Przegląd Urologiczny 2013/4 (80) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/4 (80)

Przegląd Urologiczny 2013/4 (80)

Urologia
–nauka i praktyka

Nowa era terapii hormonalnej w raku gruczołu krokowego: abirateron i inne inhibitory CYP17

Ewelina Szliszka

Str. 8

   

Pacjent z wszczepionym urządzeniem do elektrokardio­ terapii w praktyce urologicznej i anestezjologicznej

Artur A. Antoniewicz, Ryszard Skiba, Paweł Syska, Aleksander Maciąg, Hanna Szwed

Str. 14

Pierwotny gruczolakorak śluzotwórczy układu moczowego

Wiktor Kępa, Grzegorz Krzyżanowski, Grażyna Pasz-Walczak, Andrzej Zieliński

Str. 21

Profilaktyka kamicy nerkowej

Piotr Paweł Świniarski

Str. 26

Badania walidujące kwestionariusze jakości życia EORTC QLQ-C30 i QLQ-PR25 oraz ocena jakości życia polskich pacjentów z rakiem stercza (QLQ 30,25)

Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

Str. 29

Wytyczne ekspertów odnośnie badań urodynamicznych niezbędnych do rozpoznania pęcherza nadreaktywnego

Doniesienia wstępne

Piotr Radziszewski, Tomasz Rechberger, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

Str. 32

Leczenie bólu w chorobach nowotworowych gruczołu krokowego i pęcherza moczowego

Jak postępować w bólu opornym na leczenie

Elwira Góraj

Str. 35

Lekcje
urologii

Patologia raka pęcherza moczowego

Sławomir Poletajew

Str. 43

   

Rak urotelialny stercza

Sebastian Piotrowicz

Str. 47

Neoadjuwantowe i adjuwantowe zastosowanie chemioterapii w raku urotelialnym

Piotr Paweł Świniarski

Str. 50

Literatura zagraniczna
–streszczenia

Trendy w leczeniu, praktyka kliniczna oraz wyniki leczenia w USA kamicy górnych dróg moczowych powikłanej zakażeniem

Str. 54

   

Przegląd modeli prognostycznych w raku nerki

Str. 54

Neoadjuwantowa chemioterapia u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego: który pacjent odnosi korzyść? [List do Redakcji]

Str. 56

Przewlekła podaż antycholinergików indukuje zmianę transmisji cholinergicznej na purynergiczną w ścianie pęcherza moczowego szczurów

Str. 58

Urologia
–nauka i praktyka

Analiza wybranych parametrów klinicznych u pacjentów po operacji radykalnej otwartej załonowej prostatektomii z powodu raka stercza w materiale własnym

Streszczenie nagrodzonej rozprawy doktorskiej

Kamil Muc

Str. 59

   

Leczenie skojarzone interferonem alfa i cyklofosfamidem dawkowanym metronomicznie u chorych z zaawansowanym rakiem nerki

Streszczenie nagrodzonej rozprawy doktorskiej

Krzysztof Tupikowski

Str. 63

Urologia
–nauka i praktyka

Wierzbownica drobnokwiatowa i jej szerokie spektrum działania w leczeniu BPH

Tomasz Ząbkowski, Henryk Zieliński

Str. 67

Kongresy,
sympozja

Sprawozdanie z X Jubileuszowych Lubelskich Dni Urologicznych

Kazimierz Dolny, 17?19 maja 2013 r.

Radosław Starownik, Krzysztof Bar

Str. 69

   

UROSILESIANA 2013

XVIII Konferencja Naukowa Oddziałów Śląskiego i Dolnośląskiego PTU oraz Pielęgniarek Urologicznych

Piotr Bryniarski

Str. 72

Urologia
–nauka i praktyka

Doktorat ? jak to robią w Norwegii

Marcin Matuszewski

Str. 74

Kongresy,
sympozja

Kongres EAU w Mediolanie

Sprawozdanie z sesji Residents Day

Marta Sochaj

Str. 75

CME
–CPD

Podsumowanie CME-CPD (EU-ACME) 2012

Ela Ziółkowska

Str. 81

Członkowie
Honorowi

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 2013 roku

Str. 85

   

Profesor Marek Sosnowski

Str. 85

Profesor Manfred Wirth

Str. 85

Ludzie
medycyny

Profesor Adam Szkodny odznaczony medalem ?Pro Magnis Meritis?

Str. 89

Urologia
–nauka i praktyka

Konsultant jest tylko doradcą

Małgorzata Skarbek

Str. 90

Eponimy
 

Charles Thomas Stent (1807?1885)

Sławomir Poletajew

Str. 93

Sprzęt
dla urologii

Gamma kamery ? techniczne i praktyczne aspekty zastosowania w urologii

Wiesław Zinka, Piotr Ryckiewicz

Str. 96

Książki
do przeczytania

Diagnoza

Str. 98

Hobby
i pasje

Eno(uro)logia ? krótki kurs wiedzy o winie dla urologów

Wina Toskanii

Krzysztof Balawender

Str. 100