla FGFR-3 było związanych z nawrotem guza NMI-BC. Wartość predykcyjna dodatnia wzrosła z 25% do 90% u pacjentów, u których stwierdzono mutację FGFR-3 w analizowanych próbkach moczu. Autorzy eksperymentu podkreślają, że analiza moczu w kierunku mutacji genu dla receptora FGF-3 jest prostą i nieinwazyjną metodą umożliwiającą wykrycie nawrotu guza podczas obserwacji pacjentów z NMI-BC (low-grade) z współistniejącą mutacją w genie receptora czynnika wzrostu fibroblastów3(FGFR-3).

Komentarz

Patrz „Przegląd Urologiczny” 2009/10/5 (57) dział: Literatura Zagraniczna - Streszczenia, artykuł: Antibody-based targeting of FGFR-3 in bladder carcinoma and t (4;14) - positive multiple myeloma in mice (Wpływ przeciwciał na receptor FGFR-3 w raku pęcherza moczowego i t (4;14) - szpiczaku mnogim u myszy).

Opracował: dr med. Kajetan Juszczak
Oddział Urologii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie